ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2011 14:34

Ερωτηματολόγια απ΄το υπ. Παιδείας σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για το θεσμό «Αριστείας» 
 
esos.gr

Ερευνα , με τη μορφή ερωτηματολογίων,  σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , σχετικά με το θεσμό Αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών , μέσω ιδιωτικής εταιρείας θα διενεργήσει το υπ. Παιδείας ,

σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.Πρόκειται για ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, Στελέχη Εκπαίδευσης , μαθητές και γονείς.

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχέση εργασίας:

Μόνιμος/η με οργανική τοποθέτηση

Μόνιμος/η με απόσπαση

Αναπληρωτής/ρια

 

Χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση

1-3

4-6

7-11

12-19

20-30

31-35

Χρόνια υπηρεσίας στον Φορέα που απασχολείστε

Σπουδές :

Παιδαγωγική Ακαδημία

Πτυχίο ΑΕΙ

Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ

Μεταπτυχιακό

Διδακτορικό

Άλλο

 

Συμμετοχή σε Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (επιμόρφωση) :

Επιμόρφωση στα Π.Ε.Κ

Σεμινάρια μη εκπαιδευτικών Φορέων

Άλλο

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 

Πιστεύετε ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να εισάγει καινοτόμα προγράμματα στο Σχολείο;

Ναί

Όχι

Στην Υπηρεσία σας έχετε ασχοληθεί με καινοτόμα προγράμματα (όπως : Περιβαλλοντική Αγωγή, Διαπολιτισμική αγωγή, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Τοπική Ιστορία, Θεατρική Αγωγή, κ.ά.);

Ναί

Όχι

 

Εάν στην προηγούμενη ερώτηση η απάντηση ειναι‘Ναι’, ποιές πιστεύετε ότι υπήρξαν οι ωφέλειες για τους Μαθητές/τριες από την εφαρμογή της παραπάνω καινοτομίας στο Σχολείο; (Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία επιλογές)

Καλύτερες επιδόσεις των μαθητών

Ευαισθητοποίηση των μαθητών στις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες

Ομαλότερη ένταξη των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία

Θετική αντίληψη μαθητών για το σχολείο

Κλίμα συνεργασίας εκπαιδευτικών και διευθυντή

Κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών

Συμμετοχή εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών από την πλευρά των εκπαιδευτικών

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου

Εντονότερη παρουσία του σχολείου στην τοπική κοινωνία

Καμία από τις παραπάνω

Άλλη

 

Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να εφαρμόζει καινοτόμες πρακτικές στη διδακτική μεθοδολογία ;

Ναί

Όχι

Πως εκτιμάτε ότι συμβάλλει η ο Θεσμός της Αριστείας στην μαθησιακή διαδικασία ;

Πάρα Πολύ

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Πως εκτιμάτε ότι μπορεί να συμβάλει ο Εκπαιδευτικός στο Θεσμό της Αριστείας ;

Ενθαρρύνοντας τους Εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις προσκλήσεις

Παρακινώντας τους Εκπαιδευτικούς να καινοτομούν στη διδασκαλία

Δημιουργώντας κλίμα ευγενικής άμιλλας για διάκριση

Υποστηρίζοντας την υιοθέτηση καλών πρακτικών στο σχολείο

Αναδεικνύοντας τις προσπάθειες για δημιουργικότητα στην εκπαίδευση

Δημιουργώντας δομές στήριξης της καινοτομίας με την τοπική κοινωνία

Άλλο

Κατά την άποψή σας η Δράση ‘Αριστεία και Καινοτομία‘ με στόχο την ευρεία αποδοχή της από την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα πρέπει να στοχεύει στην : (Σημειώσατε από 1 έως 10 με το 1 το πλέον αντιπροσωπευτικό).

Βράβευση Εκπαιδευτικών

Βράβευση Σχολικών Μονάδων

Αξιοποίηση Καινοτομίας

Δημιουργία Καλών Πρακτικών

Παρακίνηση για Δημιουργικότητα

Ανάδειξη Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαιδευτικών

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών

Ενδυνάμωση Μαθησιακής Διδασκαλίας

Ανταποδοτικότητα της Εκπαίδευσης στην Κοινωνία

Προβολή της Πολυδιάστατης Εκπαίδευσης

 

Πως θα μπορούσε να ωφεληθεί το Παιδί από την εφαρμογή του Θεσμού της Αριστείας (έχετε την δυνατότητα για περισσότερες επιλογές);

Ολοκλήρωση της προσωπικότητας του Παιδιού

Ικανοποίηση από τη συμμετοχή του σε νέες μαθησιακές διαδικασίες

Κοινωνικοποίηση του Παιδιού

Ικανότητα να ‘μαθαίνει πως να μαθαίνει’

Ανάπτυξη των πρωτοβουλιών του Παιδιού

Ενεργοποίηση της ομαδικότητας, της φαντασίας, των αισθήσεων, του μυαλού

Καλλιέργεια της παρατήρησης και της κριτικής σκέψης

Επαφή με νέες μεθόδους διδασκαλίας και προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη

 

Πως θα μπορούσε να ωφεληθεί το Σχολείο και η Σχολική Κοινότητα εν γένει από την εφαρμογή του Θεσμού της Αριστείας (έχετε την δυνατότητα για περισσότερες επιλογές) ;

Ανοίγει το δρόμο σε ένα σχολείο της συνεχούς βελτίωσης

Ενδυναμώνει το εκπαιδευτικό έργο μέσα από την επιβράβευση

Συμβάλλει στην εκπαιδευτική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Δημιουργεί δεξαμενή άντλησης ιδεών

Αποτελεσματικότερη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας

Αναβάθμιση της λειτουργίας του Σχολείου

Ενθαρρύνει την εφαρμογή δοαφόρων μορφών σχολικών δραστηριοτήτων

Προάγει την διδακτική μεθοδολογία των διαδασκομένων μαθημάτων

 

Πως πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η Πράξη ‘Θεσμός Αριστείας και Ανάδειξη Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση’ ώστε να ανταποκρίνεται στην αξιοποίηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που αναπτύσσεται στα σχολεία;

 

Κατά την κρίση σας η Πράξη ‘Θεσμός Αριστείας και Ανάδειξη Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Εκπαιδευτικών για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και την προαγωγή της επαγγελματικής τους ανάπτυξης ;

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

 

Πιστεύετε ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να εισάγει καινοτόμα προγράμματα στο Σχολείο

Ναί

Όχι

Στο Σχολείο σας τα τελευταία χρόνια λειτουργούν καινοτόμα προγράμματα (όπως : Περιβαλλοντική Αγωγή, Διαπολιτισμική αγωγή, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Τοπική Ιστορία, Θεατρική Αγωγή, κ.ά.);

Ναί

Όχι

Δεν γνωρίζω

Εάν στην προηγούμενη ερώτηση η απάντηση είναι ‘Ναι’, ποιες είναι οι ωφέλειες που αποκομίσατε από την εφαρμογή της παραπάνω καινοτομίας στο Σχολείο; (Μπορείτε να σημειώσετε περισσότερες από μία επιλογές)

Καλύτερες επιδόσεις

Ευαισθητοποίηση στην καινούργια γνώση

Διάθεση για μάθηση

Δημιουργία θετικής αντίληψης για το σχολείο

Αποδοτικότερη συνεργασία με τον καθηγητή/τρια

Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας στην τάξη

Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και όχι της παπαγαλίας

Επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα

Ευκολότερη μετάδοση της γνώσης

Απόδραση από την σχολική ρουτίνα

Καμία από τις παραπάνω

Άλλο

Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να εφαρμόζει καινοτόμες πρακτικές στη διδακτική μεθοδολογία ;

Ναί

Όχι

Δεν Γνωρίζω

Πως εκτιμάτε ότι συμβάλλει η ο Θεσμός της Αριστείας στην μαθησιακή διαδικασία ;

Πάρα Πολύ

Πολύ

Λίγο

Καθόλου

Κατά την άποψή σας η Δράση ‘Αριστεία και Καινοτομία‘ με στόχο την ευρεία αποδοχή της από την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα πρέπει να στοχεύει στην : (Σημειώσατε από 1 έως 10 με το 1 το πλέον αντιπροσωπευτικό).

Βράβευση Εκπαιδευτικών

Βράβευση Σχολικών Μονάδων

Αξιοποίηση Καινοτομίας

Δημιουργία Καλών Πρακτικών

Παρακίνηση για Δημιουργικότητα

Ανάδειξη Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαιδευτικών

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών

Ενδυνάμωση Μαθησιακής Διδασκαλίας

Ανταποδοτικότητα της Εκπαίδευσης στην Κοινωνία

Προβολή της Πολυδιάστατης Εκπαίδευσης

Πως θα μπορούσατε να ωφεληθείτε ως Μαθητές από την εφαρμογή του Θεσμού της Αριστείας (έχετε την δυνατότητα για περισσότερες επιλογές);

Ολοκλήρωση της προσωπικότητας

Ικανοποίηση από τη συμμετοχή σε νέες μαθησιακές διαδικασίες

Κοινωνικοποίηση

Ικανότητα να ‘μαθαίνω πως να μαθαίνω’

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών

Ενεργοποίηση της ομαδικότητας, την φαντασίας, των αισθήσεων, του μυαλού

Καλλιέργεια της παρατήρησης και της κριτικής σκέψης

Επαφή με νέες μεθόδους διδασκαλίας και προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη

Άλλο

 

Πως θα μπορούσε να ωφεληθεί το Σχολείο και η Σχολική Κοινότητα εν γένει από την εφαρμογή του Θεσμού της Αριστείας (έχετε την δυνατότητα για περισσότερες επιλογές) ;

Ανοίγει το δρόμο σε ένα σχολείο της συνεχούς βελτίωσης

Ενδυναμώνει το εκπαιδευτικό έργο μέσα από την επιβράβευση

Συμβάλλει στην εκπαιδευτική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Δημιουργεί δεξαμενή άντλησης ιδεών

Αποτελεσματικότερη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας

Αναβάθμιση της λειτουργίας του Σχολείου

Ενθαρρύνει την εφαρμογή δοαφόρων μορφών σχολικών δραστηριοτήτων

Προάγει τη διδακτική μεθοδολογία των διαδασκομένων μαθημάτων

Άλλο

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2011 14:43