ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Πέμπτη, 17 Δεκέμβριος 2009 09:04

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕSOS 17/11/2009

http://www.esos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4997:2009-12-02-07-13-07&catid=346:2009-12-02-06-54-27&Itemid=1498

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Π. Ε. και του Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Β. Ε. Π. Π μετά από τις δηλώσεις σας σχετικά με τις αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας, επιθυμούν να σας εκφράσουν την ανησυχία και τον προβληματισμό των 5.500 καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας που υπηρετούν στη -ημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση και των 3.500 και πλέον μελών των Επιστημονικών τους Ενώσεων για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, και να σας υποβάλουν τις προτάσεις του κλάδου για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο.

Ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Π. Ε. και ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Β. Ε. Π. Π είναι Σύλλογοι Επιστημονικοί, μη κερδοσκοπικοί, ανεξάρτητοι, μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής και της Επιτροπής Δυτικής Ευρώπης και έχουν καταστατική υποχρέωση τη μελέτη, προώθηση και διάδοση της Γαλλικής Γλώσσας, η οποία διδάσκεται ανελλιπώς από την ίδρυση και την αναγνώριση του νέου ελληνικού κράτους το 1830, την επιμόρφωση των μελών καθώς και την προάσπιση των συμφερόντων των καθηγητών Γαλλικής και την επίλυση των

αναφυομένων προβλημάτων.

Έχουν συνεχή παρουσία, πλέον των 35 ετών, στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι διοργανώνοντας συνέδρια, σεμινάρια, πολυάριθμες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες και εκδίδοντας επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.

Είναι γνωστό σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, ότι τα τελευταία χρόνια οι καθηγητές Γαλλικής, σε όλα τα σχολεία της χώρας, υφίστανται ποικίλες ταλαιπωρίες έως και υποβάθμιση στο χώρο εργασίας τους (-ημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) εξαιτίας «μεταρρυθμίσεων» και της άνευ οργάνωσης εφαρμογής τους, που δε λαμβάνουν υπόψη τους, έστω και στο παραμικρό, τον παράγοντα άνθρωπο και υλοποιούνται σύμφωνα με προσωπικές «πολιτικές» των Διευθυντών των σχολείων και των Διευθυντών και Προϊσταμένων Εκπαίδευσης.

Είναι επίσης γνωστό ότι η παρεχόμενη Ξενόγλωσση εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο, με άστοχες και μη επαρκώς επεξεργασμένες αποφάσεις προηγούμενων κυβερνήσεων, έχει υποβαθμιστεί και έχει απαξιωθεί στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας.

Στο σχολείο οι μαθητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν για 10 χρόνια τα Αγγλικά ως πρώτη Ξένη Γλώσσα σε Δημοτικό και Γυμνάσιο (σε επίπεδα γνώσεων, στο Γυμνάσιο) και να τα επιλέξουν ως μάθημα Γενικής Παιδείας στο Λύκειο σε ανομοιογενή τμήματα.

Από την Ε΄ Δημοτικού μπορούν να επιλέξουν να διδαχθούν ως Β΄ Ξένη Γλώσσα τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά. Στο Γυμνάσιο αυτοί οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν να διδαχθούν ως Β΄ Ξένη Γλώσσα ανάμεσα στα Γαλλικά, στα Γερμανικά και από την φετινή σχολική χρονιά και στα Ιταλικά και στα Ισπανικά.

Οι ίδιοι μαθητές στο Λύκειο μπορούν να επιλέξουν ως Μάθημα Γενικής Παιδείας μία από τις πέντε διδασκόμενες στο γυμνάσιο ξένες γλώσσες (κανόνας όμως είναι, εξαιτίας της μη εφαρμογής του νόμου και της κατάργησης ουσιαστικά των οργανικών θέσεων των καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας στα Λύκεια, να επιλέγονται τα Αγγλικά), και ως Μάθημα επιλογής μία από τις άλλες Γλώσσες.

Είναι προφανής η ανακολουθία στη διδασκαλία, η αναποτελεσματικότητά της, παρά την εξαιρετικά φιλότιμη δουλειά των καθηγητών Ξένων Γλωσσών και καθίσταται σαφές το γεγονός ότι οι αποφάσεις που αφορούν στη Ξενόγλωσση Εκπαίδευση ήταν αποσπασματικές και όχι καλά μελετημένες και ότι η εφαρμογή της πολιτικής της πολυγλωσσίας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα περιορίζεται μόνο στη δυνατότητα επιλογής της 2ης Ξένης Γλώσσας και δε στοχεύει ουσιαστικά στην αποτελεσματική εκμάθησή της.

Με αυτόν τον τρόπο δε διασφαλίζεται, ούτε η ίση πολιτική αντιμετώπιση των γλωσσών έναντι των εταίρων μας στη Ευρώπη, ούτε το δημοκρατικό δικαίωμα του πολίτη για ελεύθερη επιλογή των γλωσσών και του πολιτισμού που θέλει να μάθει και να γνωρίσει σε βάθος, όπως συμβαίνει στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης επιτείνονται οι κοινωνικές, πολιτισμικές και εκπαιδευτικές ανισότητες και δεν επιτυγχάνεται ο κοινός στόχος όλων των εμπλεκόμενων στην κπαιδευτική διαδικασία φορέων που είναι η σωστή και πλήρης προετοιμασία στο σχολείο του Ευρωπαίου πολίτη που θα έχει όλα εκείνα τα εφόδια που θα του επιτρέψουν να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της νέας εποχής.

Η άριστη εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών, μέσα στο Σχολείο, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης, είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους μελλοντικούς πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης, όλων των κοινωνικών στρωμάτων.

Είναι, επομένως, αναγκαίος ο επανασχεδιασμός της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της διδασκαλίας των Ξένων γλωσσών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Ένας σχεδιασμός μακροπρόθεσμος, σύμφωνος με τις οδηγίες και τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης που να διασφαλίζει την πολιτισμική και γλωσσική διαφορετικότητα, και που οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και τις επιχειρηματικoοικονομικές δραστηριότητες των αυριανών πολιτών της Ελλάδας -σημερινών

μαθητών-, μιας χώρας ενταγμένης σε μια πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική Ενωμένη Ευρώπη.

Επειδή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην οποία προσανατολίζεστε είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει τα μέχρι σήμερα δεδομένα της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στη χώρα μας και με δεδομένο τους κοινούς στόχους της εύρυθμης λειτουργίας των

σχολείων, της ενίσχυσης της πολυγλωσσίας και της αναβάθμισης της παρεχόμενης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης προς όφελος των μαθητών/τριων, προτείνουμε:

Το γενικό επανασχεδιασμό της Ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σύμφωνα με τον οποίο οι μαθητές να διδάσκονται υποχρεωτικά, από την Πρωτοβάθμια έως και το τέλος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύο Ξένες γλώσσες, που θα επιλέγουν, έτσι ώστε στο τέλος της 12χρονης εκπαίδευσης, οι μαθητές να έχουν αποκτήσει γνώσεις σε δύο ξένες γλώσσες επιπέδου τουλάχιστον «Β2 - Καλή γνώση», με παράλληλη θεσμοθέτηση Συστήματος Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας για μαθητές διαφόρων επιπέδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).

Συγκεκριμένα ζητάμε:

1. Την 9χρονη υποχρεωτική διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας.

2. Την ανάκληση της απόφασης μείωσης των ωρών διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο και την επαναφορά της 3ωρης διδασκαλίας της. (Για το θέμα αυτό εκκρεμεί προσφυγή των Επιστημονικών Ενώσεων των καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στο Συμβούλιο της Επικρατείας).

3. Τη γενίκευση της εισαγωγής της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας σε όλα τα Δημοτικά από την -' Τάξη και την άμεση και ορθή εφαρμογή της.

4. Την υποχρεωτική διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και την εξασφάλιση της συνέχειάς της.

5. Τη σύσταση Οργανικών θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τόσων όσων απαιτούνται για την αποτελεσματική εκμάθηση της γλώσσας και την άμεση κάλυψή τους με διορισμούς .

6. Τη σύνδεση Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

7. Τη δημιουργία Ενιαίου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης και τη συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων προσαρμοσμένων σε αυτό.

8. Τη δημιουργία ξεχωριστής αίθουσας διδασκαλίας-εργαστηρίου ξένων γλωσσών, εξοπλισμένης με σύγχρονα εποπτικά μέσα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

9. Τη δυνατότητα επιλογής από τους μαθητές της Ξένης Γλώσσας που θα διδαχτούν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) σε όλους τους τομείς και τις κατευθύνσεις της Γενικής και της Επαγγελματικής-Τεχνικής Εκπαίδευσης.

10. Τον προγραμματισμό για άμεση έναρξη επιμόρφωσης των καθηγητών ξένων γλωσσών στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών β΄ επιπέδου για τη διδασκαλία του μαθήματος της ειδικότητάς τους και την άμεση, από τη φετινή σχολική χρονιά, εισαγωγή του μαθήματος της Γαλλικής Γλώσσας σε αυτά που διδάσκονται με τη χρήση του φορητού Η/Υ αφού υπάρχει ήδη έτοιμο από το ΠΙ και σχετικό εκπαιδευτικό λογισμικό.

11. Την έκδοση εγκυκλίων για την ορθή εφαρμογή της παράλληλης διδασκαλίας του μαθήματος «2η Ξένη Γλώσσα) σε κάθε τμήμα και σε κάθε τάξη στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, με θεσμοθέτηση μέγιστου αριθμού μαθητών 12 ανά τμήμα και τη ρητή απαγόρευση της σύμπτυξης τμημάτων

12. Τη ρητή έγγραφη εντολή προς τους Διευθυντές Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία να μην επιτρέπεται η μετακίνηση των Εκπαιδευτικών σε περισσότερες των 2 σχολικών μονάδων

13. Τη ρητή έγγραφη εντολή προς τους Διευθυντές Δ. Ε., τους Προϊσταμένους των Γραφείων Δ. Ε. και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της πιστής εφαρμογής της εγκυκλίου για την κατανομή των μαθημάτων στις ειδικότητες (μαθήματα Β' ανάθεσης) και την εξάντληση από πλευράς τους όλων των δυνατών λύσεων απασχόλησης (ενισχυτική διδασκαλία, προγράμματα ευρωπαϊκά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, αγωγής σταδιοδρομίας, κ. α.), έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 05 να μη μετακινούνται. χωρίς τη θέλησή τους, σε άλλο σχολεία και ιδιαίτερα άλλης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

14. Τη διδασκαλία 2ης Ξένης Γλώσσας σε όλα τα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μάθημα επιλογής, ενταγμένο στο Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων.

15. Τη θεσμοθέτηση επιπλέον οργανικών θέσεων Σχολικών Συμβούλων Γαλλικής και τη μείωση των περιφερειών ευθύνης τους, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα πρόσθετα καθήκοντα που προέκυψαν μετά την εισαγωγή της διδασκαλίας της Γαλλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.


Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στα αιτήματά μας η ικανοποίηση των οποίων αποσκοπεί στην προσπάθειά μας για υψηλής ποιότητας -ημόσια δωρεάν Παιδεία, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή/και συμπληρωματική πληροφορία και παρακαλούμε να δεχτείτε τις ειλικρινείς εκ των

προτέρων ευχαριστίες μας.

Με εκτίμηση

Για τα Δ. Σ. των Επιστημονικών Ενώσεων των καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

Σοφοκλής Τσακαγιάννης         Βάσω Βαταμίδου-Μαρασλίδου

Πρόεδρος ΣΚΓ ΠΕ                     Πρόεδρος ΣΚΓ ΒΕ ΠΕ

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 18 Ιανουάριος 2010 09:19