Νέος κύκλος σπουδών από το e-learning του ΕΚΠΑ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Σάββατο, 07 Ιούλιος 2012 10:19

Το νέο κύκλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ανακοίνωσε το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων γίνεται μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και περιλαμβάνει καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και διαρκή Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας, μοντέλο που διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας ISO.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ 150 προγραμμάτων που εντάσσονται σε 20 εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και οδηγούν στη χορήγηση πιστοποιητικού εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ καθώς και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 26/10/2012 ενώ η παρακολούθηση ξεκινάει στις 29/10/2012.

Αναλυτικότερα, τα προγράμμαμα που προσφέρονται είναι τα εξής:

 Advanced Business Management

 Banking and International Finance (Διεθνή Χρηματοοικονομικά)

 Behavioural Economics

 Business Administration

 Business Analytics I

 Business Coaching – Συμβουλευτική των Επιχειρήσεων

 Business Economics

 Business Plan

 Business Psychology

 Classroom Environment: Assessment & Improvement

 Credit Management and Risk

 Customer Relationship Management

 Development Economics

 Financial Management

 Human Resources Development

 Human Resources Management and Organizational Analysis

 Law and Economics

 Logistics Systems: Engineering and Management

 Management and Negotiation Skills

 Management in Finance and Investments

 Management Ταξιδιωτικών Πρακτορείων & Tour Operators

 Marketing and Communication Management

 Marketing και Τεχνικές Πωλήσεων

 Project Management

 Public Affairs Management (Πρόγραμμα Διοίκησης Δημοσίων Υποθέσεων)

 Strategic and Business Foresight

 Strategic Future Analytics

 Supervisor of Budgeting and Reporting

 Top Management Assistant

 Tourism Management and Marketing

 Ανάλυση των Εξελίξεων στην Ελληνική Οικονομία

 Αναλυτική Λογιστική σύμφωνα με το Ε.Γ Λ.Σ.

 Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων

 Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομία

 Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων μέσω Internet και Social Media

 Ανάπτυξη Οικονομικής Σκέψης

 Ανάπτυξη Πολιτισμικής Επιχειρηματικότητας

 Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας

 Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Sοft Skills)

 Αξιολόγηση Διατροφικής Επικινδυνότητας και Νομοθεσία Τροφίμων

 Αξιολόγηση και Ανάλυση Επενδύσεων

 Ασφάλεια (HACCP) & Ποιότητα Τροφίμων: Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001:2008

 Βασικές Αρχές του Καρκίνου Παθογενετικοί Μηχανισμοί και Νεότερες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

 Βιοτεχνολογία Τροφίμων – Λειτουργικά Τρόφιμα

 Δημιουργική Σκέψη

 Δημόσια Υγεία και Μικροβιολογία Τροφίμων

 Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση

 Διατροφή, Μεσογειακή Δίαιτα και Αντιμετώπιση Καρδιαγγειακών Νοσημάτων

 Διαχείριση Αρνητικών Καταστάσεων

 Διαχείριση και Εκπαίδευση του Χαρισματικού Παιδιού

 Διαχείριση Ολικής Ποιότητας

 Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Διατροφικών Κρίσεων

 Διαχείριση Πολυπολιτισμικότητας και Εκπαιδευτικές Πρακτικές

 Διδακτική Φυσικών Επιστημών

 Διδασκαλία και Μάθηση στη Νοσηλευτική και άλλες Επιστήμες Υγείας

 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (HRM)

 Διοίκηση για Μηχανικούς

 Διοίκηση Εκδηλώσεων

 Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

 Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Μονάδων

 Διοικητική Λογιστική: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 Δυσκολίες Μάθησης και Δυσχέρειες Κοινωνικής Προσαρμογής

 Ειδική Αγωγή

 Εκπαίδευση στη Μετάφραση

 Εκπαιδευτική Ψυχολογία

 Ελληνική Οικονομία και Ψυχολογία

 Ελληνικός Μουσικός Πολιτισμός και Εκπαίδευση

 Ελληνισμός και Δύση

 Ενεργειακά Έργα με την Τεχνική Project Finance (NEO)

 Εξωτερικός Πωλητής – Sales Professional

 Επείγον Τραύμα (NEO)

 Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων

 Επιχειρηματικός Προγραμματισμός και Οργάνωση Επιχειρηματικών Σχεδίων

 Επιχειρηματικότητα

 Επιχειρηματικότητα και Τουρισμός

 Εργαλεία Διαγνωστικής Νοσηλευτικής

 Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance)

 Εφαρμοσμένη Στατιστική για Επαγγελματίες και Ερευνητές

 Εφηβική Υγεία – Ψυχολογία και Συμπεριφορά του Εφήβου

 Η Ελληνική Οικονομία: Προκλήσεις

 Η Μέθοδος Project και Σύγχρονες Μέθοδοι Διδακτικής στο Ελληνικό Σχολείο

 Η Τέχνη της Ελλάδας της Προϊστορικής Εποχής: Διδακτικές και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις (NEO)

 Ηγεσία και Διοίκηση

 Ηγεσία και Οικονομικές Αποφάσεις

 Ηγεσία, Διοίκηση και Εκπαίδευση

 Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής στο Σχολείο και την Οικογένεια

 Ιατρική Ψυχολογία

 Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και Πρώτες Βοήθειες

 Κλινική Διατροφή (NEO)

 Κοινωνική – Κοινοτική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας (NEO)

 Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

 Μηχανογραφημένη Λογιστική και Ε.Γ.Λ.Σ.

 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου

 Ο Ηγέτης του 21ου Αιώνα

 Ο Ύπνος και οι Διαταραχές του Ύπνου

 Οργάνωση Διδασκαλίας – Κίνητρα για Μάθηση

 Οργάνωση και Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων

 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

 Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

 Οργάνωση και Προσωπική Συμβουλευτική (Life Coaching)

 Παιδική Παχυσαρκία (NEO)

 Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

 Περιβαλλοντική Διοίκηση

 Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων (MIS)

 Πράσινη Επιχειρηματικότητα

 Πρόβλεψη και Αντιμετώπιση Μελλοντικών Εξελίξεων

 Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο και Στρατηγικές Αντιμετώπισης

 Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

 Στρατηγικός Σχεδιασμός του Μέλλοντος

 Συμβουλευτική των Εξαρτήσεων

 Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διοίκηση

 Συστήματα Οργάνωσης ERP

 Συστημική Ψυχιατρική

 Σωστή Διαφήμιση στα Social Media

 Τραπεζική Διοίκηση & Προώθηση Τραπεζικών Προϊόντων

 Χημεία Τροφίμων και η Τεχνολογία της Διατροφής

 Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 Ψυχαναλυτική Διαδικασία: Θεωρητικές Έννοιες και Πρακτική Εφαρμογή

 Ψυχική Αναστολή και Υπερκινητικότητα

 Ψυχογενής Ανορεξία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα: http://elearn.elke.uoa.gr .