ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντίνα   
Δευτέρα, 10 Ιανουάριος 2011 15:05

alfavita 10/01/2011

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ    

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 Προς: 1) Δ/νσεις και Γραφεία Α/θμιας και    Β/θμιας Εκπ/σης

 

             2) Γραφεία Σχολικών Συμβούλων (μέσω των Διευθύνσεων)


 

 

ΚΟΙΝ.: Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Θέμα:

«Πρόγραμμα Pestalozzi 2011»

Προκηρύσσουμε τα παρακάτω σεμινάρια, τα οποία προωθήθηκαν ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας από το Συμβούλιο της Ευρώπης και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ    http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> pestalozzi. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία ευθύνης σας.

1. ΙΤΑΛΙΑ (Roma)

 “CoE 2011 0328-0330 Italia - Incontri, strade e percorsi a scuola : lingue, storie e tradizioni, nostre e degli “altri”, verso il traguardo di una Cittadinanza globale” από 28/03/2011  εως  30/03/2011.

Σχετικό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης: Εκπαίδευση και Παιδεία της Δημοκρατίας

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

-Η εκπαίδευση σε σχέση με την Παιδεία της Δημοκρατίας, τα δικαιώματα του ανθρώπου, την ιστορία και τη διαπολιτισμική αγωγή.

-Η κοινωνική προσαρμογή και τα δικαιώματα του πολίτη.

-Διδακτική και μεθοδολογία σε σχέση με τις έννοιες που θα πραγματευθεί το σεμινάριο.

 Γλώσσα εργασίας: ιταλικά

Απευθύνεται σε σχολικούς συμβούλους, διευθυντές, επιμορφωτές, εκπαιδευτικούς β/θμιας, οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν εργασθεί σε δραστηριότητες που να αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλ. οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν βεβαίωση συμμετοχής σε προγράμματα σχετικά με την Παιδεία της Δημοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων ορίζεται η 24η Ιανουαρίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών-Μελών ορίζονται σε: 10

Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 01 (έναν) υποψήφιο.

 

2. ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Ljubljana)

“CoE 2011 0407-0409 Slovenia - Intercultural Education for everyday practice:

Pedagogical illusion or practicable reality?” από 07/04/2011 εως 09/04/2011.

Σχετικό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Intercultural Education

 Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

- Διαπολιτισμική εκπαίδευση: αρχές διδακτικής και δεξιότητες

- Στερεότυπα και πολυ-πολιτισμικό περιβάλλον

 Γλώσσα εργασίας: αγγλικά

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που εργάζονται σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ή σε σχολεία με μεγάλο αριθμό αλλοδαπών.  

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων ορίζεται η 2α Φεβρουαρίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών-Μελών ορίζονται σε: 15

Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 02 (δυο) υποψηφίους.

 

3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ ( Meissen)

“CoE 2011 0627-0629 Germany - Das Europäische Portfolio der Sprachen” από 27/06/2011 – 29/06/2011.

Σχετικό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Plurilingualism http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Documentation_Centre/OUTCOMES%20EW&ES_en.asp#TopOfPage

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να εντάξουν το Portfolio στο μάθημά τους και να το χρησιμοποιούν ως μέσο υποστήριξης και αυτονόμησης των μαθητών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Γλώσσα εργασίας: γερμανικά

Απευθύνεται σε σχ.συμβούλους και εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών α/θμιας και β/θμιας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων ορίζεται η 5η Απριλίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών-Μελών ορίζονται σε: 5

Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 01 (έναν) υποψήφιο.

 

4. ΠΟΛΩΝΙΑ (Oświęcim)

«CoE 2011 05XX-05XX Poland - Teaching about the Holocaust: integration of site visits in the pedagogical work» -Μάιος 2011 (η ακριβής ημερομηνία δεν έχει οριστεί ακόμη από τους διοργανωτές)

Σχετικό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

“Day of remembrance of the Holocaust and of prevention of crimes against humanity” in schools

http://www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/education/Remembrance/Default.asp#TopOfPage

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

-Ιστορία, συμβολισμός και μνήμες από το Ολοκαύτωμα.

-Το Ολοκαύτωμα στη διδασκαλία.

Γλώσσα εργασίας: αγγλικά

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ΠΕ02, που διδάσκουν Ιστορία και σχεδιάζουν σχολική

εκδρομή στο Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum(απαιτείται βεβαίωση).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων ορίζεται η 16η Φεβρουαρίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών-Μελών ορίζονται σε: 15

Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 02 (δυο) υποψηφίους.

 

5. ΕΣΘΟΝΙΑ (Tartu) και ΛΕΤΟΝΙΑ (Riga)

“CoE 2011 0627-0701 Estonia και CoE 2011 1000-1000 Latvia - Converging competences in action (How to promote the balanced learning of subject specific and transversal attitudes, skills and knowledge)” : Εσθονία από 27/06/2011 εως  01/07/2011 και Λετονία τον Οκτώβρη του 2011 (η ακριβής ημερομηνία της Λετονίας θα ανακοινωθεί αργότερα από τους διοργανωτές). Ο/Η εκπαιδευτικός που θα προεπιλεγεί υποχρεούται να συμμετάσχει και στα δυο σεμινάρια. Στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να συμπληρώνονται οι κωδικοί και των δυο χωρών.

Σχετικό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Documents :

-                    MED-23-13 E Resolution  on  the  enhancement  of  teachers’  professional

development through the Pestalozzi Programme

-                    MED-23-12 A Report  on  the  Pestalozzi  Programme,  the  Council  of  Europe

training programme for education professionals

-                    MED-23-6 Professional  development  and social recognition

-                    MED-26-4 The Role of Teachers

 Learning resources :

-                    Brett, P., Mompoint-Gaillard, P., Salema, M.H. (2009). How all teachers can support

citizenship and human rights education: a framework for the development of competences

-                    Byram, M., Barrett, M., Ipgrave, J., Jackson, R.,  Garcia, M. (2009). Autobiography

of Intercultural Encounters for younger learners. CoE Language Policy Division

 

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

- Παρουσίαση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που απαιτούνται για τη διδασκαλία εννοιών, όπως είναι η Διαπολιτισμική εκπαίδευση και η Παιδεία της Δημοκρατίας.

- Στη Λετονία, οι συμμετέχοντες θα διδάξουν σε τάξη.

 Γλώσσα εργασίας: αγγλικά

 Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς α/θμιας και β/θμιας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων ορίζεται η 5η Απριλίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών-Μελών ορίζονται σε: 14

Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 02 (δυο) υποψηφίους.

 

6. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ( Primorsko)

“CoE 2011 0904-0908 Bulgaria - Intercultural Understanding –Enhancing the co-operation between social studies teachers” από 04/09/2011 – 08/09/2011.

Σχετικό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Educational materials :

                EDC Core Competences

                Interactive methods in Intercultural Education – Rumen Valchev  

                EDC Glossary

 

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

-Η κατανόηση της έννοιας της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και η ένταξή της στην τάξη.

-Ανταλλαγή απόψεων και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την επίτευξη   Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

- Διαπολιτισμική εκπαίδευση και Παιδεία της Δημοκρατίας.

Γλώσσα εργασίας: αγγλικά

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Γ΄ Γυμνασίου ή Λυκείου, διευθυντές σχολείων και σχολικούς συμβούλους των εξής ειδικοτήτων: ΠΕ02, που να διδάσκουν ιστορία ή φιλοσοφία,  ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ09.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων ορίζεται η 1η Ιουνίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών-Μελών ορίζονται σε: 12

Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 01 (έναν) υποψήφιο.

 

7. ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Ekne)

“CoE 2011 0919-0923 Norway - From Division to Diversity :Educational Challenges related to Past and Present” από 19/09/2011 – 23/09/2011.

Σχετικό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Intercultural education and diversity

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Intercultural/Intercultural_en.asp

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

- Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση μέσα από τη μελέτη μνημείων και την παραγωγή «ψηφιακών αφηγήσεων».

-  Ανάλυση Ευρωπαϊκών βιβλίων ιστορίας.

-  Θρησκευτική ποικιλία στην Ευρώπη.

- Εκπαίδευση και προοπτικές σε σχέση με το φύλο, την κοινωνική τάξη και την εθνικότητα.

Γλώσσα εργασίας: αγγλικά.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ΠΕ02, που διδάσκουν ιστορία και σε εκπαιδευτικούς ΠΕ01. Όλοι πρέπει να έχουν πιστοποιημένη γνώση νέων τεχνολογιών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων ορίζεται η 1η Ιουνίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών-Μελών ορίζονται σε: 15

Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 02 (δυο) υποψηφίους.

 

8. ΓΑΛΛΙΑ (Amiens)

«CoE 2011 0927-1001 France - Développement durable et citoyenneté : enjeux éducatifs» από 27/09/2011 εως 01/10/2011.

Σχετικό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Éducation à la citoyenneté démocratique

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

-Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση: οδηγίες και δεξιότητες.

Γλώσσα εργασίας: γαλλικά

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που να έχουν πιστοποιημένη γνώση νέων τεχνολογιών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων ορίζεται η 28η Απριλίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών-Μελών ορίζονται σε: 15

Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 02 (δυο) υποψηφίους.

 

9. ΚΥΠΡΟΣ

«CoE 2011 1010-1014 Cyprus -  Promoting effective learning: Collaborative teaching methods, explorative, problem and task based teaching and learning» από 11/10/2011 εως 14/10/2011.

Σχετικό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Diversity and Dialogue

Overarching issues

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:

-Εκπαίδευση και «task-based learning».

Γλώσσα εργασίας: αγγλικά

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης των εξής ειδικοτήτων: ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ02 (που να διδάσκουν ιστορία και αρχαία ελληνικά), ΠΕ01 και σε εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων ορίζεται η 1η Ιουνίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών-Μελών ορίζονται σε: 15

Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 02 (δυο) υποψηφίους.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλο το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, με την προϋπόθεση ότι έχουν περάσει δύο χρόνια από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους, αν υπηρετούν στη Δημόσια Εκπαίδευση, ή δύο χρόνια από την ημερομηνία μόνιμου διορισμού τους, εάν υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία.

Για την προεπιλογή των υποψηφίων που θα προταθούν από την υπηρεσία μας για το σεμινάριο, θα γίνει κλήρωση μεταξύ όσων διαθέτουν το ελάχιστο των απαιτούμενων προδιαγραφών. Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε σεμινάρια του ΣτΕ, δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με την απόφαση των National Liaison Officers του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η κάθε αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Ιδιόχειρη αίτηση συμμετοχής στα ελληνικά, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τον υποψήφιο, όπου φαίνονται τα στοιχεία του, ο κλάδος ΠΕ στον οποίο ανήκει, το ΦΕΚ και η ημερομηνία διορισμού του καθώς και ο κωδικός και η ονομασία του σεμιναρίου .

β) Γραπτή έγκριση για συμμετοχή στο σεμινάριο από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός ή από τον Προϊστάμενο του Γραφείου, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι Διευθυντής.

γ) Επικυρωμένος τίτλος γλωσσομάθειας που απαιτείται:

Άριστη γνώση (Γ2/C2)

ΑΓΓΛΙΚΑ:

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ασεπ.

 

ΙΤΑΛΙΚΑ:

DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.

DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .

ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ασεπ.

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

DALF ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ασεπ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCΗES SPRACHDIPLOM (GDS) ή άλλοι τίτλοι επιπέδου Γ2 δεκτοί από το ασεπ

-Επίσης αναγνωρίζονται ως γνώστες της εκάστοτε γλώσσας, οι κάτοχοι βασικών ή μεταπτυχιακών τίτλων α.ε.ι. της αλλοδαπής (οι προαναφερόμενοι τίτλοι πρέπει να ανταποκρίνονται στην γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου). Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλεται  επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών.

δ) Το ατομικό δελτίο στα ελληνικά.

ε) Την έντυπη φόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης συμπληρωμένη με κεφαλαία στη γλώσσα εργασίας του εκάστοτε σεμιναρίου, γραμμένη ευανάγνωστα και υπογεγραμμένη από το Δ/ντή του σχολείου όπου υπηρετούν (ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου στις ανωτέρω περιπτώσεις).

στ) Τη βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας για την ενασχόληση του εκπαιδευτικού με το αντικείμενο της ομάδας-στόχου.

 

ζ) Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά, αντίγραφα των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών και του τίτλου γλωσσομάθειας.

 

Τα έντυπα δ και ε (εκτός από την ιδιόχειρη αίτηση συμμετοχής η οποία συντάσσεται από τον ίδιο τον υποψήφιο) καθώς και η παρούσα απόφαση βρίσκονται καταχωρισμένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ, στο δικτυακό τόπο:

 

 

http://www.minedu.gov.gr/ > εκδηλώσεις, επιμόρφωση > ευρωπαϊκά και διεθνή επιμορφωτικά προγράμματα> pestalozzi

Ø                              ατομικό δελτίο

Ø                              αίτηση συμμετοχής (application form)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην τελευταία σελίδα της έντυπης φόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης (application form), ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος Γραφείου του υποψηφίου θα πρέπει να υπογράψει και να βάλει τη σφραγίδα του στο τέλος, στο αριστερό τετράγωνο.  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπογράψει στο δεξί τετράγωνο, όπου υπογράφει ο National Liaison Officer, δηλ.  ο ορισμένος από το Συμβούλιο της Ευρώπης συντονιστής στο Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

η) Όπου η πιστοποιημένη γνώση υπολογιστών είναι προαπαιτούμενη, θα πρέπει να υποβάλλεται βεβαίωση από επίσημο φορέα.

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλονται στο Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Δ.Ε.Σ.), ταχυδρομικώς ή με Courier,  με παράλληλη κοινοποίηση στο Γραφείο όπου υπάγεται το σχολείο, στο οποίο υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στην παρακάτω διεύθυνση:  Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180, 2ος όροφος, Γρ.2159.

 

Παρακαλούμε τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων της αρμοδιότητας τους.

 

ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

 

 

Το ονόματα που θα προεπιλεγούν θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο σε όλες τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

 

Όποιος υποψήφιος επιλεγεί από τους διοργανωτές θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

 

1)  το αντίτιμο του εισιτηρίου προκαταβάλλεται από τον ίδιο και τα χρήματα κατατίθενται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τραπεζικό λογαριασμό του μετά την επιστροφή  του καθώς και μετά την αποστολή της έκθεσής του στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

2)  Τα έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τη διοργανώτρια χώρα.

3)  Μετά την προεπιλογή του υποψηφίου από την Υπηρεσία μας, η επικοινωνία για τις λεπτομέρειες, βάσει του εθιμικού του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), γίνεται μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και της διοργανώτριας χώρας.

4)  Για την καταβολή του αντίτιμου του εισιτηρίου καθώς επίσης και για  διευκρινίσεις σχετικές με την μετάβαση και επιστροφή των εκπαιδευτικών, από και προς τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του συγκεκριμένου προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης:

κ. Hélène Limouzin,

    Τηλ: +33 3 88 41 36 56

    Fax: +33 3 88 41 27 06/ 27 88

      E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια αυτά θα πρέπει να υποβάλλουν ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή τους:

1) Στην υπηρεσία μας σχετική έκθεση γραμμένη στα ελληνικά, στην οποία θα περιγράφονται οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά το σεμινάριο και οι νεοαποκτηθείσες εμπειρίες, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Η έκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας ιστοσελίδας, οι εκθέσεις θα δημοσιεύονται στα «νέα» του www.minedu.gov.gr

2) Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έκθεση στη γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου.

3)Στη διοργανώτρια χώρα, έκθεση στη γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου.

Τέλος, θα παρακαλούσαμε τους Διευθυντές Περιφερειακών Διευθύνσεων εκπαίδευσης να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο παραπάνω σεμινάριο, με σκοπό τη διοργάνωση αντίστοιχων ημερίδων, κατά τις οποίες θα γίνεται διάχυση των αποκτηθέντων γνώσεων και πληροφοριών στους λοιπούς συναδέλφους της περιοχής τους.

Εφιστούμε την προσοχή ότι:

α. υπάρχουν πιθανότητες αλλαγής από τους διοργανωτές για τις οποίες θα

    ενημερωθείτε μέσω του διαδικτύου.

β. Η απόδοση της ομάδας στόχου έχει προσαρμοστεί στην Ελληνική

    Εκπαιδευτική πραγματικότητα.

 Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.

 

                                                                            Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

                                                                              ΡΟΗ ΧΟΥΡΔΑΚΗ

                                                                              ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

                                                                              ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                            

Εσωτ. Διανομή:

1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα

2) Γεν. Διεύθυνση Δ.Ε.Σ

3) Δ.Ε.Σ, Τμήμα Γ’                                      

 


ΥΠΕΠΘ

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε.Σ

ΤΜΗΜΑ Γ’

Α. Παπανδρέου 37

15180 Μαρούσι

FAX: 210 3442471

ΤΗΛ: 210 3443435

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:..................................................................................

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  α) Αναπληρωτής/τρια □

                                                β) Δόκιμος □                 

                                                γ) Μόνιμος □                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :...........................................................................................

 

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ, ΚΙΝΗΤΟ, E-MAIL:...................................................................

                                                    .........................................................

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:..............................................................................

 

ΤΗΛ., FAX ΚΑΙ E-MAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ:..........................................................

 .....................................................

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:....................................................................................

                              ...............................................................................                                

                              ...............................................................................

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ:...........................................................................        

                                           ..................................................................

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:................................................................................   

                                     ........................................................................

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΧΩΡΑ:...............................................................................

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΣτΕ

ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ:.....................................................................................

COUNCIL OF EUROPE

TRAINING PROGRAMME

FOR EDUCATION PROFESSIONALS

PROGRAMME DE FORMATION

DU CONSEIL DE L’EUROPE

POUR LES PROFESSIONNELS

DE L’EDUCATION
 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 10 Ιανουάριος 2011 15:22