ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την 'Αννα Ειρήνη   
Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2011 09:03

esos.gr

«Αν σήμερα η αγγλική γλώσσα είναι για όλους τους λαούς του κόσμου, η πρώτη ξένη γλώσσα που προτιμάται από ανάγκη, ας κάνουμε την ελληνική, την πρώτη ξένη γλώσσα που θα προτιμάται από άποψη», είπε η υπ. Παιδείας ενημερώνοντας την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, για τη στρατηγική για την Ελληνική Γλώσσα.

ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Βρισκόμαστε μέσα στη δίνη μιας βαθιάς και πολυεπίπεδης κρίσης. Είναι ανάγκη να στραφούμε στα βασικά και στα θεμελιώδη, στα μεγάλα και τα σημαντικά. Για μένα η γλώσσα είναι το αληθινά μεγάλο και το αληθινά σημαντικό. Γιατί πιστεύω στη δύναμη και στον πλούτο της ελληνικής γλώσσας.
Οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να μιλούν και να γράφουν ελληνικά. Η  γλωσσική αγωγή θα πρέπει να συνιστά υψηλή προτεραιότητα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η γλώσσα μας ενώνει και μας δίνει ταυτότητα. Μας ορίζει ως λαό με αυτογνωσία, ο οποίος σέβεται την κληρονομιά του και έχει ένα καθαρό όραμα για την Ελλάδα του μέλλοντος.
Όλοι έχουμε συνείδηση των πιέσεων που ασκούνται στη γλώσσα μας σε ένα παγκοσμιοποιημένο  περιβάλλον, που η αγγλική γλώσσα έχει αποκτήσει δυναμική λόγω και του διαδικτύου. Υπάρχει ανάγκη να συγκροτήσουμε μηχανισμούς και να αναπτύξουμε πολιτικές για την εκμάθηση, την προώθηση και την προβολή της ελληνικής γλώσσας.
Το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει προτεραιότητα στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και έχει αναπτύξει δράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό:
1. Λογοτεχνία στα νέα Προγράμματα Σπουδών
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την ελληνική γλώσσα εφαρμόζεται πιλοτικά σε 180 Δημοτικά και Γυμνάσια  και σε όλα τα τμήματα της Α’ Λυκείου από το Σεπτέμβριο.
Το σχολικό βιβλίο, με τη συνδρομή  και την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών – τη δικτύωση των σχολείων, τη χρήση του διαδικτύου, τους διαδραστικούς πίνακες, την ψηφιακή πλατφόρμα- ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής γίνονται συνδημιουργοί του εκπαιδευτικού υλικού και έχουν τη δυνατότητα να το προσαρμόζουν στις ανάγκες κάθε τάξης, ακόμη και στις ανάγκες κάθε μαθητή.
Το Νέο Σχολείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη λογοτεχνία. Από το 2010 έχει εισαχθεί σε 800 Δημοτικά Σχολεία το πρόγραμμα της φιλαναγνωσίας. Σκοπός είναι η εξοικείωση του μικρού μαθητή, από την Α’ Δημοτικού, με το βιβλίο και την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων. Τη φετινή σχολική χρονιά ο αριθμός έχει αυξηθεί και συμμετέχουν στο πρόγραμμα 961 Δημοτικά Σχολεία που καλύπτουν το 40% του μαθητικού πληθυσμού.
Η επιτυχία που σημείωσε το πρόγραμμα για τα 100 χρόνια του Ελύτη, του Τσίρκα, του Γκάτσου και του Παπαδιαμάντη, και οι εργασίες των μαθητών που παρουσιάστηκαν και βραβεύτηκαν πριν από λίγες μέρες, δείχνουν ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Ένα πρόγραμμα που θα το συνεχίσουμε, αποδίδοντας παράλληλα τιμή σε αυτούς που πρόσφεραν στα ελληνικά γράμματα
2. Γλωσσική εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών και των παλιννοστούντων
Πανεπιστήμια της χώρα υλοποιούνται από το 2010 τέτοια προγράμματα. Είναι πανελλήνιας εμβέλειας και απευθύνονται σε Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ σε όλη τη χώρα. Τα προγράμματα αυτά υποστηρίζουν το σχολείο στην οργάνωση και τη λειτουργία τμημάτων ενίσχυσης της ελληνομάθειας.
3.  Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία του εξωτερικού
Είναι μεγάλη απώλεια η τρίτη και τέταρτη γενιά των αποδήμων μας να μην μιλάει ελληνικά και ταυτόχρονα λάθος μήνυμα προς τον υπόλοιπο κόσμο για τη σημασία που εμείς οι ίδιοι αποδίδουμε στη γλώσσα μας. Το κέντρο βάρους  στα σχολεία του εξωτερικού πρέπει να είναι η Γλώσσα, η Ιστορία και ο Πολιτισμός.
Σήμερα, σε διάφορες χώρες, λειτουργούν 82 αμιγώς ελληνικά σχολεία, 100 δίγλωσσα σχολεία, 108 τμήματα ελληνικής γλώσσας ενταγμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας, και 843 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας που έχουν ιδρυθεί από φορείς της ομογένειας και λειτουργούν με την ευθύνη αυτών των φορέων.
4. Δίκτυο κέντρων ελληνομάθειας «Λόγος»
Ο νέος νόμος προβλέπει τη δημιουργία και την ενίσχυση των κέντρων «Λόγος», τα οποία σε συνεργασία με τις έδρες Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικών Σπουδών, που λειτουργούν σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο, θα είναι σημεία επαφής με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, θα στηρίζουν τις εκπαιδευτικές μονάδες που αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος και θα αναπτύσσουν προγράμματα έρευνας και κατάρτισης των ομογενών εκπαιδευτικών. Τα κέντρα «Λόγος» μπορούν να στηρίζονται από το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται και να αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες για εξ αποστάσεως διδασκαλία και αυτοεκπαίδευση.


5. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό με τις σημαντικές δραστηριότητες που αναπτύσσει:
•    Πιστοποίηση Ελληνομάθειας
•    Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Σπουδής της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, «Διαδρομές»
•    Διαδικτυακοί τόποι εργασίας (προπάντων με την «Πύλη για την ελληνική γλώσσα» www.greek-language.gr )
•    Πιστωτικές Μονάδες (Credits). Εξετάζεται η προοπτική συνεννόησης με αμερικανικά πανεπιστήμια, ώστε να δέχονται τους επίσημους τίτλους ελληνομάθειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης του ΚΕΓ και να πιστώνουν μονάδες στους φοιτητές. Σπουδαίο κίνητρο για να τονωθεί η ελληνομάθεια στους ομογενειακούς κύκλους.  
6. Διμερείς μορφωτικές συμφωνίες και έδρες Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικών Σπουδών
Η Ελλάδα έχει μορφωτικές συμφωνίες και εκπαιδευτικά προγράμματα συνεργασίας με περισσότερες από 60 χώρες. Στη βάση αυτών των συμφωνιών χορηγεί περίπου 100 υποτροφίες σε αλλοδαπούς για σπουδές στην Ελλάδα ή για συμμετοχή σε θερινά τμήματα γλώσσας και πολιτισμού. Αντίστοιχο αριθμό χορηγεί ετησίως και το ΙΚΥ  για σπουδές στην Ελλάδα και για τη συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης που προορίζονται για αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις χώρες τους ελληνικά.
Ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ δίνει τη δυνατότητα για ίδρυση Τμημάτων και παραρτημάτων στο εξωτερικό, αλλά και για τη λειτουργία θερινών τμημάτων για υποδοχή ξένων φοιτητών.
7. Έδρες και Τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού
Λειτουργούν πάνω από 200 έδρες και τμήματα σε όλο τον κόσμο. Αποτελούν εξαιρετικά πολύτιμο δίκτυο για τη στήριξη και την προβολή της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
Πιστεύω ότι η ίδια η γλώσσα μας και η σημασία της για τον ανθρώπινο πολιτισμό, σε συνδυασμό με μια καλά οργανωμένη προσπάθεια, μπορεί να δώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Υπάρχει πεδίο και μπορούμε να βάλουμε ψηλά τον πήχη των προσδοκιών μας, εργαζόμενοι με δέσμευση και αφοσίωση για την επίτευξή τους.
Αν σήμερα η αγγλική γλώσσα είναι για όλους τους λαούς του κόσμου, η πρώτη ξένη γλώσσα που προτιμάται από ανάγκη, ας κάνουμε την ελληνική, την πρώτη ξένη γλώσσα που θα προτιμάται από άποψη!
Φιλόδοξος στόχος; Σίγουρα. Εφικτός; Είναι στο χέρι μας. Η ιστορία, ο πολιτισμός αλλά και οι προκλήσεις της σημερινής εποχής είναι σύμμαχοί μας. Βασική προϋπόθεση είναι να ξεκινήσουμε από το ίδιο μας το «σπίτι». Να επεξεργαστούμε ακόμη περισσότερο το γλωσσικό σχεδιασμό και τη στρατηγική μας. Να συντονίσουμε τις ενέργειες και τις προσπάθειές μας. Να αξιοποιήσουμε σωστά και αποδοτικά τους όποιους πόρους διαθέτουμε. Να στρατεύσουμε αξιόλογους Έλληνες και ξένους Ελληνιστές από κάθε γωνιά του πλανήτη. Να αποδείξουμε τη συλλογική μας βούληση για την προάσπιση και την προβολή της ελληνικής γλώσσας.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2011 18:14