ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ Ε.Π.Ι. ΦΛΏΡΕΝΤΙΑΣ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Δευτέρα, 03 Ιανουάριος 2011 22:23

 

esos.gr

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα χορηγηθούν οκτώ (8) υποτροφίες σε Έλληνες κατόχους πτυχίων Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων της αλλοδαπής,

 προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα σε μια ευρωπαϊκή προοπτική (έρευνα βάσης, συγκριτική έρευνα, κοινοτική έρευνα) στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (Ιστορία και Πολιτισμός, Οικονομικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Instituto Universitario Europeo – Firenze).

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου οι οποίοι έχουν διατελέσει υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αποκλείονται από τον πίνακα των υποψηφίων υποτρόφων του Ε.Π.Ι.Φ.

Οι Έλληνες ερευνητές που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (1.050,00 Ευρώ μηνιαίως) για τρία (3), κατ’ ανώτατο όριο, έτη, εφόσον η πορεία της ερευνητικής εργασίας τους διδακτορικού επιπέδου κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ικανοποιητική για την ανανέωση της υποτροφίας.

Οι Έλληνες υποψήφιοι του διδακτορικού προγράμματος, οι οποίοι στοχεύουν στην απόκτηση του διδακτορικού τίτλου από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας χρηματοδοτούνται κατά το τέταρτο έτος των σπουδών τους απευθείας από το Ε.Π.Ι.Φ. (μηνιαίο ποσό : 1.020,00 Ευρώ), εφόσον αυτό απαιτείται από την πορεία της ερευνητικής τους εργασίας και η επίδοσή τους κρίνεται λίαν ικανοποιητική.

Διασαφηνίζεται ότι, σύμφωνα με απόφαση του ΔΙΚΑΤΣΑ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας είναι ομοταγές προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2011.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν για το τελικό στάδιο επιλογής, θα κληθούν από το αντίστοιχο τμήμα σπουδών σε συνέντευξη τον Μάρτιο. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής θα κοινοποιηθούν στους υποψηφίους τον Απρίλιο.

Για τους Έλληνες ερευνητές του Ε.Π.Ι.Φ. οι οποίοι είναι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ισχύουν οι κανονισμοί υποτροφιών εξωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικώς προς το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 03 Ιανουάριος 2011 22:28