€2.400: Επτά χορηγίες από το Ίδρυμα Υποτροφιών Αντωνάτου Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την Maya   
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020 09:55

Ηλιάνα Καλούπη

Προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιολογητικά, προθεσμία.

Τη χορήγηση επτά υποτροφιών προκηρύσσει το Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου.

Αφορούν όσους θέλουν να εκπονήσουν πανεπιστημιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα και μεταπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. σε Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Η μηνιαία αμοιβή "αγγίζει" τα 200 ευρώ για 12 μήνες.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
  • Βεβαίωση φοίτησης σε σχολή
  • Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους ή οικογενειακού σε περίπτωση εγγάμων
  • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν, έως την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, στο Ίδρυμα Υποτροφιών Αναστασίου Αντωνάτου, Ανδρέου Λόντου 34 Αίγιο,  τηλ. 2691360631 (κα Σαββοπούλου).

Ποιους αφορά

Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ

Όσους έχουν καταγωγή από το Αίγιο

https://workenter.gr/ypotrofies/arthra-ypotrofias/epta-horigies-apo-idryma-ypotrofion-anastasioy-antonatoy