10.000 ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Κυριακή, 22 Απρίλιος 2012 20:36

Έθνος

Περίπου 10.000 αποσπάσεις δασκάλων, καθηγητών και νηπιαγωγών θα ανακοινώσει φέτος το υπουργείο Παιδείας, ενώ οι εκπαιδευτικοί αναμένουν βελτιώσεις στο σύστημα των αποσπάσεων προκειμένου να αρθούν αδικίες που σημειώθηκαν την περσινή χρονιά.

Περίπου 10.000 αποσπάσεις δασκάλων, καθηγητών και νηπιαγωγών θα ανακοινώσει φέτος το υπουργείο Παιδείας, ενώ οι εκπαιδευτικοί αναμένουν βελτιώσεις στο σύστημα των αποσπάσεων προκειμένου να αρθούν αδικίες που σημειώθηκαν την περσινή χρονιά. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να επανακαθορίσει τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων, ενώ μέσα στον Μάιο θα εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος και μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα ονόματα. Τα κριτήρια που είναι υπό επανεξέταση αφορούν τη μοριοδότηση των χρόνων υπηρεσίας, τη χιλιομετρική απόσταση, τους οικογενειακούς λόγους, τη συνυπηρέτηση, τους λόγους υγείας κλπ.

10.000 αποσπάσεις εκπαιδευτικών φέτος

Στο καθεστώς των αποσπάσεων η τομή που έγινε πέρυσι αφορά τη μοριοδότηση, η οποία έβαλε τέρμα στο πελατειακό σύστημα, που είχε αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια. Οι αποσπάσεις πέρυσι καθυστέρησαν υπερβολικά αφού ανακοινώθηκαν 31 Αυγούστου, μία ημέρα πριν ανοίξουν τα σχολεία. «Για τον λόγο αυτό ψηφίστηκε ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών πρέπει να υποβάλλονται μέχρι 10 Ιουλίου ώστε να υπολογίζονται έγκαιρα όλα τα κενά και να μην προσλαμβάνονται αναπληρωτές σε περιοχές που μπορούν να πάνε εκπαιδευτικοί με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα, όπως δηλαδή γινόταν τα προηγούμενα χρόνια», όπως τονίζει στο «Έθνος – Παιδεία» ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ Δημήτρης Μπράτης.

Αμοιβαίες μεταθέσεις
Πάντως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων ακολουθούν οι αμοιβαίες μεταθέσεις και στη συνέχεια οι αποσπάσεις προκειμένου με την έναρξη της σχολικής χρονιάς οι εκπαιδευτικοί να είναι στη θέση τους. Μετά την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων στις 5-4-2012 για την πρωτοβάθμια οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση πρέπει να γίνουν εντός 15 ημερών. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, ΟΙ ΜΟΝΟΙ που δεν έχουν δικαίωμα αμοιβαίας μετάθεσης είναι οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
  • Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη. Και
  • Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον έναν χρόνο στην οργανική τους θέση.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατίθενται αμοιβαία έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία μετατέθηκαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μία τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο Τύπο. Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες τις αιτήσεις στο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή στο κεντρικά υπηρεσιακό συμβούλιο, διά της διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ., αν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής.

Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

www.kxghellas.gr

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 22 Απρίλιος 2012 20:39