ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011 19:08

esos.gr

Με το βασικό ερώτημα «Θα ήθελες να συνεχίσεις το μάθημα 2ης ξένης γλώσσας στο σχολείο;» το υπ.Παιδείας απέστειλε στα σχολεία δύο ερωτηματολόγια ,το ένα να το απαντήσουν οι γονείς και το άλλο οι μαθητές που διδάχτηκαν Γαλλικά ή Γερμανικά στην Ε’ & Στ’ Τάξη Δημοτικού Σχολείου,στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας για την Αξιολόγηση της Πράξης «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», που αφορά το μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας.

Το υπ. Παιδείας ζητά από τους  Διευθυντές των Δημοτικών σχολείων να διανείμουν το συγκεκριμένο ενημερωτικό έγγραφο στους μαθητές, ώστε να έχουν την δυνατότητα να συμπληρώσουν με τους γονείς τους τα ερωτηματολόγια.

«Είναι επιθυμητό τα ερωτηματολόγια να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς. Καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης ερωτηματολογίων ορίζεται η  15/07/2011» προτρέπει το υπ. Παιδείας με το έγγραφό του.

 

Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Ποιο μάθημα 2ης ξένης γλώσσας παρακολούθησες στο σχολείο;

Γαλλικά

Γερμανικά

Το μάθημα της 2ης γλώσσας προσέλκυσε το ενδιαφέρον σου;

Σε μεγάλο βαθμό

Επαρκώς

Καθόλου

Η ενημέρωση που είχες για το πρόγραμμα της 2ης ξένης γλώσσας στο σχολείο πριν ξεκινήσει η διδασκαλία του ήταν:

Πολύ καλή

Ικανοποιητική

Ανεπαρκής

Ήταν ενδιαφέρον το μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας που παρακολούθησες ;

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Είχες τη δυνατότητα να επιλέξεις τη 2η ξένη γλώσσα της επιλογής σου;

Ναι

Όχι

Βελτίωσες τις γνώσεις σου στο μάθημα της 2η ξένης γλώσσας που παρακολούθησες;

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Θα ήθελες να συνεχίσεις το μάθημα 2ης ξένης γλώσσας στο σχολείο;

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

Στο σπίτι μιλάτε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής;

Ναι

Όχι

Αν ΝΑΙ ποιά γλώσσα;

Το μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας θεωρείς ότι συμβάλει στη δυνατότητα επικοινωνίας και συνεννόησης σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες;

Πολύ θετικά

Θετικά

Αδιάφορα

Αρνητικά

Πολύ αρνητικά

Παρακολούθησες κάποια εκδήλωση ή ομιλία για το πρόγραμμα εκμάθησης της 2ης ξένης γλώσσας στο σχολείο;

Ναι

Όχι

Το μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας βοήθησε στο ενδιαφέρον σου για μία άλλη γλώσσα και έναν άλλο πολιτισμό;

Ναι

Όχι

Λίγο

Θα ήθελες να συνεχιστεί το πρόγραμμα της 2ης ξένης γλώσσας στο σχολείο;

Ναι

Όχι

Ναι, αλλά διαφορετικά

Ανέφερε τρία πράγματα που σου άρεσαν στο μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας (αν υπάρχουν).

 

Ανέφερε τρία πράγματα που δεν σου άρεσαν στο μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας (αν Υπάρχουν).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Ποιο μάθημα 2ης ξένης γλώσσας παρακολούθησε το παιδί σας στο σχολείο;

Γαλλικά

Γερμανικά

Η ενημέρωσή σας σχετικά με το πρόγραμμα εκμάθησης 2ης ξένης γλώσσας στο σχολείο ήταν:

Πολύ καλή

Ικανοποιητική

Ανεπαρκής

Εκτιμάτε ότι το μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας συνέβαλε στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος του παιδιού σας για την ίδια γλώσσα και τον πολιτισμό της;

Θετικά

Αρνητικά

Αδιάφορα

Το παιδί σας είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη 2η ξένη γλώσσα της επιλογής του;

Ναι

Όχι

Το μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας θεωρείτε ότι συμβάλει στη δυνατότητα επικοινωνίας και συνεννόησης σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες για το παιδί σας;

Πολύ θετικά

Θετικά

Αδιάφορα

Αρνητικά

Πολύ αρνητικά

Το παιδί σας βελτίωσε τις γνώσεις του στη 2η ξένη γλώσσα που παρακολούθησε;

Εξαιρετικά

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

Το μάθημα της 2ης γλώσσας προσέλκυσε και διατήρησε το ενδιαφέρον του παιδιού σας;

Σε μεγάλο βαθμό

Επαρκώς

Καθόλου

Στο σπίτι μιλάτε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής;

Ναι

Όχι

Αν ΝΑΙ ποιά άλλη γλώσσα;

 

Το παιδί σας επιθυμεί να συνεχίσει το μάθημα της ίδιας 2ης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο:

Ναι

Όχι

 

Πώς αξιολογείτε γενικά το πρόγραμμα εκμάθησης 2ης ξένης γλώσσας που παρακολούθησε το παιδί σας στο σχολείο;

Πολύ Ικανοποιητικό

Ικανοποιητικό

Ανεπαρκές

Παρακολουθήσατε κάποια εκδήλωση ή ομιλία για το πρόγραμμα εκμάθησης 2ης ξένης γλώσσας στο σχολείο;

Ναι

Όχι

Διαβάσατε κάποιο έντυπο για το πρόγραμμα εκμάθησης 2ης ξένης γλώσσας στο σχολείο;

Ναι

Όχι

Εκτιμάτε ότι το μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας συνέβαλε και στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος του παιδιού σας και για μία άλλη γλώσσα και έναν άλλο πολιτισμό;

Θετικά

Αρνητικά

Αδιάφορα

Επιθυμείτε να συνεχιστεί το πρόγραμμα εκμάθησης 2ης ξένης γλώσσας στο σχολείο;

Ναι

Όχι

Με τροποποιήσεις

Αναφέρατε κατά την γνώμη σας τα τρία πιο θετικά στοιχεία ή/και αποτελέσματα του προγράμματος :

 

Αναφέρατε κατά την γνώμη σας τα τρία πιο αρνητικά στοιχεία ή/και αποτελέσματα του προγράμματος :

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011 19:27