ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΕΔΑΦΙΟ Α΄ ΤΟΥ Ν.3848/2010 - ΦΕΚ 71Α' Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2012 21:25

www.xenesglosses.eu

esos.gr
Παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του άρθρου 9 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως και το σχολικό έτος 2012-2013, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Άρθρο 9
Το άρθρο 9 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν. 3848/2010 ορίζει τα εξής:
1. Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011−2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων  εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία