ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τετάρτη, 19 Μάιος 2010 07:41


Αθήνα 9.84
Ετήσια έκθεση ΑΣΕΠ 2009
«Νέα σελίδα» για τις διαδικασίες στο δημόσιο έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Γιώργος Βέης, με αφορμή το νομοσχέδιο που προώθησε το υπουργείο Εσωτερικών στην εκπνοή του 2009 και με το οποίο «επήλθαν σημαντικές αλλαγές τόσο στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ανεξάρτητης αρχής όσο και στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων στο δημόσιο τομέα».

Ο κ. Βέης, παρουσιάζοντας την Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ για το έτος 2009, τόνισε ότι «οι ρυθμίσεις αυτού του νόμου, πολλές από τις οποίες αποτελούσαν προτάσεις της ανεξάρτητης αρχής, δίνουν μεταξύ άλλων λύσεις σε ζητήματα που ταλαιπωρούν επί σειρά ετών την αρχή και η αντιμετώπισή τους είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στη βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης».

Ο κ. Βέης πρόσθεσε για το ίδιο θέμα, ότι το ΑΣΕΠ «έχει οργανωθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες και να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις που πολλές φορές γίνονταν και εξαιτίας της γραφειοκρατίας».

Για την πλούσια δραστηριότητα του ΑΣΕΠ κατά το περασμένο έτος, ο κ. Βέης ανέφερε ότι η αρχή προέβη στην έκδοση 3.424 αποφάσεων, ολοκλήρωσε για όλους τους διαγωνισμούς (ΑΣΕΠ και φορέων) τις διαδικασίες πλήρωσης 13.046 θέσεων τακτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 29.559 θέσεων εποχικού προσωπικού.

Επίσης, εξέδωσε τον πίνακα βαθμολογίας των 103.530 συμμετεχόντων στο τεστ γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων και ξεκίνησε την προσμέτρηση του νέου αυτού κριτηρίου στις διαδικασίες προσλήψεων, εξέδωσε 10 προκηρύξεις για την πλήρωση 4.255 θέσεων και παρέλαβε 58.362 αιτήσεις υποψηφίων, έλεγξε για όλες τις διαδικασίες που διεξάγουν οι φορείς τις προκηρύξεις/ανακοινώσεις 3.314 διαγωνισμών (για την πλήρωση 35.019 θέσεων) και τους πίνακες επιλογής 3.590 διαγωνισμών (για την πλήρωση 36.490 θέσεων, τις οποίες επιδίωξαν 311.347 υποψήφιοι).

Ο κ. Βέης πρόσθεσε ότι η αρχή έκρινε 7.198 ενστάσεις, 15 αντιρρήσεις και 402 αιτήσεις θεραπείας προέβη σε 6.205 αναπληρώσεις επί συνόλου 27.220 θέσεων που είχαν αρχικά καλυφθεί με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, λόγω μη αποδοχής διορισμού/πρόσληψης, παραίτησης κτλ.

Ακόμη, ενέκρινε τη διενέργεια συνέντευξης για 46 θέσεις (οι οποίες στο σύνολό τους αφορούσαν προσλήψεις σε ΔΕΚΟ) από τις 289 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων τις οποίες ζήτησαν να καλύψουν 16 φορείς με χρήση του κριτηρίου της συνέντευξης, έλεγξε 497 ανακοινώσεις για την πλήρωση 6.626 θέσεων προσωπικού μερικής απασχόλησης, συνέταξε εκθέσεις απόψεων για 944 δικαστικές υποθέσεις, εκτέλεσε 109 αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, απάντησε σε 340 ερωτήματα φορέων και πολιτών και σε 123 ερωτήσεις βουλευτών στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και περάτωσε 21 επιθεωρήσεις και συνέταξε θετικά ή αρνητικά πορίσματα για 15 από αυτές.

Αναφορικά με τη δραστηριότητα του έτους 2009 αξίζει ακόμη να επισημανθεί πως το ΑΣΕΠ προχώρησε στην υλοποίηση δύο ειδικών πρακτικών δοκιμασιών, με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου οπτικοακουστικού υλικού και μέσω ειδικής διαδικασίας προσομοίωσης στις πραγματικές εργασιακές συνθήκες αντίστοιχα, στις οποίες κλήθηκαν 523 συνολικά υποψήφιοι προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για τις θέσεις των προκηρύξεων 2Κ/2009 και 4Κ/2009.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του ΑΣΕΠ για αναβάθμιση των υπηρεσιών του με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή η ενημέρωση των υποψηφίων με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) στα κινητά τους τηλέφωνα. Μέσω των γραπτών μηνυμάτων, τα οποία αποστέλλονται χωρίς καμία χρέωση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκδοση των αποτελεσμάτων που τους αφορούν.


Σχετικό άρθρο  http://www.alfavita.gr/typos/t19_5_10_931.php
                       http://www.alfavita.gr/typos/t19_5_10_956.php
                       http://www.alfavita.gr/typos/t19_5_10_1154.php

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 19 Μάιος 2010 11:45