ΤΡΕΙΣ ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟ 2012 ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Εκτύπωση
( 2 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Δευτέρα, 09 Ιανουάριος 2012 20:24

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Τα Νέα - Του Χρήστου Κατσίκα

Τρεις γραπτοί διαγωνισμοί το 2012 για θέσεις μονίμων

Μέσα στο 2012 θα πραγματοποιηθούν τρεις γραπτοί διαγωνισμοί για την πλήρωση μόνιμων θέσεων. Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του έτους θα δημοσιευθεί η προκήρυξη πρόσληψης δασκάλων και νηπιαγωγών ειδικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τον Απρίλιο εκτιμάται πως θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός για τους 80 εισακτέους στην Ενιαία Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ενώ η σχετική προκήρυξη θα εκδοθεί εντός του Ιανουαρίου.

Εντός του έτους αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο γραπτός διαγωνισμός των συμβολαιογράφων, μέσω του οποίου θα καλυφθούν εκατοντάδες κενές θέσεις.

Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής

Σε δηλώσεις της η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, μετά την πρόσφατη συνάντηση με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, τόνισε ότι προωθούνται άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμων

Το πρώτο τρίμηνο του έτους η προκήρυξη γιο 500 δασκάλους και νηπιαγωγούς στο ειδικά σχολεία εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή (κλάδων ΠΕ61 & ΠΕ71).

Η υπουργός δεσμεύτηκε για τη διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την ειδική αγωγή μέσα στο α' εξάμηνο του 2012. Πρόκειται για τον πρώτο διαγωνισμό διορισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών ειδικής Αγωγής αφού μέχρι σήμερα οι θέσεις αυτές καλύπτονταν είτε με μεταθέσεις και αποσπάσεις μονίμων είτε με προσλήψεις αναπληρωτών. Μέσω του διαγωνισμού θα προσληφθούν μόνιμα στα Ειδικά Σχολεία 300 Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί (282 και 18), ενώ άλλες 200 θέσεις θα καλυφθούν μόνιμα από τους πίνακες αναπληρωτών. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οι απόφοιτοι των δύο πανεπιστημιακών τμημάτων Ειδικής Αγωγής, δηλαδή του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (κατεύθυνση ειδικής αγωγής) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός θα αφορά τους κλάδους ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ) και ΠΕ 71 (Δασκάλων ΕΑΕ) και όπως ορίζει ο πρόσφατος νόμος για την Παιδεία (Ν. 3848 2010).

Η εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατατάσσεται σε δύο θεματικές ενότητες (πρώτη και δεύτερη θεματική ενότητα) και η εξέταση κάθε ενότητας διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις ώρες. Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά την ειδική εκπαίδευση και έχει σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν: α) Να επιτελούν το διδακτικό τους έργο σύμφωνα με τις αρχές και την οργάνωση της ειδικής και της ενταξιακής εκπαίδευσης, β) Να αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών τριών με διαφορετικές αναπηρίες ή και διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. γ) Να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των μαθητών τριών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά ζητήματα γενικής διδακτικής μεθοδολογίας, γενικά παιδαγωγικά θέματα, ανάπτυξη διδακτικών στρατηγικών και στρατηγικών διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος. Η δεύτερη θεματική ενότητα έχει σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν: α) Να κατανοούν τον ρόλο και τη σημασία της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, β) Να κατανοούν τον ρόλο και τη σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης στον χώρο της ειδικής εκπαίδευσης. γ) Να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον ρόλο της διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος, των εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρία και ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. δ) Να σχεδιάζουν κατάλληλα προγράμματα και δραστηριότητες για τους μαθητές με αναπηρίες και ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της ειδικής και της ενταξιακής εκπαίδευσης. Τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού μετά τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης, είναι: Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται οι πεντακόσιες (500) οργανικές θέσεις Νηπιαγωγών και Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Εκδοση Προκήρυξης από το ΑΣΕΠ.

ΣΧΕΤΙΚΟ

http://www.inital.gr/Εκπαιδευτική-Νομοθεσία-Εγκύκλιοι/7774-ΕΙΔΙΚΗ-ΑΓΩΓΗ-Ο-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΚΑΙ-Η-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ-ΥΛΗ-ΟΛΗ-Η-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΓΩΓΗΣ

Για τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο διαγωνισμός για την επιλογή 80 εισακτέων στην ενιαία Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Μετά την απόφαση του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ν. Ρόβλια, με την οποία εγκρίνεται ο καθορισμός των εξεταζόμενων μαθημάτων και της εξεταστέας ύλης, απομένει ο ορισμός της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής και η προκήρυξη του διαγωνισμού, που αναμένεται να υλοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου. Το πρόγραμμα και τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι τα παρακάτω: Κατά το προκαταρκτικό πρώτο στάδιο, θα εξεταστούν υποχρεωτικά στα μαθήματα: 1. Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους και 2. Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική . Κατά το τελικό δεύτερο στάδιο του διάγω νισμού, η εξέταση περιλαμβάνει: α) υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό πεδίο Δημόσια Διοίκηση και β) γραπτή και προφορική εξέταση σε ένα ακόμη γνωστικό πεδίο, όπου θα απαντήσουν σε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με τα παρακάτω γνωστικά πεδία: 1. Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής 2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 3. Εφαρμοσμένη Πληροφορική 4. Κοινωνική Διοίκηση 5. Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν και σε μία ξένη γλώσσα της επιλογής τους, μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής.

Η εξεταστέα ύλη

Οργάνωση και λειτουργία του κράτους. Η συγκεκριμένη ενότητα θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (περιληπτικά): θεωρίες του κράτους, κράτος και πολιτικό σύστημα, θεωρίες περί των πολιτικών του κράτους, κράτος και θεμελιώδη δικαιώματα, συνταγματικοί θεσμοί στην Ελλάδα και το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική. Οι τομείς της εξεταστέας ύλης είναι (περιληπτικά): ιστορική εξέλιξη της οικονομικής σκέψης, το σύστημα της αγοράς και ο μετασχηματισμός των τιμών, ανταγωνισμός και κοινωνική ευημερία, συνολική προσφορά και ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας, χρηματοπιστωτικός τομέας και κεντρική τράπεζα, κρατικός προϋπολογισμός, οικονομικές πολιτικές του κράτους και διεθνής οικονομία (EE κ.λπ.). Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στα δύο παραπάνω μαθήματα.

Πώς γίνεται η Βαθμολόγηση

Η βαθμολόγηση στο προκαταρκτικό στάδιο γίνεται από δύο βαθμολογητές για κάθε μάθημα. 0 μέσος όρος των δύο βαθμολογητών είναι ο βαθμός επίδοσης του υποψηφίου σε κάθε μάθημα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των 8 μονάδων, γίνεται βαθμολόγηση και από τρίτο βαθμολογητή. Μετά τη βαθμολόγηση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος που προκύπτει από τον βαθμό του τρίτου βαθμολογητή και τον πλησιέστερο προς αυτό βαθμό προηγούμενου βαθμολογητή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ο μέσος όρος των δύο προηγούμενων, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος. Οι βαθμολογητές ορίζονται από την ΚΕΕ. Η βαθμολόγηση στο τελικό στάδιο γίνεται, για μεν το γνωστικό πεδίο από τρεις βαθμολογητές, για δε την παρουσίαση του φακέλου από την πενταμελή επιτροπή. Η βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης των ξένων γλωσσών γίνεται από δύο βαθμολογητές. 0 μέσος όρος των δύο βαθμολογητών είναι ο βαθμός επίδοσης του υποψηφίου στη γραπτή εξέταση. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των οκτώ (8) μονάδων, γίνεται βαθμολόγηση και από τρίτο βαθμολογητή. Μετά τη βαθμολόγηση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος που προκύπτει από τον βαθμό του τρίτου βαθμολογητή και τον πλησιέστερο προς αυτό βαθμό προηγούμενου βαθμολογητή. 0 μέσος όρος των βαθμών στις τρεις δοκιμασίες του τελικού σταδίου και στις δύο δοκιμασίες του προκαταρκτικού σταδίου αποτελεί τον τελικό βαθμό του εξεταζομένου, σύμφωνα με τον οποίο κατατάσσεται στον τελικό πίνακα εισαγομένων σε κάθε Σχολή.

 

 

Διαγωνισμός για συμβολαιογράφους

Με δύο διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν το 2012 και το 2013 θα καλυφθούν 400 οργανικές θέσεις συμβολαιογράφων. Αυτό ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμόν 114 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250 25 11 2011 τεύχος πρώτο). Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, ο αριθμός των οργανικών θέσεων συμβολαιογράφων στο σύνολο της χώρας αυξάνεται κατά 400, οι οποίες κατανέμονται στα εξής 15 Εφετεία: Πατρών, Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Λάρισας, θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας, Αθηνών, Πειραιώς, Λαμίας, Ναυπλίου, Καλαμάτας, Κρήτης, Αιγαίου, Θράκης και Δωδεκανήσου. Από τις 400 θέσεις, 214 θα καλυφθούν με διαγωνισμό που θα mm m διενεργηθεί το 2012 και 186 με διαγωνισμό του 2013. Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τον τελευταίο διαγωνισμό, θα εξεταστούν σε θέματα: α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτικής Δικονομίας, δ) κώδικα συμβολαιογράφων, ε) ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και τον σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσε ως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφη σης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με τον Ν. 2664 1998) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (Ν. 2844 2000). Τον ΑπρίΑΊο ο διαγωνισμός για τους 80 εισακτέους στην Ενιαία Σχοάή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική). Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές. Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται από τρεις βαθμολογητές. Η κλίμακα βαθμολογίας των γραπτών ορίζεται από Ο έως 20. Ο μέσος όρος των τριών βαθμολογητών για κάθε μάθημα αποτελεί τον βαθμό του υποψηφίου στο μάθημα, εφόσον η απόκλιση από τη μεγαλύτερη μέχρι τη μικρότερη βαθμολογία δεν είναι μεγαλύτερη των τριών μονάδων. Αν η απόκλιση αυτή είναι μεγαλύτερη το γραπτό αναβαθμολογείται από τα μέλη της κεντρικής επιτροπής iHiH εξετάσεων. Μετά τη διαμόρφωση του τελικού πίνακα διορίζονται από αυτόν στις κενές θέσεις της προκήρυξης οι επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι την πλήρωση όλων των κενών θέσεων.

Προϋποθέσεις συμμέτοχης

Συμβολαιογράφος μπορεί να διοριστεί ο πτυχιούχος νομικού τμήματος νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ο κάτοχος αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου αλλοδαπού πανεπιστημίου, ο οποίος έχει διατελέσει τουλάχιστον δύο έτη δικηγόρος ή δικαστικός λειτουργός ή άμισθος υποθηκοφύλακας και έχει την ελληνική ιθαγένεια. Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους χωρίς να έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό δεύτερο έτος μπορούν να συμμετάσχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό και έπειτα από επιτυχή συμμετοχή τους σε αυτόν να διοριστούν συμβολαιογράφοι στις κενές υπάρχουσες θέσεις.

ΤΑ ΝΕΑ