ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ - ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Πέμπτη, 08 Μάρτιος 2012 22:58

08/03/2012
alfavita.gr

Καταργείται η μοριοδότηση της εντοπιότητας στις προσλήψεις εποχικού και μόνιμου προσωπικού για δήμους άνω των 10.000 κατοίκων και «παγώνουν» οι εκπαιδευτικές άδειες μέχρι τα τέλη του 2012, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε η πολιτική ηγεσία του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων που ψηφίστηκε τις τελευταίες μέρες στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων αλλαγών, περιλήφθηκε η κατάργηση του ισχύοντος καθεστώτος της εντοπιότητας για τις προσλήψεις μονίμων (στις παραμεθόριες περιοχές) και εποχικών (στο σύνολο της επικράτειας κυρίως στους ΟΤΑ), σύμφωνα με το οποίο ευνοούνταν οι υποψήφιοι που ήταν δημότες στον δήμο ή στην έδρα του νομικού προσώπου που προκήρυσσε τις θέσεις.

Με την τροπολογία του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για λόγους αποκέντρωσης και πληθυσμιακής ενίσχυσης ευαίσθητων περιοχών (παραμεθόριος, νησιά αλλά και οι δήμοι κάτω των 10.000 κατοίκων), προτάσσονται για θέσεις μόνιμου ή εποχικού προσωπικού οι μόνιμοι κάτοικοι που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, και όχι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια όπως προβλεπόταν από το προηγούμενο καθεστώς. Η μόνιμη κατοικία βεβαιώνεται με απόφαση δημάρχου μετά την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών (εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, υπεύθυνη δήλωση).

Οσοι επιλεγούν για να υπηρετήσουν σε μόνιμες θέσεις σε παραμεθόριες περιοχές, νησιά και δήμους με λιγότερους από 10.000 κατοίκους, θα πρέπει να απασχοληθούν τουλάχιστον για μία 10ετία. Οι υπόλοιπες αλλαγές που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους είναι:

-Ολες οι αποσπάσεις μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων (εκτός των εκπαιδευτικών) μετά την έναρξη του νόμου πρέπει να έχουν την υπογραφή του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης αλλιώς θεωρούνται άκυρες

- Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι μπορούν να αιτηθούν τη μετάταξή τους στη θέση που υπηρετούν, μεταφέροντας την οργανική τους θέση.
- Ολες οι προσλήψεις μόνιμου ή εποχικού προσωπικού, ακόμα και δικαστικών λειτουργών καθώς και έμμισθων δικηγόρων, πρέπει να έχουν την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου και απόφαση κατανομής θέσεων από τον υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
- Στους ΟΤΑ μπορούν να συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι και τις 31-12-2012 εάν έχουν έγκριση από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή μέχρι και τις 31-12-2011.


ΓΙΑ ΤΟ 2012 «Παγώνουν» οι εκπαιδευτικές άδειες
Από την ψήφιση του νόμου και μέχρι τα τέλη του 2012 δεν θα χορηγούνται άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα καθώς και των ΟΤΑ. Στόχος, όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση, είναι η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών εν όψει της αναδιάρθρωσης των οργανικών μονάδων. Οι άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης παραχωρούνται σε υπαλλήλους για μετεκπαίδευση (δύο έτη), μεταπτυχιακές σπουδές (μέχρι τρία χρόνια) ή για διδακτορική διατριβή (τέσσερα χρόνια).