Κ.Π.Γ. ΦΕΚ 2064 - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΠΓ Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2011 20:58

ΦΕΚ 2064 τ΄Β   16-11-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ&ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Aνδρέα Παπανδρέου 37
151 80  ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πληροφορίες : Ειρ. Γεωργούλα
Τηλέφωνο      : 2103442463
e-mail              : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ.14420/ΚΒ/2008
 Υ.Α.«Εξετάσεις–Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστ. Γλωσσομάθειας»(ΚΠγ)


Βαθμός   Ασφαλείας :
Μαρούσι, 22/8/2011
Αριθμ. Πρωτ.: 94763 /ΚΒ
Βαθμός  Προτερ.:

 

 

ΠΡΟΣ  :    ΑΠΟΦΑΣΗ

 


 Έχοντας υπόψη :

     1.  Τις διατάξεις των άρθρων 2,3,και 4  του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με το άρθρο 13, παρ.19 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄),
 2. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 7 και της παρ. 3 του άρθρου 18  της με  αριθμ. πρωτ.    14420/ΚΒ/2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 218/τ.Β΄) «Εξετάσεις-΄Οργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας»,
 3. Την ανάγκη της  περαιτέρω προσαρμογής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στις     παρούσες  δημοσιονομικές συνθήκες,
 4. Το γεγονός ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
Αποφασίζουμε
   Τροποποιούμε  και συμπληρώνουμε την με  αριθμ. πρωτ. 14420/ΚΒ/2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 218/τ.Β΄) «Εξετάσεις-΄Οργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας»,    (ΦΕΚ 218 τ΄Β/2008) ως εξής:

Άρθρο 1

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του  άρθρου 18 της   αριθμ. 14420/ΚΒ/2008 Υ.Α.(ΦΕΚ 218/τ.Β΄) «Εξετάσεις-΄Οργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού  Γλωσσομάθειας και η παρ. 4 του ίδιου άρθρου της αυτής Υ.Α., αντικαθίστανται ως εξής:
«2........Οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ξένων γλωσσών δεν επιτρέπεται να επιτηρούν στις αίθουσες που εξετάζεται η αντίστοιχη του Τμήματος αποφοίτησής τους ξένη γλώσσα».
 «4. Για τη διευκόλυνση της ροής  των εξεταζομένων από και προς τις αίθουσες της προφορικής εξέτασης ορίζεται ένας επιτηρητής ανά δύο αίθουσες εξέτασης και επί πλέον ένας επιτηρητής ,ως αναπληρωτής, για όλες τις αίθουσες της προφορικής εξέτασης. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιθουσών της προφορικής εξέτασης είναι πάνω από πέντε (5) μπορεί να ορίζεται και δεύτερος αναπληρωτής- επιτηρητής».
2. το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του ίδιου άρθρου της αυτής Υ.Α. απαλείφεται.
 Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η Απόφαση αυτή  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 


 ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ                                                              Η    ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δ/νση Πιστ.Γνωσ.Ξ.Γλ.
Τμήμα Α΄-Διοικ  Στήρ.

                                                                                      ΑΝΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2011 21:06