ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ, Φ.ΑΓΩΓΗΣ) Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Πέμπτη, 21 Ιούνιος 2012 05:53

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας έχοντας υπόψηΤην πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής, του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013.

Η σύμβαση αυτή μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο (2) ακόμη ακαδημαϊκά έτη.
Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις κατηγορίας Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται αντίστοιχα τα ίδια με αυτά των μελών Ε.ΔΙ.Π. Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα ανατεθεί η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για τα μόνιμα μέλη Ε.ΔΙ.Π.

Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η μηνιαία αποζημίωσή του θα είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού των μελών Ε.ΔΙ.Π., κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική.

Oι ειδικότητες που προκηρύσσονται κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως:

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α. Για τις ανάγκες σε έκτακτο Ε.ΔΙ.Π. – Ξένης Γλώσσας των Παραρτημάτων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

1. Για το Παράρτημα Καρπενησίου: (Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος)
Α/Α Ειδικότητα Μάθημα Ώρες/εβδ.
1. Αγγλική Γλώσσα Αγγλική Ορολογία (Θ) 3
Σύνολο 3

2. Για το Παράρτημα Άμφισσας: (Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης)
Α/Α Ειδικότητα Μάθημα Ώρες/εβδ.
1. Αγγλική Γλώσσα Αγγλικά I 3
Αγγλικά II 3
Αγγλικά III 3
Αγγλική Τουριστική Ορολογία 6
Σύνολο 15
2. Γαλλική Γλώσσα Γαλλική Τουριστική Ορολογία 6
Σύνολο 6
3. Ιταλική Γλώσσα Ιταλικά I 3
Ιταλικά II 3
Ιταλικά III 3
Ιταλική Τουριστική Ορολογία 6
Σύνολο 15

Για το Παράρτημα Άμφισσας η ανάθεση διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας θα πραγματοποιηθεί σε περίπτωση ύπαρξης ικανού αριθμού σπουδαστών /στριών που θα δηλώσουν.

Β. Για τις ανάγκες σε έκτακτο Ε.ΔΙ.Π. – Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

1. Για το Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Α/Α Άθλημα Ώρες/εβδ.
1. Ποδόσφαιρο 16
2. Βάρη- Αεροβική 16
3. Καλαθοσφαίριση 16
Σύνολο 48

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ