Θέματα ενημέρωσης γονέων μαθητών στο Γυμνάσιο και Λύκειο Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την 'Αννα Ειρήνη   
Πέμπτη, 28 Ιούνιος 2012 12:56ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο παιδείας, σχετικά με τον Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και
ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους 2012-2013:

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων ενημερώνουν τους γονείς - κηδεμόνες και τους μαθητές για θέματα που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου, όπως:
-Τις μετεγγραφές των μαθητών και το χρόνο πραγματοποίησής τους.
-Τα όρια των απουσιών και τον τρόπο δικαιολόγησής τους.
Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αντιμετωπίζονται μαθητές που κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» ή σε αυτήν «των κατ΄ οίκον διδαχθέντων». Στα Επαγγελματικά Λύκεια, ο τρόπος υπαγωγής των μαθητών στην κατηγορία των «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων» καθορίζεται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 50/2008, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 7 και 8 του άρ. 1 του Π.Δ. 43/2010 και τις παρ. 14 και 15 του άρ. 1 του Π.Δ. 61/2012.
-Τη δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για περιπτώσεις μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τις Υ.Α 28722/Γ2/12-03-2010 (ΦΕΚ 276 Β΄), Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β΄), 23519/Γ2/01-03-2010 (ΦΕΚ 258 Β΄) και 11586/Γ6/28-01-2011 (ΦΕΚ 262 Β΄).
-Τη με αρ. πρωτ. 132328/Γ2/07-12-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στη μη χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους του σχολείου, από τους μαθητές.
-Το ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις».
-Τον προγραμματισμό της διεξαγωγής των εκλογών των μαθητικών κοινοτήτων και του δεκαπενταμελούς συμβουλίου, σύμφωνα με τις παρ. 10 και 29, άρ. 3 της Υ.Α. 4094/Γ2/23- 09-1986 (ΦΕΚ 619 Β΄).
Με την αδιαμφισβήτητη συμβολή σας στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ευελπιστούμε στη συνεργασία σας, τόσο με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες όσο και με τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και σας γνωρίζουμε ότι η ενημέρωσή σας θα συνεχιστεί με νεότερες εγκυκλίους.__

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 28 Ιούνιος 2012 13:02