ΟΑΕΔ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΣ Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Σάββατο, 05 Ιούνιος 2010 19:24

Ανανέωση άρθρου 6/6/2010

πηγη esos.gr
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας του σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το Σχολικό Έτος 2009-2010, καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν από 18/6/2009 έως και 2/72009 από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από την 7856/191/2008 (ΦΕΚ 700/Β΄/22-4-2008) Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για όποιες από τις παρακάτω ΕΠΑ.Σ του Οργανισμού επιθυμούν, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σχολικό Έτος 2009-2010.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό Έτος 2009-2010 και θα αφορούν κάθε μία από τις παρακάτω ΕΠΑ.Σ.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3518/2006 ο Ο.Α.Ε.Δ. για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών του μονάδων σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί να προσλαμβάνει εκτός των ωρομισθίων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.2336/1995 ( ΦΕΚ 189 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.2643/1998 και προσωρινούς αναπληρωτές με πλήρες ωράριο διδασκαλίας του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού από τους ίδιους πίνακες, που θα καταρτίζονται για το σκοπό αυτόν.

Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον της μίας ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ. παρέχεται η δυνατότητα στον/ην υποψήφιο/α,να δηλώνει ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλες ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του ίδιου νομού.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον/την υποψήφιο/α στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56).

Η αποστολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier από τον/την υποψήφιο/α.

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την 7856/191/2008(ΦΕΚ 700/Β΄/22-4-2008)Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στις παρακάτω ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr


A΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

1. ΕΠΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Πύργος Βασιλίσσης Τ.Κ.13122 Αγ. Ανάργυροι Αττικής, τηλ. 210-2315881, 210-2311083)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης (ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01- Πληροφορικής, Μηχανολόγοι.

ΤΕ01 -Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Ηλεκτροσυγκολλητές, Μηχανοτεχνίτες.

2) ΕΠΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (Πλαπούτα 11 Τ.Κ.12243 Αιγάλεω Αττικής, τηλ.210-5989463, 210-5989434)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12- Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι με επαγγελματική προΰπηρεσία σε CNC, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι με επαγγελματική προΰπηρεσία σε CNC, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι Ενεργειακής Τεχνικής, ΠΕ18-Οχημάτων.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 -Λογιστές και ΠΕ09 -Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ- Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό(software)H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι. ,Τ.Ε.Ι ,.Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι,Ψυκτικοί, Πληροφορικής, Μηχανολόγοι με επαγγελματική προΰπηρεσία σε CNC.

ΤΕ01 -Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Τεχνίτες Ψύξεως, Τεχνίτες Αυτοκινήτων, Μηχανοτεχνίτες.

3) ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Λεωφόρος Γαλατσίου 13-15 Τ.Κ.11141 Αθήνα, τηλ. 210-2287460)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΤΕ01 -Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες.

4) ΕΠΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Παλαιά Εθνική οδός Αθηνών-Θηβών Τ.Κ.19600 Μάνδρα Αττικής, τηλ. 210-5542375)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ναυπηγοί, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ναυπηγοί, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προΰπηρεσία, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης (ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό( software) H/Y,ελλείψει αυτών ΠΕ Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό(software)H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι ,Τ.Ε.Ι ,.Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών , Χημικών , Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Μουσικής, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι , Ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικοί, Βοηθοί Νοσηλευτές, Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΤΕ01 -Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Υδραυλικοί, Θερμοϋδραυλικοί, Hλεκτροσυγκολλητές, Μηχανοτεχνίτες, Τεχνίτες αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων.

5) ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Πευκών 112 Τ.Κ.14122 Ηράκλειο Αττικής, τηλ. 210-2819672)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ04-Βιολόγοι, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕΟ9-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-Φωτογραφίας, ΠΕ18-Γραφιστικής, ΠΕ18-Αισθητικοί, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Λογισττικής με επαγγελματική προΰπηρεσία, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Αργυροχρυσοχοΐας

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ- Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι ,Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Πληροφορικής, Αργυροχρυσοχόοι, Αισθητικοί, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Γραφικών Τεχνών, Κομμωτικής, Ωρολογοποιίας, Μηχανολόγοι.

ΤΕ01 -Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ- Αισθητικοί, Κομμωτές.6) ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Δωδεκανήσου 6-12 Τ.Κ.17456 Άλιμος, τηλ. 210-9915025)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι Ενεργειακής Τεχνικής, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προΰπηρεσία, ΠΕ18-Αισθητικής.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό ( software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Πληροφορικής, Ψυκτικοί, Κομμωτικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Διερμηνείς Νοηματικής, Αρτοποιοί, Μαγειρικής Τέχνης, Κομμωτές, Ηλεκτρολόγοι, Ψυκτικοί, Αερίων καυσίμων.7) ΕΠΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Θεσσαλονίκης 47 Τ.Κ.18345 Μοσχάτο, τηλ. 210-4829882, 210-4817687)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι Ενεργειακής Τεχνικής, ΠΕ17- Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Οχημάτων.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Αμαξωμάτων.

ΤΕ01 -Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Υδραυλικοί, Αερίων καυσίμων.

8) ΕΠΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (Οδός Δωδώνης Θέση Παπαχωράφι Τ.Κ.15351 Παλλήνη Αττικής, τηλ. 210-6667917)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Γεωλόγοι, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ18 – Αισθητικοί, ΠΕ18-Νοσηλευτικής.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης (ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01- Κομμωτικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Μαρμαρογλύπτες, Μαρμαροτεχνίτες, Κομμωτές.

9) ΕΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Μαυρομιχάλη 17-19 Τ.Κ.18545 Πειραιάς, τηλ. 210-4175919)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι με επαγγελματική προΰπηρεσία σε CNC, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ναυπηγοί, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι με επαγγελματική προΰπηρεσία σε CNC, ΠΕ17-Ναυπηγοί, ΠΕ18-Αισθητικοί, ΠΕ18-Κλωστοϋφαντουργοί, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Ξύλου-Επίπλου, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Οχημάτων

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό( software) H/Y ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Κλωστοϋφαντουργοί, Κοπτικής – Ραπτικής, Επιπλοποιοί, Κομμωτικής, Μηχανολόγοι με επαγγελματική προΰπηρεσία σε CNC.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Ξυλουργοί-Επιπλοποιοί, Μαγειρικής τέχνης, Κομμωτές, Μηχανοτεχνίτες.10) ΕΠΑΣ ΡΕΝΤΗ (Πέτρου Ράλλη 83 και Κηφισού Τ.Κ.18233 Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 210-3474665, 210-3473984)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Βιολόγοι, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Φαρμακευτικής, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ18-Νοσηλευτικής,

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Ηλεκτρολόγοι, Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι, Πληροφορικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Τεχνίτες Αμαξωμάτων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Ηλεκτρονικοί, Τεχνίτες Βαφεις Αμαξωμάτων .

11) ΕΠΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ναύσταθμος Σαλαμίνας Τ.Κ.18900 Σαλαμίνα, τηλ. 210-4677784)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ναυπηγοί.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01- Μηχανολόγοι.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Μηχανουργοί, Χαλκουργοί, Εφαρμοστές, Ηλεκτροτεχνίτες.

12) ΕΠΑΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ (Λεωφόρος Σχιστού 1 Τ.Κ.12462 Σκαραμαγκάς τηλ. 210-5578715, 210574287)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ12-Ναυπηγοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ναυπηγοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Ναυπηγικής Βιομηχανίας.13) ΕΠΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Θράκης 2 Τ.Κ.17232 Υμηττός, τηλ. 210 9704343, 2109730636)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι με επαγγελματική προΰπηρεσία σε CNC.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Σχεδιαστές.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ- Μηχανοτεχνίτες.

1. ΕΠΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ( Βασιλικό Χαλκίδας, Τ.Κ. 34002, τηλ. 22210-54105, 54106)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ04-Βιολόγοι, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι με επαγγελματική προΰπηρεσία σε CNC,ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Φαρμακευτικής, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ14-Γεωπόνοι, ΠΕ14-Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι με επαγγελματική προΰπηρεσία σε CNC, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Σχεδιαστές Τεχνολόγοι Ξύλου-Επίπλου, ΠΕ18-Διακοσμητικής, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προΰπηρεσία, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ18-Θερμοκηπειακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας, ΠΕ18-Δασοπονίας.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Μηχανολόγοι, Επιπλοποιοί, Κομμωτικής, Ψυκτικοί.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Υδραυλικοί, Θερμοϋδραυλικοί, Ηλεκτροσυγκολλητές, Ψυκτικών, Τεχνιτών Αμαξωμάτων, Ξυλουργών.

1. ΕΠΑΣ ΧΙΟΥ ( Λ. Καρφά-Λευκωνία, Τ.Κ. 82100, τηλ. 22710 – 29531, fax. 20065)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους ΔιδασκαλίαςΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Πληροφορικής, Κομμωτικής, Αισθητικής, Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Μαγειρικής Τέχνης, Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, Αισθητικής, Κομμωτές.

1. ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ ( Θ. Σοφούλη 93, Τ.Κ. 85100, τηλ. 22410 – 31077, 78788)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Φαρμακευτικής, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01- Μηχανικοί αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Ψυκτικοί, Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης, Αισθητικής, Κομμωτικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ- Υδραυλικοί, Θερμοϋδραυλικοί, Μαγειρικής Τέχνης, Ζαχαροπλάστες, Κομμωτές.1. ΕΠΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ( Παναγιούδα, Τ.Κ. 81100, τηλ. 22510 – 32617, 32618 )ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14-Γεωπόνοι-Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Αισθητικής.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Ηλεκτρολόγοι, Ψυκτικοί, Κομμωτικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ- Ψυκτικοί, Αρτοποιοί, Κομμωτές.Β΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1) 1η ΕΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 – 721858)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι με επαγγελματική προΰπηρεσία σε CNC, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι με επαγγελματική προΰπηρεσία σε CNC, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Οχημάτων.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Διερμηνείς Νοηματικής, Θερμοϋδραυλικοί, Τεχνίτες Αμαξωμάτων, Τεχνίτες Βαφείς Αμαξωμάτων.

2) 2η ΕΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λαγκαδά 117-119, Τ.Κ. 56123, τηλ. 2310 – 729250)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ04-Βιολόγοι, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ12-Κλωστοϋφαντουργοί, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ14-Φαρμακευτικής, ΠΕ15-Διαιτολογίας, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Φυσιοθεραπείας, ΠΕ18-Κλωστοϋφαντουργοί, ΠΕ18-Φωτογραφίας, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προΰπηρεσία, ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Εμπορίας και Διαφήμισης (MARKETING)

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Ηλεκτρονικοί, Υπαλλήλων Γραφείου, Μουσικής, Πληροφορικής, Γραφικών Τεχνών, Αισθητικοί, Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι, Κομμωτικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Διερμηνείς Νοηματικής, Κομμωτές.

1. ΕΠΑΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (Θεσσαλονίκης 73, Τ.Κ. 57013, τηλ. 2310 – 696216)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Γεωπόνοι-Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προΰπηρεσία, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων – Διατροφής, ΠΕ18-Σχεδιαστές Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Ηλεκτρολόγοι, Ψυκτικοί.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Διερμηνείς Νοηματικής, Ξυλουργοί, Ζαχαροπλάστες, Αρτοποιοί.

1. ΕΠΑΣ ΛΑΚΚΙΑΣ ( Λακκιά Βασιλικών, Τ.Κ. 57006, τηλ. 23960 – 22769)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Φαρμακευτικής, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικοί, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προΰπηρεσία.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

1. ΕΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Ασώματα Ημαθίας, Τ.Κ. 59100, τηλ. 23310 – 28167)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ15-Διαιτολόγοι, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ18-Αισθητικοί, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Αισθητικοί, Μουσικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

1. ΕΠΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (11ο ΧΙΛ. Κοζάνης – Λάρισας, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610 – 20041)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ15-Διαιτολόγοι,ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Αισθητικοί, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προΰπηρεσία,ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων –Διατροφής, ΠΕ18-ΦυσιοθεραπείαςΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Αισθητικοί, Κομμωτικής, Ψυκτικοί, Ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Διερμηνείς Νοηματικής, Κομμωτές.1. ΕΠΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Τέρμα οδού Τερζοπούλου, Τ.Κ. 60100, τηλ. 23510 – 35165)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Φαρμακοποιοί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ15-Διαιτολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι Ενεργειακής Τεχνικής, ΠΕ18-Αισθητικοί,

ΠΕ18-Νοσηλευτικής,ΠΕ18-Οχημάτων

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Αισθητικοί, Ηλεκτρονικοί, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί αυτοκινήτων, Μηχανολόγοι, Κομμωτικής, Πληροφορικής, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Υδραυλικοί, Θερμοϋδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Κομμωτές, Μηχανοτεχνίτες.1. ΕΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (3ο χιλ. Φλώρινας, Τ.Κ. 53100, τηλ. 23850 – 24841)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προΰπηρεσία, ΠΕ18-Αισθητικοί, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Μηχανολόγοι, Κομμωτικής, Νοσηλευτικής,Μαγείρων.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Υδραυλικοί, Κομμωτές, Μαγειρικής τεχνης, Ζαχαροπλάστες.

1. ΕΠΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Περιοχή Κουρή, Τ.Κ. 50200, τηλ. 24630 – 80444)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι με επαγγελματική προΰπηρεσία σε CNC, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι με επαγγελματική προΰπηρεσία σε CNC, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι με επαγγελματική προϋπηρεσία σε P.L.S., ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Αισθητικοί, ΠΕ18-Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού, ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προϋπηρεσία.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Μηχανολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Αισθητικής, Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης, Κομμωτικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Αισθητικής, Κομμωτές.1. ΕΠΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ( Καραολή 10, Τ.Κ. 52100, τηλ. 24670 – 84394 )ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ04-Βιολόγοι, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12- Κλωστοΰφαντουργίας ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ12-Τοπογράφοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Φαρμακευτικής, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Τοπογράφοι, ΠΕ17-Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ17-Πολιτικοί Δομικών Έργων, ΠΕ17-Πολιτικοί Έργων Υποδομής, ΠΕ18-Γεωπόνοι (Ζωικής Παραγωγής), ΠΕ18-Κλωστοΰφαντουργίας, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Αισθητικοί, ΠΕ18- Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προϋπηρεσία, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Πληροφορικής, Αισθητικής, Κομμωτικής, Κλωστοϋφαντουργίας, Σχεδιαστές Ενδυμάτων, Δομικοί.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Κομμωτές, Γουνοποιοί, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλαστικής τέχνης Σχεδιαστές Ενδυμάτων.

1. ΕΠΑΣ ΚΙΛΚΙΣ (Γ. Αργυρίου 16, Τ.Κ. 61100, τηλ. 23410 – 20896)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Μηχανολόγοι , ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικοί, ΠΕ18-Νοσηλευτικής

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Κομμωτικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Κομμωτές.Γ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1. ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ( Περιγιάλι Καβάλας – Τ.Κ. 65110. τηλ. 2510 – 228834)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι με επαγγελματική προϋπηρεσία σε CNC, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι με επαγγελματική προϋπηρεσία σε CNC, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Σχεδιαστές Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠE18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Μηχανολόγοι, Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης, Κομμωτικής, Δομικοί.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Ηλεκτροσυγκολλητές, Υδραυλικοί, Θερμοϋδραυλικοί, Κομμωτές.

2) ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ( 6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Τ.Κ. 62100, τηλ. 23210 – 50005)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι με επαγγελματική προΰπηρεσία σε CNC, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι με επαγγελματική προΰπηρεσία σε CNC, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01- Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι,Μηχανικοί αυτοκινήτων, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Ψυκτικοί, Αισθητικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Τεχνίτες Ψύξεως, Αισθητικής, Μαγειρικής τέχνης, Ζαχαροπλαστικής τέχνης.

3) ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ( Περιοχή Μυλοποτάμου, Τ.Κ. 66100, τηλ. 25210 – 81131)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ12-Τοπογράφοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Κλωστοϋφαντουργοί, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ17-Τοπογράφοι, ΠΕ17-Πολιτικοί Έργων Υποδομής, ΠΕ17-Πολιτικοί Δομικών Έργων, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Διακοσμητικής, ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προϋπηρεσία, ΠΕ18-Κλωστοϋφαντουργοί.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Αισθητικής, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης, Κομμωτικής, Δομικοί, Υπάλληλοι γραφείου, Ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, Πληροφορικής, Κοπτικής-Ραπτικής, Κλωστοϋφαντουργοί, Σχεδιαστές.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Αισθητικής, Ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανοτεχνίτες, Κομμωτές, Κοπτικής-Ραπτικής4) ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα, Τ.Κ. 69100, τηλ. 25310 – 24918 )ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προϋπηρεσία, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Ηλεκτρολόγοι, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Αισθητικής, Κομμωτικής Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Αισθητικής, Κομμωτές.5) ΕΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 20ο χιλ. Αλεξ/πολης – Πελαγίας, Τ.Κ. 68100, τηλ. 25510 – 23709 )ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Χημικοί Μηχανικοί, ΠΕ14-Γεωπόνοι-Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Πληροφορικής, Μηχανολόγοι, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι, Αισθητικής, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Κομμωτικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Υδραυλικοί, Θερμοϋδραυλικοί, Τεχνίτες Αυτοκινήτων, Μαγειρικής Τέχνης, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Αισθητικής, Κομμωτές.1. ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Αρχή Κων/πόλεως, Τ.Κ. 68200, τηλ. 25520 – 25716)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προϋπηρεσία.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Πληροφορικής, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Ηλεκτρολόγοι, Αισθητικής, Κομμωτικής Υπάλληλοι γραφείου, Μηχανολόγοι, Μηχανικοί αυτοκινήτων.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Υδραυλικοί, Θερμοϋδραυλικοί, Μηχανοτεχνίτες, Αισθητικής, Κομμωτές, Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας, Επάρκεια Γαλλικής γλώσσας.

7) ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100, τηλ. 25410 – 62825 )ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων – Διατροφής, ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18 Λογιστές και ΠΕ09 Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ενωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους ΔιδασκαλίαςΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Ηλεκτρολόγοι, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων, Μαγείρων.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Θερμοϋδραυλικοί, Ζαχαροπλαστικής τέχνης, Μαγειρικής τέχνης, Αρτοποιοί, Ηλεκτροσυγκολλητές, Τεχνίτες αυτοκινήτων.

Δ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1. ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Ερμογένους 10, Τ.Κ. 41447, τηλ. 2410 – 254766)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Σχεδιαστές Τεχνολογίας Ξύλου-Επίπλου, ΠΕ18-Κλωστοϋφαντουργίας, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18- Λογιστικής με επαγγελματική προϋπηρεσία.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

1. ΕΠΑΣ ΛΑΜΙΑΣ (Μεγάλη Βρύση, Τ.Κ. 35100, τηλ. 22310 – 24151, 31490)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Αισθητικής, Κομμωτές.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Κομμωτές, Μηχανοτεχνίτες.

1. ΕΠΑΣ ΒΟΛΟΥ (Πεδίο Άρεως, Τ.Κ. 38334, τηλ. 24210 – 63688)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ14-Νοσηλευτές,ΠΕ15-Διαιτολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι με επαγγελματική προϋπηρεσία σε P.L.S., ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Νοσηλευτικής

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Κομμωτικής, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Υδραυλικοί-Θερμοϋδραυλικοί.

4) ΕΠΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Τέρμα οδού Τρικάλων, Τ.Κ. 43100, τηλ. 24410 – 71560)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ12-ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Κλωστοϋφαντουργίας, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Νοσηλευτικής.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01- Αισθητικής, Κομμωτικής, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Μηχανικοί αυτοκινήτων.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.1. ΕΠΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( Λεπτοκαρυά Τρικάλων, Τρίκαλα, Τ.Κ. 42100, τηλ. 24310-20560)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσηςί.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Υδραυλικοί, Ηλεκτροσυγκολλητές, Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας.Ε΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

1. ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 3ο χιλ.Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45000, τηλ. 26510 – 40858)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Αργυροχρυσοχοϊας, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προΰπηρεσία, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Ηλεκτρολόγοι, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Μηχανολόγοι, Αμαξωμάτων, Ψυκτικοί, Αισθητικοί, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Κομμωτικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Θερμοϋδραυλικοί, Ηλεκτροτεχνίτες, Τεχνίτες Αμαξωμάτων, Τεχνίτες Βαφείς Αμαξωμάτων, Ψυκτικοί, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Αισθητικοί, Κομμωτές.1. ΕΠΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 3ο χιλ. Λευκίμης, Τ.Κ. 49100, τηλ. 26610 – 39250 )ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ04-Βιολόγοι, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ναυπηγοί, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Γεωπόνοι -Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Φαρμακοποιοί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ναυπηγοί, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Μηχανολόγοι, Σχεδιαστές, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Αισθητικοί, Κομμωτικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Αισθητικοί, Κομμωτές, Υδραυλικοί, Θερμοϋδραυλικοί.

3) ΕΠΑΣ ΑΡΤΑΣ ( Διόδια Άρτας – Πέττα 93, Τ.Κ. 47100, τηλ. 26810 – 22209)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι , ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προΰπηρεσία, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18

Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Ηλεκτρολόγοι.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Υδραυλικοί.

ΣΤ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΕΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ( Λεωφ. Αθηνών, Ρίο,Τ.Κ. 26000, τηλ. 2610-966902-4)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14-Γεωπόνοι-Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Αισθητικοί, Μαγείρων .

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Μαγειρικής Τέχνης, Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας, Επάρκεια Γαλλικής γλώσσας.1. ΕΠΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Λεωφ. Άργους-Ναυπλίου, Τύρινθα Αργολίδας, Τ.Κ. 21100, τηλ. 27520 – 27681)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Βιολόγοι, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ12-Κλωστοϋφαντουργοί, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Κλωστοϋφαντουργοί, ΠΕ18-Διακοσμητικής,ΠΕ18-Σχεδιαστές Τεχνολόγοι Ξύλου-Επίπλου.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Μηχανολόγοι, Ψυκτικοί, Βαφείς Αμαξωμάτων, Κοπτικής-Ραπτικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Τεχνίτες Ψύξεως, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Κοπτικής-Ραπτικής.

1. ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωμα, Τ.Κ. 24100, τηλ. 27210 – 69354)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ04-Βιολόγοι, ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14-Φαρμακευτικής, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ14-Γεωπόνοι, ΠΕ14-Γεωπόνοι-Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προΰπηρεσία, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ18-Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01- Μηχανολόγοι, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι, Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης, Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι, Κομμωτικής, Φυτικής Παραγωγής, Ανθοκομίας-Κηποτεχνίας, Μουσικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Μαγειρικής Τέχνης, Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, Ηλεκτροσυγκολλητές, Κομμωτές, Κηπουροί.1. ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ (4ο χιλ. Λεωφ. Πύργου-Πατρών, Τ.Κ. 27100, τηλ. 26210 – 33012)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ14-Φαρμακευτικής, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Κομμωτικής, Ηλεκτρολόγοι, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Αισθητικής, Κομμωτές, Θερμοϋδραυλικοί, Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας.5) ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Εθνική οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Τ.Κ. 30100, τηλ. 26410-21630)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ12-Τοπογράφοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ17-Τοπογράφοι, ΠΕ17-Πολιτικών Δομικών Έργων, ΠΕ17-Πολιτικοί Έργων Υποδομής, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προϋπηρεσία, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Ψυκτικοί, Μηχανολόγοι, Σχεδιαστές, Δομικοί, Κομμωτικής, Υπάλληλοι Λογιστηρίου.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Τεχνίτες Αμαξωμάτων, Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων,Κομμωτές.6) ΕΠΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (25ης Μαρτίου και Πελοπίδα, Τ.Κ. 22100, τηλ. 2710 – 233053)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ04-Χημικοί, ΠΕ04-Βιολόγοι ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14-Γεωπόνοι, ΠΕ14-Φαρμακευτικής, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Ιατρικών Εργαστηρίων, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων- Διατροφής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Σχεδιαστές Τεχνολόγοι Ξύλου-Επίπλου.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01- Πληροφορικής, Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι, Ψυκτικών, Μηχανολόγων, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Κομμωτικής, Επιπλοποιών, Μουσικής.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ- Υδραυλικοί, Ζαχαροπλαστικής Τέχνης, Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνίτες Ψύξεως,

Κομμωτές, Ξυλουργοί.

1. ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Πάροδος Σταυροπούλου, Τ.Κ. 30200, τηλ. 26310 – 51383)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων,

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Μαγείρων.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Μαγειρικής Τέχνης.

1. ΕΠΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (Παρόρι Σπάρτης, Λακωνία, τηλ. 27310 – 27997)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Πολιτικοί Μηχανικοί, ΠΕ12-Τοπογράφοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι,ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Τοπογράφοι, ΠΕ17-Πολιτικοί Δομικών Έργων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προϋπηρεσία

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ- Αρτοποιοί, Ζαχαροπλαστικής τέχνης.

Ζ΄ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

1. ΕΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Γιόφυρο, Τ.Κ. 71110, τηλ. 2810 – 250215, 317770)ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Αρχιτέκτονες, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ16-Μουσικής, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ18-Σχεδιαστές Τεχνολόγοι Ξύλου-Επίπλου, ΠΕ18-Λογιστικής με επαγγελματική προΰπηρεσία, ΠΕ18-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ18-Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01- Πληροφορικής, Μουσικής, Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ψυκτικοί, Αισθητικής, Επιπλοποιοί, Συντηρητές Κεντρικής Θέρμανσης, Κομμωτικής, Βοηθοί Βρεφοκόμοι-Παιδοκόμοι.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Υδραυλικοί, Ψυκτικοί, Ξυλουργοί, Κομμωτές.

1. ΕΠΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ( Ταυρωνίτης Κισσάμου, Τ.Κ. 73006, τηλ. 28240 – 22186,

22314)

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγοι, ΠΕ12-Μηχανολόγοι, ΠΕ12-Ηλεκτρονικών – Μηχανικών Η/Υ, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ14-Φαρμακευτικής, ΠΕ14-Ιατροί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ17-Μηχανολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρολόγοι, ΠΕ17-Ηλεκτρονικοί, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων – Διατροφής, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ18-Νοσηλευτικής.

ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο στους Η/Υ, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θετικής κατεύθυνσης(ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18 Οικονομικών και τεχνικών σχολών) και ΠΕ18-Λογιστές και ΠΕ09-Οικονομολόγοι με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y, ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε Λογισμικό (software) H/Y και ελλείψει αυτών ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 300 ώρες εξειδίκευση σε Η/Υ από Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ε.Λ.Κ.Ε.Π.Α, Ένωση Φυσικών, Χημικών, Μαθηματικών.

ΠΕ-Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου

ΤΕ01-Νοσηλευτικής, Μαγείρων, Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης, Ψυκτικοί, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι.

ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, με επιμόρφωση σε Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας.

ΔΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α΄ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Ν.1566/85

ΔΕ-Τεχνίτες Ψύξεως, Μαγειρικής τέχνης, Ηλεκτροσυγκολλητές, Μεταλλικών Κατασκευών.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΟι υποψήφιοι θα πρέπει :1. Να μην έχουν υπερβεί το όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 15 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1566/85.
2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα όπως ο Νόμος προβλέπει.
4. Να μην είναι υπόδικοι.
5. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
6. Nα μην έχουν απολυθεί από τη θέση Δημοσίου υπαλλήλου ή Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι συνταξιούχοι και όσοι, πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ., υπάγονται στη διάταξη του Ν.2683/1999 (ΦΕΚ Α΄19) δεν υποβάλλουν αίτηση, παρά μόνο αν επαναπροκηρυχθούν θέσεις.Δικαιολογητικά συμμετοχής.* Αίτηση (Η αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή στο site του ΟΑΕΔ : www.oaed.gr
* Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας επικυρωμένη από αρμόδια αρχή.
* Βασικός Τίτλος Σπουδών (Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη σχετική προκήρυξη, ο ακριβής βαθμός, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος). Στη περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει : α) Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών β) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από αρμόδιο φορέα ( ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.)
* Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών).
* Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών ( Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις εννοούνται αναγνωρισμένοι τίτλοι ή βεβαιώσεις αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου. Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση).
* Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ή δελτίου ανεργίας όσοι εκ των υποψηφίων είναι άνεργοι.
* Φωτοτυπία εγκριτικής απόφασης ή βεβαίωσης από τον Ο.Α.Ε.Δ. όπου θα αναγράφεται η έναρξη και η λήξη της επιδότησης (η επιδότηση ανεργίας θα πρέπει να διαρκεί πέραν της έναρξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους) όσοι εκ των υποψηφίων είναι επιδοτούμενοι άνεργοι.
* Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας σε Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς από τις αναγραφόμενες συνολικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη). Υπολογίζονται τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη.
* Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας (Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποιασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται ως επαγγελματική εμπειρία).Υπολογίζονται τα τρία (3) τελευταία έτη.
* Βεβαίωση ή άλλο επίσημο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟY) όπου να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποψηφίου.
* Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης ή των εντύπων Ε1 (θεωρημένα ή υπεύθυνη δήλωση για την εγκυρότητα τους).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περίπτωση που στο Ε1 δεν εμφανίζεται η απόκτηση τέκνου/ων, δύναται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.* Οι ελεύθεροι Επαγγελματίες εκτός των άλλων θα πρέπει να προσκομίσουν : α) Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ β) Φωτοτυπία εντύπων Ε3 της ιδιότητας ή του επαγγέλματος των αντίστοιχων Οικονομικών Ετών τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγγελματική εμπειρία (θεωρημένα ή υπεύθυνη δήλωση για την εγκυρότητα τους).
* Εάν ο υποψήφιος είναι πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85.

* Υποψήφιοι ΠΕ – Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων και ΤΕ01-Όλων των ειδικοτήτων, είναι οι κατέχοντες βεβαίωση σαράντα (40) τουλάχιστον ωρών επιμόρφωσης στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ για το έργο «Καινοτόμοι Μέθοδοι Διδασκαλίας».
* Για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις οποίες απαιτείται βιβλιάριο υγείας από Νομαρχία (σε ισχύ) όπως : ( ΠΕ14 Ιατροί, ΠΕ14-Φαρμακοποιοί, ΠΕ14-Νοσηλευτές, ΠΕ15-Διαιτολόγοι, ΠΕ18-Νοσηλευτικής, ΠΕ14 Γεωπόνοι-Τεχνολόγοι Τροφίμων, ΠΕ18-Τεχνολόγοι Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ18 Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΠΕ-ΤΕ-Βρεφονηπιοκόμοι, ΠΕ18-Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ18-Επισκεπτών Υγείας, ΠΕ18-Ιατρικών Εργαστηρίων, ΠΕ18-Φυσιοθεραπείας, ΤΕ-ΔΕ Αρτοποιοί, ΤΕ-ΔΕ Ζαχαροπλάστες, ΤΕ-ΔΕ Μάγειροι, ΤΕ-ΔΕ Κομμωτές, ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Αισθητικοί), είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του.
* Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής πρέπει να έχουν Βασικό Τίτλο Σπουδών στην ειδικότητα Πληροφορικής.Υποβολή ΔικαιολογητικώνΟι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα ή ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.

Στην αίτηση ο κλάδος και η ειδικότητα θα συμπληρώνονται σύμφωνα με τον τρόπο που αναγράφεται στην παρούσα προκήρυξη διότι η αίτηση θα αξιολογηθεί στον κλάδο και την ειδικότητα που αναγράφει.

Οι ενδιαφερόμενοι για παραπάνω από μια ειδικότητα θα υποβάλλουν χωριστά δικαιολογητικά συμμετοχής και αίτηση για κάθε ειδικότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έκαναν αίτηση για την προκήρυξη των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Σχολικού Έτους 2008-2009 και μοριοδοτήθηκαν από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή, υποβάλλουν μόνο τα δικαιολογητικά της τελευταίας χρονιάς (προϋπηρεσίες κλπ.), αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας καθώς και το αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας (υποχρεωτικά), για τους κλάδους και τις ειδικότητες που απαιτείται.

Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό εφόσον υποβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1) Οι σχολικές μονάδες ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ λειτουργούν σε πρωϊνό και απογευματινό ωράριο, κατά συνέπεια η ανάθεση εργασίας σε πρωϊνό και απογευνατινό ωράριο γίνεται με βάση τις ανάγκες της σχολής προσδιοριζόμενο από τα όργανα Διοίκησης της.

2) H πρόσληψη των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται μόνο σε ένα κλάδο.

3) Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι και μετά την πρόσληψή τους, μπορεί η Διοίκηση να διακόψει τη σύμβαση οποτεδήποτε χωρίς καμία συνέπεια για τον ΟΑΕΔ, αν σε κλάδο ή κλάδους διορισθούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

4) Επίσης πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι, ενδέχεται να μη γίνει πρόσληψη αν και υπέβαλαν διακαιολογητικά και συμπεριελήφθησαν στους πίνακες αξιολόγησης, εφόσον δεν δημιουργηθούν τα προβλεπόμενα τμήματα για τις προκηρυχθείσες ειδικότητες κάθε σχολείου.

5) Όσοι από τους υποψήφιους διαθέτουν κάρτα ανεργίας, εφόσον προσληφθούν, θα πρέπει να την καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. και παράλληλα να προσκομίσουν βεβαίωση διακοπής ανεργίας στο σχολείο στο οποίο θα αναλάβουν καθήκοντα.

6) Η σειρά πρόσληψης των υποψήφιων εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση 7856/191/2008 (ΦΕΚ 700/Β΄/22-4-08).

Ειδικότερα για τους αναπληρωτές επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη παράγραφο 16 του άρθρου 14 του Ν.1566/85 ‘’...Οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια....’’

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 άρθρο 32 του Ν.3528/2007 ‘’Απαγορεύεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας’’.Αποκλεισμός από τη Διαδικασία ΕπιλογήςΙ) Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:

- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

* Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.

- Δεν υποβάλλει αντίγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντί­γραφα τίτλων σπουδών.

* Δεν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπου­δών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π.).
* Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
* Έχει κατά το παρελθόν υποβάλλει ψευδή δήλωση του Νόμου 1599/1986.ΙΙ) Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:

- Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πλην των περιπτώσεων κύησης και ασθένειας δι­κής του ή συζύγου του ή συγγενών Α βαθμού.

- Έχει αξιολογηθεί από τον Διευθυντή του σχολείου ως ακατάλληλος/η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προη­γούμενη στον Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχόληση για εκπαιδευτική και παιδαγωγική ανεπάρκεια και αφού έχει αποσταλεί προς τη Δ/νση Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους τεκμηριω­μένη έκθεση του Διευθυντή του σχολείου.

* Έχει διαπιστωθεί ότι υπέβαλε ανακριβή στοιχεία στον Ο.Α.Ε.Δ. ενόψει πρόσληψής του με οποιαδήποτε σχέση.Δημιουργία Πινάκων ΑξιολόγησηςΚατά την αξιολόγηση δημιουργούνται πίνακες ανέργων και εργαζομένων.

Στους πίνακες ανέργων εντάσσονται οι έχοντες κάρτα ανεργίας ή δελτίο ανεργίας ως επιδοτούμενοι άνεργοι.

Στους πίνακες εργαζομένων εντάσσονται όσοι δεν διαθέτουν τις προηγούμενες προϋποθέσεις όπως τούτο αναφέρεται στην παρ.ΣΤ της Υ.Α. 7856/191/2008 (ΦΕΚ 700/Β΄/22-4-08).

Η ανάρτηση των πινάκων αξιολόγησης των υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της παρούσας προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί στις 31/7/2009 στις ΕΠΑ.Σ.

Σειρά Προτεραιότητας ΕπιλογήςΗ σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πρόσληψή τους είναι η εξής :

1ον Του Ν.2190/1994 -Ν.3552/2007

2ον Καινοτόμοι χαμηλού εισοδήματος

3ον Επιδοτούμενοι άνεργοι με λήξη επιδότησης με τά την έναρξη των μαθημάτων.

4ον Άνεργοι

5ον Χαμηλό εισόδημα

6ον Εργαζόμενοι

7ον Δημόσιοι Υπάλληλοι ή συνταξιούχοι (Μετά από Επαναπροκήρυξη)ΕνστάσειςΗ περίοδος των ενστάσεων είναι από 3/8/2009 έως και 5/8/2009. Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν θα πρέπει να υποβάλλουν ένσταση στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ όπου κατέθεσαν την αίτησή τους, αναφέροντας όλες τις άλλες ΕΠΑΣ για τις οποίες αιτήθηκαν να αξιολογηθούν για την ίδια ειδικότητα.Η ένσταση υποβάλλεται ή αποστέλλεται από τον/την υποψήφιο/α στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ υπόψη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 8, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56).Η αποστολή των ενστάσεων γίνεται ταχυδρομικώς συστημένα, με courier ή με fax (στο 210-9989137 fax) από τον/την υποψήφιο/α.

Οι ενστάσεις για να εξεταστούν θα πρέπει:

1. Να έχουν υποβληθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία 5/8/2009 και ώρα 14:00 μ.μ.
2. Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, τον κλάδο και την ειδικότητα για την οποία είναι υποψήφιος, τις ΕΠΑΣ για τις οποίες αιτήθηκαν να συμπεριληφθούν στους πίνακες αξιολόγησης και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίστανται αναλυτικά.Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής ενστάσεων, παραδίδονται στον Διευθυντή της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής Μονάδας και αναρτώνται εντός δύο (2) ημερών στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας.Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται μετά την ένσταση.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ.ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ

esos.gr

Tα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού Προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ, ορίζει απόφαση του υπ. Εργασίας. Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει τα εξής:ΜΑ: « Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού

Προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.»

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις : α) του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).

β) Του άρθρου 6 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α) «Δευτεροβάθμια

Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 16 του Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α) «Μέριμνα για την

απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις»

δ) Του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α) «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και

άλλες διατάξεις»

ε) Του άρθρου 18, παρ.2 του Ν. 3475/13-7-2006 (ΦΕΚ 146/Α΄)

«Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

στ) Του άρθρου 67, παρ.4α του Ν.3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α)

«Αναδιάρθρωση του ΤΣΜΕΔΕ και ρύθμιση άλλων θεμάτων

αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Προστασίας.

ζ) Του άρθρου 6, του Ν. 3552/2007 (ΦΕΚ 77/Α) «Ερμηνευτική διάταξη

του άρθρου 27 του Ν.2190/94.

η) Της αριθμ. 40041/2007 ΚΑ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων & Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ

639/Β) «Μετατροπή των ΤΕΕ Μαθητείας Α’ Κύκλου του ΟΑΕΔ σε

Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ).

θ) Της αριθμ. 40052/2007 (ΦΕΚ 1500/Β΄) ΚΑ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας

και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός

Λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του

Ν. 3475/2006»

2.Την αριθμ. 190614/2007 απόφαση του Υπουρ­γού Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής, διαδικασίας αξιολόγησης

και επιλο­γής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου

εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.»

(ΦΕΚ 1151/ Β)

3.Το αριθμ. 238/07 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας»

4.Την υπ' αριθμ. 80072/2007 ΚΑ ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1/Β/2008)

5.Την υπ’ αριθμ. 334/4/29.1.2008 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία

διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. Β104967/4-2-2008 έγγραφο του Οργανισμού.ΑποφασίζουμεΚαθορίζουμε τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής

του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού

προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, ως ακολούθως :

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗ­ΤΙΚΩΝΗ διαδικασία και ο τρόπος υποβολής, παραλαβής και ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευ­τικών για τις ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζεται στην προ­κήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην κυρωθείσα με την παρ.5 του άρθρου 27 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄) απόφαση, όπως ερμηνεύθηκε με την διάταξη του άρθρου 6 του Ν.3552/07 (ΦΕΚ 77 Α΄) και υπηρετούσαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία αντιμισθία στις σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), είτε κατά την σχολική περίοδο 1988-1989, είτε κατά την σχολική περίοδο 1993-1994, προσλαμβάνονται, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης τους στον Ο.Α.Ε.Δ. κατά προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων υποψηφίων.

Εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, άνεργοι ή για όσους δε χορηγείται κάρτα ανεργίας και το εισόδημα που δηλώνεται για το προηγούμενο οικονομικό έτος είναι μικρότερο από το διπλάσιο ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου από μισθωτές υπηρεσίες, προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων υποψηφίων εφόσον έχουν επιμορφωθεί ως πολλαπλασιαστές ή δημιουργοί στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ για το έργο ²Καινοτόμοι Μέθοδοι Διδασκαλίας², και κατέχουν βεβαίωση.

Στο αναφερόμενο εισόδημα δεν υπολογίζεται αυτό που αποκτήθηκε από απασχόληση στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Όσοι εκ των υποψηφίων με βεβαίωση στις Καινοτόμους Μεθόδους Διδασκαλίας έχουν εισόδημα μεγαλύτερο του αναφερθέντος, εντάσσονται στους πίνακες των εργαζομένων.

Η προτεραιότητα των ανωτέρω ισχύει υπό τους όρους της παρ.ΣΤ της παρούσας και αφορά τις ανάγκες των σχολών του Ο.Α.Ε.Δ. όπως αυτές διαμορφώνονται ανά νομό.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ1. Αίτηση

Η Αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από την Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται στη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον της μίας ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ. η αίτηση υπο­βάλλεται σε μία από αυτές και παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο/α, να δηλώνει ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλες ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του ίδιου νομού. Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος εν­διαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη προ­κήρυξη. Κατά την δημιουργία των πινάκων αξιολόγησης οι συνταξιούχοι και όσοι, πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ, υπάγονται στη διάταξη του Ν. 3528/2007 και έχουν υποβάλλει αίτηση, κατα­τάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα και έπονται των λοιπών υποψηφίων μετά από επαναπροκήρυξη.2. Ανεργία – Χαμηλό Εισόδημα.

Η κάρτα ανεργίας θα έχει εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ .

Χαμηλό εισόδημα είναι το εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου από μισθωτές υπηρεσίες.

Όσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν δελτίο ανεργίας ως επιδοτούμενοι

άνεργοι προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων ανέργων εφόσον η επιδότηση ανεργίας διαρκεί πέραν της έναρξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους, άλλως εντάσσονται στους πίνακες ανέργων.3. Βασικός Τίτλος Σπουδών

Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ει­δικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση.

Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επα­κριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμ­φωνη με τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.

Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Αντί του αντι­γράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλεται πιστο­ποιητικό σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρο­νται όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδο­θεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει:

Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.

Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπου­δών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).4. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών εν­νοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγ­μένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.E.A.).

Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.

5. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών

Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών εννο­ούνται αναγνωρισμένοι τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευ­τικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένα από αρμόδιες αρ­χές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελ­ληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.Ως τίτλος Παιδαγωγικών σπουδών θα θεωρείται και η κτήση δεύτερου πτυχίου των κλάδων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ16, πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ, τα οποία θεωρούνται ότι εμπεριέχουν Παιδαγωγική κα­τάρτιση (άρθρο 14 παρ. 8 Ν. 1566/1985 ) και πτυχίο Διδα­σκάλου και Νηπιαγωγών.

Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία υποβάλ­λεται η αίτηση.6. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας

Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει αποκτηθεί σε β' βάθμια εκπαίδευση, στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυ­χίου.

Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή.

Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται:

* Το χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) διδασκαλίας.
* Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για ανα­πληρωτές το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.

- Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.

Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστούν ακριβώς από τις αναγραφόμενες συνολι­κές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.7. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας

Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποι­ασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται ως επαγγελματι­κή εμπειρία.

Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του πτυχίου αυτού.

Αναλυτικά:α) Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργα­σίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότη­τα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

β) Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέαβ1) Μισθωτούς

Υπεύθυνες δηλώσεις που θα έχουν εκδοθεί από τους εργοδότες και θα αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργα­σίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελε­σθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.β2) Ελεύθερους Επαγγελματίες

1.Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

2.Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλωσης ή των εντύπων Ε1 καθώς και τα έντυπα Ε3 θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ των αντίστοιχων Οικο­νομικών Ετών τα οποία ο υποψήφιος επικαλείται ως Επαγ­γελματική Εμπειρία. Σε περίπτωση που δεν έχουν θεωρηθεί τα Ε1 και Ε3 από την εφορία θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλω­ση σύμφωνα με την οποία τα προσκομιζόμενα έγγραφα έτσι ακριβώς έχουν κατατεθεί στις αντίστοιχες Οικονομι­κές Εφορίες.Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό Το­μέα πέρα από τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δε­κτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κ.τ.λ.γ) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος

Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζε­ται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:

Βεβαίωση εργοδότη όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β.7,β1 συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρα­ση του ΥΠ. Εξωτερικών.

Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η πα­ραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρό­νος.Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟ­ΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ1. Για την αξιολόγηση των υποψήφιων ωρομισθίων εκ­παιδευτικών με βάση τα

νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογη­τικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκροτείται

με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. επιτροπή αποτελούμενη από εκπαιδευτι­κούς ή και διοικητικούς υπαλλήλους.

Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω μελών με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ορίζονται οι αντικαταστάτες τους.

Η Επιτροπή αυτή:

1. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαι­ολογητικών αυτών και αποκλείει τους μη δικαιούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα δικαιολογητι­κά αυτά.
2. Ταξινομεί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύμφω­να με τη σχετική προκήρυξη και βαθμολογεί όλα τα δικαι­ολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με τα προβλεπόμε­να στην παρούσα Απόφαση.
3. Μετά τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων συ­ντάσσει Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό βαθμό κάθε υποψηφίου.
4. Συντάσσει Πίνακα Αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε ένα υποψήφιο.
5. Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαι­δευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία αξιο­λόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφα­ση.
6. Οι περιπτώσεις των παραγράφων IV & V επανεξετά­ζονται από τη δευτεροβάθμια επιτροπή, στην οποία παραδίδονται ολόκληροι οι φάκελοι των εν λόγω υποψη­φίων.
7. VIα. Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει ή αποστέλλει στον Διευθυντή της σχολής μαθητείας τους συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγη­σης και τον πίνακα αποκλειομένων των υποψήφιων εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου.

VIβ. Ο Διευθυντής της σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. την επόμενη ερ­γάσιμη ημέρα, από την παραλαβή των πινάκων αναρτά σε εμφα­νές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης και του Πίνακα Αποκλειομένων και ανακοίνωση για το δικαίωμα των Υποψηφίων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών υποβολής ένστασης κατά των Πινάκων μέ­σα σε προθεσμία 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης τους.Οι ενστάσεις κατά των πινάκων από υποψηφίους εκπαι­δευτικούς που πήραν μέρος στην επιλογή για να εξετα­στούν πρέπει:

Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονι­κή προθεσμία.

Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου στη σχολή μαθητείας και την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά. Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται μετά την ένσταση.

2. Με Απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. συγκροτείται δευτεροβάθμια τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από:

α) Ένα Περιφερειακό Διευθυντή, ως Πρόεδρο.

β) Ένα Εκπρόσωπο της Διοίκησης, ως μέλος.

γ) Ένα Διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας, ως μέ­λος.

Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω μελών με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ορίζεται η αντικατάσταση τους.


Η Επιτροπή αυτή:1. Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέ­μπονται σε αυτή από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή καθώς και όποια περίπτωση εισηγείται μέλος της επιτροπής αυ­τής.
2. Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της είναι οριστικές.
3. Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξιο­λόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα Αποκλειομένων όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την επανε­ξέταση των ανωτέρω.
4. Ενημερώνει, το συντομότερο δυνατό τη Δι­εύθυνση Εκπαίδευσης του Οργανισμού, για κάθε θέμα επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών, που δεν προβλέπε­ται από την παρούσα απόφαση, αναφέροντας συγχρό­νως την πρόταση της και ενεργεί κατόπιν οδηγιών της Δι­εύθυνσης Εκπαίδευσης.
5. Συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμβά­νονται ο επικυρωμένος Πίνακας Αποκλειομένων και οι επι­κυρωμένοι Πίνακες Αξιολόγησης κατά σχολείο, κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις.

Το έργο της Επιτροπής λήγει μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών. Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της παραπάνω επιτροπής, παρα­δίδονται ή αποστέλλονται στον Διευθυντή της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής Μονάδας και αναρτώνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή τους στον πί­νακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής Μονάδας .

1. Ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας αιτείται με ΦΑΞ στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης την έγκριση των κενών του θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα. Μετά την έγκριση, ειδοποιεί τους υποψήφιους του πίνακα αξιολόγησης με τηλεγράφημα ή κάθε πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει ότι έλαβαν γνώση - κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.Δ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΙ) Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

* Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.

- Δεν υποβάλλει αντίγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντί­γραφα τίτλων σπουδών.

* Δεν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπου­δών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π.).
* Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
* Έχει κατά το παρελθόν υποβάλλει ψευδή δήλωση του Νόμου 1599/1986.ΙΙ) Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:

- Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πλην των περιπτώσεων κύησης και ασθένειας δι­κής του ή συζύγου του ή συγγενών Α βαθμού.

- Έχει αξιολογηθεί από τον Διευθυντή του σχολείου ως ακατάλληλος/η με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προη­γούμενη στον Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχόληση για εκπαιδευτική και παιδαγωγική ανεπάρκεια και αφού έχει αποσταλεί προς τη Δ/νση Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους τεκμηριω­μένη έκθεση του Διευθυντή του σχολείου.

* Έχει διαπιστωθεί ότι υπέβαλε ανακριβή στοιχεία στον Ο.Α.Ε.Δ. ενόψει πρόσληψής του με οποιαδήποτε σχέση.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

α) Για τους υποψηφίους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 1566/1985, Άρθρα 13 και 14.

β) Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια:

* Ανεργία – Χαμηλό Εισόδημα

- Διδακτική Εμπειρία

- Επαγγελματική εμπειρία

- Παιδαγωγικές Σπουδές

- Μεταπτυχιακές Σπουδές

- Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ

- Οικογενειακή κατάσταση
- Βαθμός πτυχίουΕιδικότερα:

1. Ανεργία – Χαμηλό Εισόδημα

Οι υποψήφιοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων για τους οποίους εκδίδεται κάρτα ανεργίας ή για όσους δεν χορηγείται κάρτα ανεργίας και το εισόδημα τους που δηλώνεται κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος είναι μικρότερο από το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προσώπου από μισθωτές υπηρεσίες κατατάσσονται σε ξεχωριστούς πίνακες.

Η κάρτα ανεργίας των υποψηφίων πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης.2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας των τελευ­ταίων δεκαπέντε ετών (15) από την τελευταία ημέρα ισχύος της προκήρυξης με βάση τα αναγραφόμενα στην παράγραφο Β.6 αξιολογείται ως εξής:

Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συνυπο­λογίζεται διδακτική εμπειρία περισσότερη από 28 διδα­κτικές ώρες ανά εκπαιδευτική εβδομάδα.

Κάθε ώρα διδακτικής Εμπειρίας σε Β'βάθμια εκπαίδευ­ση βαθμολογείται με 1 (ένα)μόριο.

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στο ίδιο χρονικό διάστημα μόνο μία επαγγελματική εμπειρία αξιολογείται.

Κάθε ημέρα εργασίας επαγγελματικής εμπειρίας των τελευταίων τριών οικονομικών ετών για τους υποψήφιους των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ από την τελευταία ημέρα ισχύος της προ­κήρυξης με βάση τα αναγραφόμενα στην παράγραφο ( Β.7) αξιολογείται με ένα (1) μόριο για τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών σπουδών όπως αυτές προβλέπονται από την παράγραφο (Β.5) μοριοδοτούνται με 2000 μόρια τα οποία προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.5. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Στους υποψήφιους κλάδου ΠΕ κατόχους μεταπτυχια­κών σπουδών όπως αυτές προβλέπονται από την παρά­γραφο (Β.4) προσμετρούνται για Μεταπτυχιακό (Master, κ.λ.π.) 1000 μόρια. Αξιολογεί­ται ένας (1) τίτλος τα μόρια του οποίου προστίθε­νται στο σύνολο των μορίων του.6. ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕ

Στους υποψήφιους κλάδων ΔΕ λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται το απολυτήριο ΤΕΕ Α' κύκλου εφόσον είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης και το απολυτή­ριο λυκείου.

α) Στους υποψήφιους κλάδου ΔΕ κατόχους απολυτηρί­ου ΤΕΕ Α' κύκλου προσμετρούνται 2000 μόρια.

β) Στους υποψήφιους του κλάδου ΔΕ κατόχους απολυ­τηρίου λυκείου προσμετρούνται 1000 μόρια.7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε κάθε υποψήφιο/α στο σύνολο των μορίων του προ­στίθενται 100 μόρια για το πρώτο τέκνο, 200 μόρια για το δεύτερο τέκνο, 300 μόρια για το τρίτο τέκνο, [συμπερι­λαμβάνοντας τα ενήλικα τέκνα με αναπηρίες ανίκανα ισοβίως για εργασία, που τον επιβαρύνουν φορολογικά], όπως προκύπτει από το Ε1 της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους που λήγει η προκήρυξη ή του προηγούμενου έτους, εφόσον δεν έχει νόμιμα υποβάλει δήλωση για το έτος που λήγει η προκήρυξη. Για κάθε τέ­κνο πέρα του τρίτου προστίθενται 100 μόρια.8. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Ο βαθμός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη, εφόσον οι υπο­ψήφιοι ισοβαθμούν στους πίνακες αξιολόγησης και προη­γείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός πτυχίου αλλά υπάρ­χει μόνον ο χαρακτηρισμός ΚΑΛΩΣ, Λ. ΚΑΛΩΣ και ΑΡΙΣΤΑ θεωρείται ο βαθμός πτυχίου ως εξής:

ΚΑΛΩΣ = 5

Λ. ΚΑΛΩΣ = 6,5

ΑΡΙΣΤΑ = 8,5

Σε περίπτωση που ο βαθμός έχει εκδοθεί από εκπαι­δευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθμού σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.

Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν αναφέρεται σε δεκαβάθμια κλίμακα ή δεν συνοδεύεται από βεβαίωση αντι­στοιχίας του από αρμόδιο φορέα ως βαθμός πτυχίου θε­ωρείται το πέντε (5).ΣΤ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΚατά την αξιολόγηση δημιουργούνται πίνακες ανέργων και εργαζομένων.

Στους πίνακες ανέργων εντάσσονται οι έχοντες κάρτα ανεργίας ή για όσους δεν εκδίδεται κάρτα ανεργίας (γιατροί, φαρμακοποιοί, μηχανικοί ΑΕΙ, δικηγόροι) οι έχοντες εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος όπως ορίζεται στην παράγραφο Β.2.

Στους πίνακες εργαζομένων εντάσσονται όσοι δεν διαθέτουν τις προηγούμενες προϋποθέσεις.

Aξιολογούνται και όσοι προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα με τα αναφερόμενα κριτήρια και προτάσσονται των πινάκων, η δε αξιολόγησή τους γίνεται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.1ο ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ & ΤΕ

α) Άνεργοι- Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, σε ΤΕΕ ή Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., σε β' βάθμια εκπαίδευση, των μο­ρίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του παι­δαγωγικού τίτλου, εφόσον υπάρχει, των μορίων του Μεταπτυχιακού Τίτλου, εφόσον υπάρχει και των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν.

* Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.
* Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.β) Εργαζόμενοι* Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι των προηγούμενων πι­νάκων προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι εργαζόμενοι. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού μετά την εξάντληση των προηγούμενων πινάκων γίνεται επαναπροκήρυξη και δύναται να προσλαμβάνονται και υποψήφιοι συνταξιούχοι και όσοι πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των ΝΠΔΔ υπάγονται στις διατάξεις του νό­μου 3528/2007, που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.Η επιλογή εκπαιδευτικών της αυτής η συναφούς ειδικότητας άλλου κλάδου, Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι, που είναι ενταγμένοι σε διαφορετικούς πίνακες και διδάσκουν τα ίδια μαθήματα σε πρώτη ανάθεση, γίνεται με κριτήριο την ανεργία και το εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους.

2ο ΚΛΑΔΟΙ ΔΕΓια τους υποψήφιους κατηγορίας ΔΕ.

* Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση του Ν. 1566/1985.α) Άνεργοι- Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροισμα, των μορίων της διδακτικής εμπειρίας στα ΤΕΕ ή Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., της β' βάθμιας εκπαίδευσης, των μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας των μορίων του απολυτηρίου Λυκείου ή απολυτηρίου ΤΕΕ Α' κύκλου ή ισό­τιμου, εφόσον υπάρχει και των μορίων της οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν.

- Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία.

* Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.β) Εργαζόμενοι

* Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι των προηγούμενων πινάκων προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι εργαζόμενοι. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού μετά την εξάντληση των προηγούμενων πινάκων γίνεται επαναπροκήρυξη και δύναται να προσλαμβάνονται και συνταξιούχοι και όσοι πολιτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των ΝΠΔΔ υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3528/2007, που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

Για όλους τους κλάδους (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) και τις ειδικότητες που απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοαντιγράφου.

Ειδικά για τις περιπτώσεις υποψηφίων ΔΕ με επάρκεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών, οι υποψήφιοι θα αξιολο­γούνται με τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ΠΕ της αντίστοιχης ειδικότητας και θα εντάσσονται σε ξεχωριστό πίνακα.

Ζ. ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ σειρά προτεραιότητας των υποψήφιων εκπαιδευτικών για την πρόσληψή τους είναι η εξής :1ον Του Ν.2190/94 – Ν.3552/07 (παράγραφος Α΄)2ον Καινοτόμοι χαμηλού εισοδήματος ( παράγραφος Α΄)3ον Επιδοτούμενοι άνεργοι με λήξη επιδότησης μετά την έναρξη των

μαθημάτων (παράγραφος Β.2).4ον Άνεργοι – χαμηλό εισόδημα (παράγραφος ΣΤ).5ον Εργαζόμενοι (παράγραφος ΣΤ).6ον Δημόσιοι Υπάλληλοι ή συνταξιούχοι.

Η. Σε περίπτωση που για τη λειτουργία και την ολοκλη­ρωμένη εκπαίδευση κάποιας ειδικότητας απαιτούνται αυ­ξημένα τυπικά προσόντα για τους ωρομίσθιους εκπαι­δευτικούς, αυτά θα αναφέρονται σαφώς στην προκήρυξη της αντίστοιχης ειδικότητας, θα δημιουργείται ειδικός πί­νακας αξιολόγησης των υποψηφίων, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα αυξημένα τυπικά προσόντα, και από τον πίνακα αυτό θα γίνεται και η επιλογή των ωρομισθίων εκ­παιδευτικών.

Η ανάγκη ύπαρξης των αυξημένων τυπικών προσόντων, που μπορεί να προκύπτει από την εφαρμογή ειδικών προ­γραμμάτων ή την ιδιαιτερότητα λειτουργίας κάποιας ειδι­κότητας σε συγκεκριμένη Εκπαιδευτική Μονάδα κ.λ.π., θα κρίνεται από τον Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδας ο οποίος θα υποβάλει σχετική πρόταση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Ο.Α.Ε.Δ. πλήρως αιτιολογημένη και τε­λικά θα εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης όταν για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων απαιτούνται αυξημένα τυπικά προσόντα για όλες τις ειδικότητες των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και για το σύνολο των ΕΠΑΣ, δημιουργεί ειδικό πίνακα χωρίς σχετική πρόταση των εκπαιδευτικών μονάδων.

Θ. Για την λειτουργία εργαστηρίων που χρησιμοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ. και ανήκουν σε εγκαταστάσεις άλλων φορέων, όπως Ναύσταθμος Σαλαμίνας, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ κ.τ.λ., μπορεί ο Οργανισμός με απόφαση Διοικητή να προσλαμβάνει εκπαι­δευτικό προσωπικό που προτείνουν οι φορείς που ανήκουν οι εγκαταστάσεις, εφόσον οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας.Ι. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημι­ουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού προσωπικού και εξα­ντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης, δύναται ο Ο.Α.Ε.Δ. να προσλαμβάνει εκπαι­δευτικό προσωπικό με κατευθείαν πρόσληψη. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την αρχική προκήρυξη.

Η πρόσληψη των επιλεγόμενων ωρομισθίων εκπαι­δευτικών κατά ΕΠΑ.Σ γίνεται με απόφαση του Πρoïσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ.

Η υπ’ αρ.190614/29-6-2007 (ΦΕΚ 1151/Β΄) απόφαση παύει να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσας η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα απόφαση και προκύπτει κατά την διαδικα­σία επιλογής έκτατου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ. ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

 

esos.gr
H υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., για το σχολικό έτος 2010-2011, θα πραγματοποιηθεί από 7 Ιουνίου 2010 έως 16 Ιουνίου 2010.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένα) ή με courier τις αιτήσεις, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται για κάθε θέση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, στη Διοίκηση του Οργανισμού, στη Διεύθυνση : Δ.Γούναρη 2 & Βουλιαγμένης 518, Άλιμος , Τ.Κ. 174 56, υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Παρέχεται η δυνατότητα στον/στην υποψήφιο/α, να δηλώνει ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί για την ίδια ειδικότητα και σε άλλες ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του ίδιου Νομού, ή διαφορετικών Νομών.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στην διεύθυνση www.oaed.gr.

Το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2 και 3 του Νόμου 2336/95 και με το άρθρο 16 του Νόμου 2643/98.

Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης

και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασί−

ας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των

Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Καθορίζονται τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγη−

σης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργα−

σίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των

Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, ως ακολούθως:

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟ−

ΓΗΤΙΚΩΝ

Η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής, παραλαβής και

ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαι−

δευτικών για τις ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζονται στην προ−

κήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού

προσωπικού.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

Η Αίτηση συμμετοχής είναι έντυπη και χορηγείται από

την Γραμματεία των Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή

από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ.

Η αίτηση υποβάλλεται ή αποστέλλεται στη Διοίκηση

του Ο.Α.Ε.Δ. με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη δι−

καιολογητικά.

Σε περίπτωση που στον ίδιο νομό λειτουργούν πλέον

της μίας ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ. η αίτηση υποβάλλεται σε μία

από αυτές και παρέχει τη δυνατότητα στον υποψήφιο/

α, να δηλώνει ότι επιθυμεί να αξιολογηθεί για την ίδια

ειδικότητα και σε άλλες ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του ίδιου νο−

μού. Στην αίτηση και την αντίστοιχη θέση αναγράφεται,

οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος

ενδιαφέρεται, όπως αυτή αναφέρεται στην αντίστοιχη

προκήρυξη. Κατά τη δημιουργία των πινάκων αξιολό−

γησης οι συνταξιούχοι και όσοι, πολιτικοί διοικητικοί

υπάλληλοι του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ, υπάγονται στη

διάταξη του Ν. 3528/2007 και έχουν υποβάλλει αίτηση,

κατατάσσονται σε ιδιαίτερο πίνακα και έπονται των

λοιπών υποψηφίων μετά από επαναπροκήρυξη.

2. Βασικός Τίτλος Σπουδών

Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την

ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέ−

πει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση.

Στο βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επα−

κριβώς η ειδικότητα, η οποία και θα πρέπει να είναι σύμ−

φωνη με τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η ημερομηνία

κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος.

Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντί−

γραφο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Αντί

του αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλε−

ται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να

αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκ−

δοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει

ο υποψήφιος να υποβάλλει:

Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.

Βεβαίωση Ισοτιμίας και Αντιστοιχίας του τίτλου σπου−

δών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π.).

3. Τίτλοι Αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών

εννοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι ανωτάτων εκπαιδευ−

τικών ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού

αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους

(μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.E.A.).

Μεταπτυχιακοί τίτλοι για να αξιολογηθούν πρέπει να

αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.

4. Τίτλοι ή Βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών

Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών εννο−

ούνται αναγνωρισμένοι τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγι−

κών Σπουδών, τουλάχιστον ενός διδακτικού εξαμήνου

από ΑΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ.

Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευ−

τικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο

στην περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από αρμόδιες

αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην

Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ως τίτλος Παιδαγωγικών σπουδών θα θεωρείται και

η κτήση δεύτερου πτυχίου των κλάδων ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3,

ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ16, πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ,

τα οποία θεωρούνται ότι εμπεριέχουν Παιδαγωγική

κατάρτιση (άρθρο 14 παρ. 8 Ν. 1566/1985 ) και πτυχίο

Διδασκάλου και Νηπιαγωγών.

Ο τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών δεν είναι απαραί−

τητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία

υποβάλλεται η αίτηση.

5. Βεβαιώσεις Διδακτικής Εμπειρίας

Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να έχει

αποκτηθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ειδι−

κότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την

κτήση του πτυχίου.

Η Διδακτική Εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει

να έχει αποκτηθεί σε μαθήματα της ειδικότητας του

βασικού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση

του πτυχίου αυτού.

Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά

Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την

ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαι−

δευτική αρχή.

Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει

οπωσδήποτε να αναφέρονται:

− Το χρονικό διάστημα (έναρξη−λήξη) διδασκαλίας.

− Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της

ειδικότητας του βασικού πτυχίου στο χρονικό διάστημα

που αναφέρεται στη βεβαίωση ή προκειμένου για ανα−

πληρωτές το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους.

− Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία

πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερό−

μενο εκπαιδευτικό.

Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύνα−

νται να υπολογιστούν ακριβώς οι αναγραφόμενες συνο−

λικές ώρες διδασκαλίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

6. Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας

Βεβαιώσεις που αναφέρονται σε διδακτικό έργο οποι−

ασδήποτε μορφής δεν προσμετρούνται ως επαγγελμα−

τική εμπειρία.

Η επαγγελματική εμπειρία για να αξιολογηθεί θα

πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασι−

κού πτυχίου και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του

πτυχίου αυτού.

Αναλυτικά:

α) Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα θα

πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και

να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της

εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την

ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν

έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το

αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

β) Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα

β1) Μισθωτοί

Οι βεβαιώσεις απασχόλησης θα πρέπει να έχουν εκ−

δοθεί από τους εργοδότες και να αναγράφουν με σαφή−

νεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα,

το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το

συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο

χρονικό διάστημα.

Οι βεβαιώσεις αυτές θα πρέπει να είναι θεωρημένες

από αρμόδια αρχή της περιοχής που εδρεύει ή επι−

χείρηση ( π.χ. Επιθεώρηση Εργασίας ) ως προς την

ειδικότητα και τον χρόνο.

β2) Ελεύθεροι Επαγγελματίες

1. Έναρξη επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την

αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.

2. Φωτοτυπίες εκκαθαριστικών φορολογικής δήλω−

σης ή των εντύπων Ε1 καθώς και τα έντυπα Ε3 των

αντίστοιχων Οικονομικών Ετών, τα οποία ο υποψήφιος

επικαλείται ως Επαγγελματική Εμπειρία, θεωρημένα

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που δεν έχουν

θεωρηθεί τα Ε1 και Ε3 από την εφορία θα υποβάλλεται

υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία τα προσκο−

μιζόμενα έγγραφα έτσι ακριβώς έχουν κατατεθεί στις

αντίστοιχες Οικονομικές Εφορίες.

3. Για να αξιολογηθεί η προϋπηρεσία σε ελεύθερο

επάγγελμα θα πρέπει το εισόδημα που δηλώνεται κατά

το αντίστοιχο οικονομικό έτος να είναι μεγαλύτερο ή

ίσο με το ελάχιστο αφορολόγητο όριο φυσικού προ−

σώπου για το αντίστοιχο έτος.

β3) Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον Ιδιωτικό

Τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται

δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρί−

ων ενσήμων, σημειώματα καταβολής εισφορών, εκκαθα−

ριστικά σημειώματα εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών

ταμείων κ.λ.π.

γ) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος

Η επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρί−

ζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει:

Βεβαίωση εργοδότη όπως αναφέρεται στην παρά−

γραφο Β.6,β1 συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση

του ΥΠ. Εξωτερικών.

Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού φορέα ότι η πα−

ραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος

χρόνος.

Γ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ−

ΛΟΓΗΣ−ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Για την αξιολόγηση των υποψήφιων ωρομισθίων

εκπαιδευτικών με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαι−

ολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκρο−

τείται με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. επιτροπή

αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς ή και διοικητικούς

υπαλλήλους.

Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω

μελών, με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ορίζονται

οι αντικαταστάτες τους.

Η Επιτροπή αυτή:

I. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των

δικαιολογητικών αυτών και αποκλείει τους μη δικαι−

ούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα

δικαιολογητικά αυτά.

II. Ταξινομεί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύμ−

φωνα με τη σχετική προκήρυξη και βαθμολογεί όλα τα

δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με τα προ−

βλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση.

III. Μετά τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων, συ−

ντάσσει Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτι−

κών κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυ−

ξη, και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση το συνολικό

βαθμό κάθε υποψηφίου.

IV. Συντάσσει Πίνακα Αποκλειομένων από τη διαδι−

κασία επιλογής υποψηφίων στον οποίο αναγράφεται

συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε ένα υπο−

ψήφιο.

V. Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη

διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων

εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία

αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα

απόφαση.

VI. Οι περιπτώσεις των παραγράφων IV & V επανεξε−

τάζονται από τη δευτεροβάθμια επιτροπή, στην οποία

παραδίδονται ολόκληροι οι φάκελοι των εν λόγω υπο−

ψηφίων.

VII. VIΙα. Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της δι−

αδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, παραδίδει ή

αποστέλλει στον Διευθυντή της σχολής μαθητείας τους

συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον πίνακα

αποκλειομένων των υποψήφιων εκπαιδευτικών του κάθε

σχολείου.

VIΙβ. Ο Διευθυντής της σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την παραλαβή των

πινάκων αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής

Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης και του

Πίνακα Αποκλειομένων και ανακοίνωση για το δικαίωμα

των Υποψηφίων Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών υποβολής

ένστασης κατά των Πινάκων μέσα σε προθεσμία (5)

πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρ−

τησης τους.

Οι ενστάσεις κατά των πινάκων από υποψηφίους εκ−

παιδευτικούς που πήραν μέρος στην επιλογή για να

εξεταστούν πρέπει:

Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρο−

νική προθεσμία.

Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου

στη σχολή μαθητείας και την ειδικότητα για την οποία

ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριμένους λόγους για

τους οποίους ενίσταται αναλυτικά. Κανένα νέο δικαιο−

λογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής

των αιτήσεων.

2. Με Απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. συγκροτείται

δευτεροβάθμια τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από:

α) Ένα Περιφερειακό Διευθυντή, ως Πρόεδρο.

β) Ένα Εκπρόσωπο της Διοίκησης, ως μέλος.

γ) Ένα Διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας, ως μέλος.

Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω

μελών με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ορίζεται

η αντικατάσταση τους.

Η Επιτροπή αυτή:

I. Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέ−

μπονται σε αυτή από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή καθώς

και όποια περίπτωση εισηγείται μέλος της επιτροπής

αυτής.

II. Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις

της είναι οριστικές.

III. Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξι−

ολόγησης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα

Αποκλειομένων, όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την

επανεξέταση των ανωτέρω.

IV. Ενημερώνει, το συντομότερο δυνατό, τη Διεύθυνση

Εκπαίδευσης του Οργανισμού, για κάθε θέμα επιλογής

ωρομισθίων εκπαιδευτικών, που δεν προβλέπεται από

την παρούσα απόφαση, αναφέροντας συγχρόνως την

πρόταση της και ενεργεί κατόπιν οδηγιών της Διεύθυν−

σης Εκπαίδευσης.

V. Συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμ−

βάνονται ο επικυρωμένος Πίνακας Αποκλειομένων και

οι επικυρωμένοι Πίνακες Αξιολόγησης κατά σχολείο,

κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο σύμφωνα με τις σχε−

τικές προκηρύξεις.

Το έργο της Επιτροπής λήγει μετά την ολοκλήρωση

των παραπάνω διαδικασιών. Οι νέοι τελικοί πίνακες,

που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου

της παραπάνω επιτροπής, παραδίδονται ή αποστέλ−

λονται στο Διευθυντή της αντίστοιχης Εκπαιδευτικής

Μονάδας και αναρτώνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα

μετά την παραλαβή τους στον πίνακα Ανακοινώσεων

της Εκπαιδευτικής Μονάδας .

VI. Ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής μονάδας αιτείται με

ΦΑΞ στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης την έγκριση των κενών

του θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα. Μετά την έγκριση,

ειδοποιεί τους υποψήφιους του πίνακα αξιολόγησης με

τηλεγράφημα ή κάθε πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει ότι

έλαβαν γνώση − κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Δ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ι) Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων

εκπαιδευτικών υποψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:

− Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

− Δεν έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα

με την αντίστοιχη προκήρυξη ειδικοτήτων.

− Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφα ή επικυρωμένα φω−

τοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

− Δεν έχει υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου

σπουδών αλλοδαπής από τα σχετικά αρμόδια όργανα

(ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κ.λ.π.) και μετάφραση

του Υπουργείου Εξωτερικών.

− Δεν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

− Υποβάλει εκπρόθεσμα αίτηση και τα σχετικά δικαι−

ολογητικά.

ΙΙ) Αποκλείεται για τα δύο επόμενα σχολικά έτη από

τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτικών υπο−

ψήφιος/ α, ο/ η οποίος/α:

− Έχει αξιολογηθεί και προσληφθεί στα σχολεία του

ΟΑΕΔ και αποχωρεί οικειοθελώς κατά τη διάρκεια

του σχολικού έτους, πλην των περιπτώσεων κύησης

και ασθένειας δικής του ή συζύγου του ή συγγενών Α΄

βαθμού.

− Έχει αξιολογηθεί από το Διευθυντή εκπαίδευσης Α2

ως ακατάλληλος/η με βάση στοιχεία που προκύπτουν

από προηγούμενη στον Ο.Α.Ε.Δ. διδακτική του απασχό−

ληση για εκπαιδευτική και παιδαγωγική ανεπάρκεια και

αφού έχει αποσταλεί προς τη Δ/νση Εκπαίδευσης μέχρι

τη λήξη του προηγούμενου διδακτικού έτους τεκμηρι−

ωμένη έκθεση του Διευθυντή του σχολείου.

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ − ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

α) Για τους υποψηφίους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς ισχύ−

ουν οι διατάξεις του Νόμου 1566/1985, Άρθρα 13 και 14.

β) Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα

επόμενα κριτήρια:

− Διδακτική Εμπειρία

− Επαγγελματική εμπειρία

− Παιδαγωγικές Σπουδές

− Μεταπτυχιακές Σπουδές

− Ανεργία

− Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ

−Οικογενειακή κατάσταση

− Βαθμός πτυχίου

Ειδικότερα:

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το σύνολο των ωρών διδακτικής εμπειρίας των τε−

λευταίων δεκαπέντε ετών (15) από την τελευταία ημέρα

ισχύος της προκήρυξης με βάση τα αναγραφόμενα στην

παράγραφο Β.5 αξιολογείται ως εξής:

Στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατό να συ−

νυπολογίζεται διδακτική εμπειρία περισσότερη από 28

διδακτικές ώρες ανά εκπαιδευτική εβδομάδα.

Κάθε ώρα διδακτικής Εμπειρίας σε Δευτεροβάθμια

εκπαίδευση βαθμολογείται με ένα (1) μόριο.

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στο ίδιο χρονικό διάστημα μόνο μία επαγγελματική

εμπειρία αξιολογείται.

Κάθε ημέρα εργασίας επαγγελματικής εμπειρίας των

τελευταίων δεκαπέντε (15) ετών για τους υποψήφιους

όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από την τελευταία

ημέρα ισχύος της προκήρυξης με βάση τα αναγραφό−

μενα στην παράγραφο Β.6 αξιολογείται με:

δύο (2) μόρια για τους κλάδους ΠΕ

τρία (3) μόρια για τους κλάδους ΤΕ και

πέντε (5) μόρια για τους κλάδους ΔΕ ως εξής :

α) ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 1 Χ 2

ή ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 25 Χ 2

ή ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 300 Χ 2

β) ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 1 Χ 3

ή ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 25 Χ 3

ή ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 300 Χ 3

γ) ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 1 Χ 5

ή ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 25 Χ 5

ή ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ 300 Χ 5

3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών σπουδών, όπως

αυτές προβλέπονται από την παράγραφο Β.4, μοριο−

δοτούνται με 1200 μόρια τα οποία προστίθενται στο

σύνολο των μορίων τους.

4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Στους υποψήφιους κλάδου ΠΕ κατόχους μεταπτυ−

χιακών σπουδών, όπως αυτές προβλέπονται από την

παράγραφο Β.3, προσμετρούνται για Μεταπτυχιακό

(Master, κ.λ.π.) 1.000 μόρια και για Διδακτορικό 2.000

μόρια. Αξιολογείται ένας (1) τίτλος, τα μόρια του οποίου

προστίθενται στο σύνολο των μορίων τους.

5. ΑΝΕΡΓΙΑ

Σε κάθε υποψήφιο/α όλων των κλάδων και ειδικο−

τήτων, που είναι άνεργος/η, στο σύνολο των μορίων

του/της προστίθενται 200 μόρια για συμπληρωμένους

συνεχόμενους 12 μήνες ανεργίας, σύμφωνα με την κάρ−

τα ανεργίας που είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της

αίτησης. Για συνεχόμενη ανεργία πέραν των 12 μηνών

προστίθενται στο σύνολο των μορίων του/της 20 μόρια

ανά συμπληρωμένο μήνα.

6. ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΛΑΔΩΝ ΔΕ

Στους υποψήφιους κλάδων ΔΕ λαμβάνονται υπόψη

και αξιολογούνται το απολυτήριο ΤΕΕ Α’ κύκλου, εφόσον

είναι αντίστοιχης ειδικότητας της προκήρυξης, και το

απολυτήριο λυκείου.

α) Στους υποψήφιους κλάδου ΔΕ κατόχους απολυτη−

ρίου ΤΕΕ Α’ κύκλου προσμετρούνται 2000 μόρια.

β) Στους υποψήφιους του κλάδου ΔΕ κατόχους απο−

λυτηρίου λυκείου προσμετρούνται 1000 μόρια.

7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε κάθε υποψήφιο/α προστίθενται 100 μόρια στο σύνο−

λο των μορίων του/της για κάθε τέκνο (συμπεριλαμβά−

νοντας τα ενήλικα τέκνα με αναπηρίες ανίκανα ισοβίως

για εργασία, που τον επιβαρύνουν φορολογικά), όπως

προκύπτει από το Ε1 της φορολογικής του δήλωσης

του οικονομικού έτους που λήγει η προκήρυξη ή του

προηγούμενου έτους εφόσον δεν έχει νόμιμα υποβάλει

κατά το έτος που λήγει η προκήρυξη.

8. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Ο βαθμός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη, εφόσον οι

υποψήφιοι ισοβαθμούν στους πίνακες αξιολόγησης και

προηγείται ο έχων μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός πτυχίου

αλλά υπάρχει μόνον ο χαρακτηρισμός ΚΑΛΩΣ, Λ.ΚΑΛΩΣ

και ΑΡΙΣΤΑ θεωρείται ο βαθμός πτυχίου ως εξής:

ΚΑΛΩΣ = 5

Λ. ΚΑΛΩΣ = 6,5

ΑΡΙΣΤΑ = 8,5

Σε περίπτωση που ο βαθμός έχει εκδοθεί από εκπαι−

δευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8977

υποβάλλει βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθμού σπουδών

από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, ΙΤΕ, ΟΕΕΚ κ.λ.π).

Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν αναφέρεται σε δε−

καβάθμια κλίμακα ή δε συνοδεύεται από βεβαίωση αντι−

στοιχίας του από αρμόδιο φορέα ως βαθμός πτυχίου

θεωρείται το πέντε (5).

ΣΤ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,

ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16

Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος

σπουδών εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο

− Δημιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαμ−

βάνονται από τον επόμενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν

οι υποψήφιοι του προηγούμενου.

− Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το

άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των

μορίων του Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου,

εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενειακής κατά−

στασης, εφόσον υπάρχουν, των μορίων της ανεργίας,

εφόσον υπάρχουν.

− Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθ−

μός βασικού τίτλου σπουδών.

− Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο

υποψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

− Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω

πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι

Δημόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι που αξιολογούνται

με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

2. ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ και ΤΕ

Απόφοιτοι ΑΕΙ κλάδων των οποίων ο βασικός τίτλος

σπουδών δεν εμπεριέχει παιδαγωγικό τίτλο, απόφοιτοι

ΤΕΙ και απόφοιτοι ΤΕΕ β΄ κύκλου και ισοτίμων

− Δημιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαμ−

βάνονται από τον επόμενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν

οι υποψήφιοι του προηγούμενου.

− Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το άθροι−

σμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των μορίων της

επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του Παιδαγωγικού

Τίτλου, εφόσον υπάρχει, των μορίων του Μεταπτυχιακού

ή Διδακτορικού Τίτλου, εφόσον υπάρχει, των μορίων της

οικογενειακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των μορίων

της ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.

−Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθ−

μός βασικού τίτλου σπουδών.

−Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας προηγείται ο υπο−

ψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

−Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω

πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι

Δημόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι που αξιολογούνται

με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

3. ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ

Για τους υποψηφίους κατηγορίας ΔΕ

− Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περατώσει την υπο−

χρεωτική εκπαίδευση του Ν. 1566/85.

− Δημιουργούνται πίνακες και οι υποψήφιοι προσλαμ−

βάνονται από τον επόμενο πίνακα εφόσον εξαντληθούν

οι υποψήφιοι του προηγούμενου.

− Για τους κλάδους στους οποίους απαιτείται άδεια

άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας είναι απα−

ραίτητη η προσκόμιση νόμιμα επικυρωμένου φωτοα−

ντιγράφου.

− Καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων με κριτήριο το

άθροισμα των μορίων της διδακτικής εμπειρίας, των

μορίων της επαγγελματικής εμπειρίας, των μορίων του

απολυτηρίου λυκείου, ή απολυτηρίου ΤΕΕ Α΄ κύκλου ή

ισοτίμου, εφόσον υπάρχει, των μορίων της οικογενει−

ακής κατάστασης, εφόσον υπάρχουν, των μορίων της

ανεργίας, εφόσον υπάρχουν.

−Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο έχων μεγα−

λύτερη Επαγγελματική Εμπειρία.

−Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υπο−

ψήφιος με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

Ειδικά για τις περιπτώσεις υποψηφίων ΔΕ με επάρκεια

διδασκαλίας ξένων γλωσσών, οι υποψήφιοι θα αξιολο−

γούνται με τη διαδικασία αξιολόγησης των αντιστοίχων

υποψηφίων ΠΕ.

−Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι του παραπάνω

πίνακα προσλαμβάνονται από νέο πίνακα υποψήφιοι

Δημόσιοι Υπάλληλοι, Συνταξιούχοι που αξιολογούνται

με τα ίδια ως άνω κριτήρια.

Ζ. Σε περίπτωση που για τη λειτουργία και την ολο−

κληρωμένη εκπαίδευση κάποιας ειδικότητας απαιτού−

νται αυξημένα τυπικά προσόντα για τους ωρομίσθιους

εκπαιδευτικούς, αυτά θα αναφέρονται σαφώς στην προ−

κήρυξη της αντίστοιχης ειδικότητας, θα δημιουργείται

ειδικός πίνακας αξιολόγησης των υποψηφίων, οι οποίοι

διαθέτουν τα απαιτούμενα αυξημένα τυπικά προσόντα,

και από τον πίνακα αυτό θα γίνεται και η επιλογή των

ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Η ανάγκη ύπαρξης των αυξημένων τυπικών προσό−

ντων, που μπορεί να προκύπτει από την εφαρμογή ει−

δικών προγραμμάτων ή την ιδιαιτερότητα λειτουργίας

κάποιας ειδικότητας σε συγκεκριμένη Εκπαιδευτική

Μονάδα κ.λ.π., θα κρίνεται από το Διευθυντή της Εκ−

παιδευτικής Μονάδας, ο οποίος θα υποβάλει σχετική

πρόταση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Ο.Α.Ε.Δ. πλή−

ρως αιτιολογημένη και τελικά θα εγκρίνεται από τη

Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όταν για την εφαρμογή ειδι−

κών προγραμμάτων απαιτούνται αυξημένα τυπικά προσό−

ντα για όλες τις ειδικότητες των ωρομίσθιων εκπαιδευτι−

κών και για το σύνολο των ΕΠΑΣ, δημιουργεί ειδικό πίνακα

χωρίς σχετική πρόταση των εκπαιδευτικών μονάδων.

Η. Για την λειτουργία εργαστηρίων που χρησιμοποιεί ο

Ο.Α.Ε.Δ. και ανήκουν σε εγκαταστάσεις άλλων φορέων,

όπως Ναύσταθμος Σαλαμίνας, Ελληνικά Αμυντικά Συ−

στήματα ΑΒΕΕ κ.τ.λ., μπορεί ο Οργανισμός με απόφαση

Διοικητή να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό που

προτείνουν οι φορείς στους οποίους ανήκουν οι εγκατα−

στάσεις, εφόσον οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν

τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από

το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδικότητας.

Θ. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δη−

μιουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού προσωπικού και

εξαντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινά−

κων αξιολόγησης, δύναται ο Ο.Α.Ε.Δ. να προσλαμβάνει

εκπαιδευτικό προσωπικό με κατευθείαν πρόσληψη. Οι

προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των

θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί

με την αρχική προκήρυξη.

Η πρόσληψη των επιλεγόμενων ωρομισθίων εκπαι−

δευτικών κατά ΕΠΑ.Σ γίνεται με απόφαση του Διοικητή

του Ο.Α.Ε.Δ.

Η υπ’ αρ. 7856/191/2008 (ΦΕΚ 700/Β΄/22−4−2008) απόφα−

ση παύει να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσας, η

οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν περιλαμβάνεται στην

παρούσα απόφαση και προκύπτει κατά την διαδικασία

επιλογής έκτατου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑ.

Σ του Ο.Α.Ε.Δ. ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητή

του Ο.Α.Ε.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ


Σχετικό άρθρο  http://www.alfavita.gr/ank_b/ank7_6_10_935.php

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 07 Ιούνιος 2010 19:45