3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την Evangelia   
Κυριακή, 19 Ιούνιος 2011 11:17

3o  Γυμνάσιο  Άργους

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σήμερα 10 Ιουνίου 2011 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 στο Γραφείο του 3ου Γυμνασίου Άργους

συνήλθε ο σύλλογος των καθηγητών , ύστερα από αίτημα καθηγητών του σχολείου, με θέμα «την ανάκληση της υπ’αριθμ.62780/Γ2/2-6-2011 απόφασης του ΥΠΔΒΜΘ  σχετικά με την κατάργηση της παράλληλης διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας». Μετά από διεξοδική συζήτηση ο σύλλογος
αποφασίζει ομόφωνα
να εκφράσει την έντονη αποδοκιμασία και τις ανησυχίες του , επειδή :
1.καταργείται για τους μαθητές η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας
2.ακυρώνονται οριστικά οι εξαγγελίες του Υπουργείου για πιστοποίηση της ξένης γλώσσας μέσα από το Δημόσιο σχολείο
3.υποβαθμίζεται  ο ποιοτικός χαρακτήρας της  διδασκαλίας  με τη δημιουργία πολυπληθών τμημάτων
4.παραβιάζεται η υπάρχουσα χωροταξική κατανομή, λόγω μετεγγραφών που θα προκύψουν , με συνέπεια το μη ορθολογικό καταμερισμό των μαθητών
5.δημιουργεί η εν λόγω απόφαση προβληματισμό ,σχετικά με την εργασιακή σχέση εκπαιδευτικών που εργάζονται με οργανική θέση και εξυπηρετούν τη σημερινή κατάσταση της πολυγλωσσίας στα Σχολεία , η οποία άλλωστε αποτελεί επιθυμία και δέσμευση του ΥΠΔΒΜΘ
6.πέραν αυτών , αποτελεί αδικία για τους νέους συναδέλφους που εισήχθησαν στην εκπαίδευση μετά από αδιάβλητες διαδικασίες μέσω Α.Σ.Ε.Π και δημιουργεί ανησυχία για την επαγγελματική τους πορεία.
Για τους παραπάνω λόγους ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει να δηλώσει την απόλυτη αντίθεσή του με την παραπάνω απόφαση του Υπουργείου και απαιτεί την άμεση και γραπτή ανάκλησή της , προς όφελος της ομαλής λειτουργίας και ηρεμίας της σχολικής μονάδας.

TO ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΔΩ