ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Κυριακή, 17 Ιούλιος 2011 18:39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Α/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑΤΑ Β’ & Ε΄

Αν. Παπανδρέου 37

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr/

Πληροφορίες (Α/θμια): Ευθ.  Κάλλα

Τηλ:   210-3443131

Πληροφορίες (Β/θμια): Α. Γράψα

Τηλ:  210-3442010

Fax:  210-3442365

 
 Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι,      17/9/ 2010

Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ

Φ. 361.23/ 01/ 116014 /Δ1

 

      Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α     Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

 

 ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΓΡΑΦΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΟΙΝ.: . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

    ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 

                                                       

Θέμα: «Ωράριο εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης»

 

Στα πλαίσια διαμόρφωσης  του ωρολογίου προγράμματος των σχολικών μονάδων, όσον αφορά στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται, εξ’ ολοκλήρου από τη δευτεροβάθμια στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ως εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τις είκοσι μία (21) ώρες.

Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές για τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως για τη διδασκαλία στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, ακολουθούν το ωράριο διδασκαλίας που προβλέπεται για την βαθμίδα αυτή.

 

 

                                                                                                                     Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

                                                                                                                    ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή

-  Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. Τμήμα Β’

-  Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.

-  Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε. Τμήμα Γ’

 

TMHMAB/DIAFORA/2010-2011/ORARIO_egyklios_eidikotites_diathesi_201009