YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Η ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 15:27

Υπουργείο Παιδείας: Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις - Το προσχέδιο νόμου

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ POWERPOINT

 

σχετικό άρθρο ΑΡΩΜΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

ΕΚΑΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

επίσης

www.diorismos.gr

Σήμερα η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας θα παρουσιάσει το σχέδιο νόμου για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό στο υπουργικό συμβούλιο, οι γενικές αρχές που θα διέπουν το νομοσχέδιο είναι η εξής:

Συνθήκες που κάνουν αναγκαίο ένα νέο θεσμικό πλαίσιο
H ανάδειξη πολύγλωσσων εκπαιδευτικών μονάδων αριστείας
Οι νέες ανάγκες των ελλήνων τρίτης, τέταρτης και πέμπτης γενιάς στο εξωτερικό
Τα φαινόμενα αδιαφάνειας, σπατάλης  και κακοδιοίκησης στη διάθεση δυνάμεων και πόρων
Η αδυναμία να εξακριβωθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες και το παραγόμενο αποτέλεσμα
Η συρρίκνωση του αριθμού των μαθητών ελληνικής καταγωγής.

Νέες κατευθύνσεις
Ενίσχυση ενταγμένων μονάδων εκπαίδευσης στα επίσημα συστήματα των ξένων χωρών
Κινητοποίηση των δυνάμεων της διασποράς και των προξενικών αρχών
Σύναψη διακρατικών συμφωνιών
Προβολή και ενίσχυση μονάδων αριστείας και καλών εκπαιδευτικών πρακτικών
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης
Εξορθολογισμός δαπανών και καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού

Άξονες παρέμβασης του νόμου
Α. Μορφές εκπαίδευσης ενταγμένες σε συστήματα εκπαίδευσης
Δ. Οργάνωση, διοίκηση και εποπτεία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
Γ. Τριτοβάθμια εκπαίδευση στο εξωτερικό
Β. Κέντρα «Λόγος»
Ε. Ηλεκτρονική προβολή και μάθηση

Α.1. Ενταγμένες μορφές εκπαίδευσης που ενισχύονται:
Υφιστάμενα σχολεία με ισότιμους τίτλους σπουδών προς την ημεδαπή
Δίγλωσσα σχολεία
Ευρωπαϊκά σχολεία
Σχολεία διεθνών οργανισμών
Τμήματα, τάξεις, προγράμματα που έχουν ενταχθεί σε σχολεία του εξωτερικού
Απογευματινά-συμπληρωματικά σχολεία που αναγνωρίζονται και επιχορηγούνται από το εκπαιδευτικό σύστημα της ξένης χώρας

Α.2. Στόχοι ενίσχυσης μορφών εκπαίδευσης ενταγμένων σε εκπαιδευτικά συστήματα
Εγγυημένη μαθησιακή διαδικασία, πιστοποιημένοι τίτλοι σπουδών, δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες του ξένου εκπαιδευτικού συστήματος.
Ενσωμάτωση των ελλήνων της διασποράς στη χώρα εγκατάστασης
Φοίτηση μαθητών ελληνικής και μη καταγωγής σε σχολεία και προγράμματα υψηλού επιπέδου
π.χ. Αρχιμήδειος Ακαδημία (Charter-ΗΠΑ), πολύγλωσσο σχολείο του Βερολίνου, ημερήσια σχολεία: Αγ. Δημήτριος, Αγ. Νικόλαος (ΗΠΑ), Σωκράτης (Καναδά), Alphington Grammar School (Αυστραλία), Σαχέτι  (Ν. Αφρική), Victorian School of Languages (Αυστραλία

Α.3. Μεταβατικό στάδιο
Δημιουργείται και ενθαρρύνεται η δυνατότητα τα σχολεία στο εξωτερικό  που ανήκουν αποκλειστικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να αναβαθμιστούν και να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής.
Όπου δεν υπάρχει η προοπτική αναβάθμισης τα «αμιγή» σχολεία με φορέα την ελληνική πολιτεία από την έναρξη του σχολικού έτους 2012-2013 παύουν να δέχονται μαθητές για αρχική εγγραφή σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (προβλέπονται εξαιρέσεις αν επιβάλλονται από τοπικές συνθήκες)
Συνεχίζουν να ενισχύονται εκπαιδευτικές μονάδες (ΤΕΓ, απογευματινά-σαββατιανά σχολεία)που έχουν αναγνωριστεί από το ΥΠΔΒΜΘ και έχουν εξομοιωθεί με σχολεία, εφόσον η δραστηριότητά τους το δικαιολογεί (με βάση μαθητικό πληθυσμό, κομβική θέση στην εξυπηρέτηση της ομογένειας, εντατικό-πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Β. Κέντρα «Λόγος»
Φορείς με μακροχρόνιο και ποιοτικό έργο τίθενται υπό την αιγίδα του Υπουργείου ως σημεία αναφοράς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
Επιχορηγούνται  από το ΥΠΔΒΜΘ για την αντιμετώπιση μέρους του κόστους πρόσληψης εκπαιδευτικών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
Προβολή των δράσεων των Κέντρων – Λόγος στην ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου
Τα Κέντρα Λόγος προωθούν και προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και προσχολικής εκπαίδευσης
Το πρώτο Κέντρο-Λόγος λειτουργεί ήδη στο πανεπιστήμιο Flinders στην Αυστραλία (επιχορηγούμενο με 600.000  δολάρια από την Αυστραλιανή κυβέρνηση)

Γ. Τριτοβάθμια εκπαίδευση στο εξωτερικό
Ενισχύονται με επιχορηγήσεις  και προσωπικό οι Έδρες και τα Προγράμματα Ελληνικών Σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού
Προτεραιότητα δίνεται σε αυτές που εκπαιδεύουν τη νέα γενιά ομογενών εκπαιδευτικών
Θεσπίζεται Εισηγητική Επιτροπή συναρμόδιων υπουργείων που εισηγείται την εξειδίκευση της πολιτικής στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ελέγχονται και αξιολογούνται οι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό που διατίθενται  μέσα από την καταχώρησή τους στη Βάση Δεδομένων  του Υπουργείου

Δ.1. Οργάνωση-Διοίκηση-Εποπτεία:
Σύνοδος Συνεργασίας
Θεσμοθετείται Σύνοδος Συνεργασίας  και  συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως
Αποτελεί όργανο μόνιμης και συντονισμένης συνεργασίας μεταξύ των ΥΠΔΒΜΘ, ΥΠΠΟ, ΥΠΕΞ
Έργο του ο ετήσιος προγραμματισμός και απολογισμός κοινών δράσεων για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση
Συντάσσει ετήσια Έκθεση η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων

Δ.2 Οργάνωση-Διοίκηση-Εποπτεία:
Βάση Δεδομένων, ΔΙΠΟΔΕ
Δημιουργείται Βάση  Δεδομένων στην οποία καταχωρούνται οι εκπαιδευτικές εισροές και οι εκροές και ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των διατιθέμενων πόρων
Θεσπίζεται διαδικασία διαπίστωσης εκπαιδευτικών αναγκών βάσει της οποίας πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε μονάδες ενταγμένες σε εκπαιδευτικά συστήματα.
Ανατίθενται νέες αρμοδιότητες στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου με  τροποποίηση του Οργανισμού του.

Δ.3. Οργάνωση-Διοίκηση-Εποπτεία:
Συντονιστές
Ορίζονται σαφείς αρμοδιότητες των συντονιστών εκπαίδευσης στο διοικητικό – κοινωνικό μορφωτικό, συμβουλευτικό – επιστημονικό  και εποπτικό τομέα
Μειώνεται ο αριθμός τους καθώς μειώνεται και  εξειδικεύεται το αντικείμενο ενασχόλησής τους.
Ετήσια διαδικασία αξιολόγησης από τριμελή επιτροπή που εξετάζει:
-την αξιόπιστη και πλήρη τήρηση και  διαβίβαση των δεδομένων
-την ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
-τον αριθμό των εκπαιδευομένων και το εκπαιδευτικό επίπεδο των μονάδων της περιοχής ευθύνης του  και την εύρυθμη διοικητική λειτουργία και το συντονισμό τους
-το επίπεδο σχέσεων με τις εκπαιδευτικές και λοιπές αρχές της χώρας υποδοχής.
-την απασχόληση των εκπαιδευτικών
-τις πρωτοβουλίες μαθησιακής υποβοήθησης των μαθητών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών επιτροπών.
Καθορίζεται η διάρκεια της θητείας τους στα 3 χρόνια χωρίς εξαιρέσεις και επιτρέπεται η παράτασή της (για 2 έτη) μόνο για μια φορά κατόπιν αξιολόγησης και χωρίς δυνατότητα  ανανέωσης

Δ.4. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου
και αποσπάσεις εκπαιδευτικών
Ανανεώνεται η απόσπαση εκπαιδευτικών μετά από αξιολόγηση και τη συμπλήρωση της τριετίας, για δύο έτη, χωρίς επιμίσθιο.
Θεσπίζεται αντικειμενική ετήσια διαδικασία και όργανα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου
Λαμβάνεται υπόψη και η έκθεση του συλλόγου γονέων, των φορέων των εκπαιδευτικών μονάδων και των προξενικών αρχών

Ε. Ηλεκτρονική προβολή και μάθηση
Λειτουργεί ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα καταχώρισης εκπαιδευτικού υλικού και προβολής της γλώσσας
Με βάση την Ψηφιακή Πλατφόρμα αναπτύσσονται πρακτικές ηλεκτρονικής μάθησης
Θεσμοθετείται υποχρεωτικά η εξ αποστάσεως ψηφιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πριν  αναλάβουν καθήκοντα σε εκπαιδευτικές μονάδες.
Θεσμοθετείται υποχρεωτικά η ενδοσχολική επιμόρφωση δια ζώσης ή ψηφιακά και η πραγματοποίησή της συνδέεται με την αξιολόγηση του συντονιστή εκπαίδευσης

Περιφερειακός σχεδιασμός
Ευρώπη-Γερμανία: η ένταξη των σχολείων μας στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενίσχυση δίγλωσσων σχολείων και  ενθάρρυνση των ομογενών για ενεργό συμβολή. 
Αμερική, Αυστραλία και Καναδάς: η εκπαίδευση των ομογενών εκπαιδευτικών, η στήριξη των ενταγμένων μορφών εκπαίδευσης και των εδρών.
Λατινική Αμερική: ενίσχυση υφιστάμενων μονάδων, προώθηση ευέλικτων μορφών εκπαίδευσης ενηλίκων, στήριξη των εδρών.
Αφρική και Μέση Ανατολή: στήριξη των απομονωμένων θυλάκων του ελληνισμού και της ορθοδοξίας και των δίγλωσσων σχολείων.
Ασία : προγραμματισμός για την προώθηση της γλώσσας συνολικά

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011 19:17