ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:"ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina   
Δευτέρα, 03 Ιανουάριος 2011 00:15

esos.gr

Το ΥπΠΔΒΜΘ, με στόχο την άμεση αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, θα ορίσει  κατ’ αρχάς, έναν εκπαιδευτικό από κάθε σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα Π78 - «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία», σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης των συστημάτων αυτών στην τάξη,. Ο εκπαιδευτικός αυτός θα λειτουργήσει μέσα στο σχολείο του ως «πολλαπλασιαστής»

των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσει στην εν λόγω επιμόρφωση για τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς.

Οι «πολλαπλασιαστές» πρέπει να είναι

μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο και κατά προτεραιότητα,  να είναι επίσης:

1.επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί Β’ επιπέδου (δηλαδή να έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, στο πλαίσιο των σχετικών έργων επιμόρφωσης το 2008 ή το 2010),
2.καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19-20,
3.πιστοποιημένοι στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α’ επίπεδο).
Η επιμόρφωση αυτή, η οποία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, θα έχει διάρκεια 18 ωρών, οι οποίες θα διεξαχθούν, εν γένει, σε διάστημα 3 εβδομάδων (2 τρίωρα ανά εβδομάδα), εκτός σχολικού ωραρίου, σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) σε όλη την Ελλάδα, εντός του πρώτου τριμήνου 2011. Σε περιοχές όπου παρουσιάζεται μεγάλη γεωγραφική διασπορά επιμορφούμενων (πχ. Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) ή άλλες δυσκολίες (πχ. έλλειψη επιμορφωτή), θα οργανωθούν προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (κυρίως σύγχρονες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συνεδρίες).

Στην παρούσα φάση, το υπ. Παιδείας καλεί τους  Διευθυντές των σχολικών μονάδων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ένταξης στο Πρόγραμμα της Πρότασης 78, να ορίσουν τον εκπαιδευτικό - «πολλαπλασιαστή» του σχολείου τους, που θα λάβει μέρος στην επιμόρφωση, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr/mis/ (1o Βήμα: Π78 - Λήψη Κωδικών Πρόσβασης, 2o Βήμα: Είσοδος -> Π78 - Δήλωση «Πολλαπλασιαστή»), το αργότερο μέχρι 14 Ιανουαρίου 2011, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη οργάνωση της επιμόρφωσης (πρόσκληση ΚΣΕ, υποβολή ικανού αριθμού προγραμμάτων επιμόρφωσης κ.α.).

Οι «πολλαπλασιαστές» θα κληθούν στη συνέχεια, να δηλώσουν συμμετοχή στα προγράμματα επιμόρφωσης σε ΚΣΕ της περιοχής τους, τα οποία θα ανακοινωθούν εντός του Φεβρουαρίου 2011, σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό. Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς – «πολλαπλασιαστές» θα δοθούν «Βεβαιώσεις παρακολούθησης», για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος