Θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - ΝΕΑ ΦΑΣΗ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Maya   
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019 07:16

Αποτέλεσμα εικόνας για foto lavoro

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),

έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμό.: 6152/366/17.04.2019  Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΨΩ446ΨΖΣΠ-Ι4Ξ), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  την υποβολή  αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης  έργου  για Υπεύθυνους Εκπαίδευσης και Επικεφαλής Υπευθύνων Εκπαίδευσης στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.

 

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://hypatia.it.minedu.gov.gr

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 19/04/2019 (ώρα 11:00) έως και 10/05/2019 (ώρα 11:00).

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 15/05/2019, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας  2ο όροφος.

Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

https://www.inedivim.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%B2%CE%AF%CE%BF%CF%85?fbclid=IwAR1Iq27HzHcUFSwXjecMnfCMFD5emVRejMX7MKKC_azp0_v6OVgY_BAE9Gc

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019 07:28