ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Δευτέρα, 12 Μάρτιος 2012 11:05

ISTITUTO ITALIANO DI ATENE
UFFICIO CERTIFICAZIONE CELI

Esami CELI - COMUNICAZIONE URGENTE


L’Istituto Italiano di Cultura di Atene avvisa che, in seguito alla comunicazione da parte dell’Universita’  per Stranieri di Perugia, a partire dalla prossima sessione d’esame di Marzo 2012 i candidati dovranno indicare le loro risposte negli appositi fogli delle risposte usando una penna blu o nera con tratto visibile e non più una matita come in precedenza.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών πληροφορεί ότι, κατόπιν ανακοίνωσης του Πανεπιστημίου για Ξένους της Περούτζια, από την παρούσα εξεταστική περίοδο Μαρτίου 2012 και έπειτα ισχύουν τα παρακάτω:
- οι υποψήφιοι θα πρέπει να σημειώνουν  τις απαντήσεις τους στα ειδικά απαντητικά φύλλα χρησιμοποιώντας  μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και όχι μολύβι όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

....................................

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΔΩ

 

ΜΑΪΟΣ 2012: CELI 1,2,3 για παιδιά ηλικίας από 12 έως 16 ετών
Γραπτή εξέταση: 12/05/2012
Προφορική εξέταση: από το απόγευμα της ίδιας μέρας
Εγγραφές: 19/03/2012 – 04/04/2012

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012: Όλα τα επίπεδα (CELI 1,2,3,4,5)
Γραπτή εξέταση: 18/06/2012
Προφορική εξέταση: από 19/06/2012
Εγγραφές: 02/04/2012 – 30/04/2012