ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την 'Αννα Ειρήνη   
Τρίτη, 01 Μάιος 2012 19:40ΠΗΓΗ: esos.gr
Ο πρόεδρος των Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)  Παρασκευάς Γιαλούρης στην εισήγησή  του για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στους συναδέλφους του, τους   παρακάτω άξονες προβληματισμού:


1.    Προβλήματα άμεσης εφαρμογής και προτάσεις αντιμετώπισης.
•    Απόδοση στον αξιολογητή βαθμού τουλάχιστον ίσο με εκείνο των αξιολογούμενων
•    Μονιμότητα στελεχών που θα αξιολογούν
•    Αριθμός αξιολογούμενων /αξιολογητή καθώς και γεωγραφική διασπορά αξιολογούμενων σε σχέση με την έδρα του αξιολογητή.
•    Μπορεί να ξεκινήσει η ταυτόχρονη αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης ή κάποιοι μπορούν να εξαιρεθούν σε πρώτη φάση; (ενδεικτικό παράδειγμα: εκπαιδευτικοί που έχουν περισσότερα από 28 έτη υπηρεσίας και δεν επιθυμούν να καταλάβουν θέση στελέχους).

2.    Χαρακτήρας και διαδικαστικά ζητήματα Αξιολόγησης.

•    Ποιο θα είναι το θεωρητικό πλαίσιο αξιολόγησης ;
    Που βρισκόμαστε;
    Που θέλουμε να πάμε;
    Χρειαζόμαστε την αξιολόγηση για να πάμε εκεί που θέλουμε;
    Αν ναι τι είδους αξιολόγηση;
•    Ποιος θα είναι αξιολογητής του εκπαιδευτικού; Θα είναι ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογητής;
•    Αν ναι :
    Τι θα αξιολογεί;
    Πως θα αξιολογεί;
    Γιατί θα αξιολογεί;
    Θα αξιολογεί στην ίδια ή σε άλλη περιοχή ευθύνης;
•    Με ποια η συχνότητα θα γίνεται η αξιολόγηση;
•    Η αξιολόγηση
    Θα γίνεται μόνο για προαγωγή ή όχι;
    Θα σχετίζεται με την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού;                 π.χ. κατάληψη θέσης στελέχους;
•    Ποια η τύχη των αρνητικά αξιολογούμενων, τι είδους ευκαιρίες θα δίδονται στον εκπαιδευτικό και ποιες ενέργειες θα κάνει η υπηρεσία για τη βελτίωση του αξιολογούμενου;
•    Θα συνδέεται με την επιμόρφωση (αυτονόητο) και πώς;
•    Θα υπάρχει ή όχι δυνατότητα ένστασης του αξιολογούμενου ή όχι;
•    Αν υπάρχει δυνατότητα ένστασης ποιο θα είναι το όργανο που θα επαναξιολογεί σε κάθε περίπτωση;
•    Η αξιολόγηση θα είναι περιγραφική ή όχι;
•    Ποιος θα είναι ο αξιολογητής του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας;
•    Ποιος θα είναι ο αξιολογητής του Διευθυντή εκπαίδευσης; ;;;
•    Ποιος θα είναι ο αξιολογητής του Σχολικού Συμβούλου;
•    Ποιο όργανο θα αξιολογεί τους Σχολικούς Συμβούλους;
    Τι θα αξιολογείται;
    Γιατί θα αξιολογείται;
(Μονιμότητα, Διατήρηση θέσης, Πρόσθετες αμοιβές, Ιεραρχία
εντός της βαθμίδας των Συμβούλων, κτλ.)
    Πως θα αξιολογείται;
    Κάθε πότε θα αξιολογείται ; (Περιοδικότητα)

3.    Κριτήρια Αξιολόγησης.
•    Προτάσεις για Κριτήρια Αξιολόγησης Διδακτικού έργου.
•    Προτάσεις για Κριτήρια Αξιολόγησης Σχολικών Συμβούλων.
•    Προτάσεις για Κριτήρια Αξιολόγησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
•    Προτάσεις για Κριτήρια Αξιολόγησης Διευθυντών Εκπαίδευσης.  
•    Προτάσεις για Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών από Διευθυντή

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 13 Μάιος 2012 07:56