ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Σάββατο, 02 Ιούνιος 2012 18:22
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ερωτήματα για τον καθορισμό διδάκτρων

Την πρακτική καθορισμού των διδάκτρων για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών μελών των συλλόγων περιοχών της Αττικής, της Β. Ελλάδας και της Κρήτης, καθώς και σειρά όρων στα καταστατικά των συλλόγων που εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίζουν την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας πρόκειται να εξετάσει στις 23 Ιούλη η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, η εισήγηση που θα εξετάσει στη συγκεκριμένη συνεδρίαση η ολομέλεια της Επιτροπής διαπιστώνει ότι οι παραπάνω σύλλογοι ιδιοκτητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών με βάση σειρά αποφάσεων των καταστατικών τους οργάνων ή σχετικές ρυθμίσεις στα καταστατικά, στους κανονισμούς δεοντολογίας ή σε άλλα έγγραφά τους, είτε καθόριζαν τα δίδακτρα που χρεώνουν τα φροντιστήρια – μέλη τους, ορίζοντας κατώτατες τιμές, όρους παροχής εκπτώσεων κλπ., είτε συντόνιζαν άλλες παραμέτρους της επαγγελματικής δραστηριότητας των μελών τους με ρήτρες περί συμμετοχής ή μη των μαθητών σε εξετάσεις γλωσσομάθειας κ.ά.

Ριζοσπάστης

…………………………………………………………………………………………

esos.gr
Αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με τον καθορισμό των διδάκτρων από συλλόγους ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών και με περιορισμούς στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών.
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει την 23.7.2012 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής Εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 του ν. 3959/2011) και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε υπόθεση που αφορά πρακτικές από συλλόγους ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών που δραστηριοποιούνται ιδίως στις περιοχές της Αττικής, της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης για τον καθορισμό των διδάκτρων των μελών τους και τη διατήρηση περιορισμών στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Όπως επισημαίνεται στο βασικό τμήμα της Εισήγησης, οι εν λόγω σύλλογοι ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών – με βάση σειρά αποφάσεων των καταστατικών τους οργάνων ή/και σχετικές ρυθμίσεις στα καταστατικά, στους κανονισμούς δεοντολογίας ή σε άλλα έγγραφά τους – είτε προέβησαν στον καθορισμό των διδάκτρων που χρεώνουν τα μέλη τους (κατώτατη τιμή διδάκτρων, όροι παροχής εκπτώσεων), είτε συντόνιζαν άλλες σημαντικές παραμέτρους της εμπορικής δραστηριότητας των μελών τους ρήτρες μη ανταγωνισμού (ρήτρες περί της συμμετοχής ή μη σπουδαστών σε εξετάσεις γλωσσομάθειας, υπέρμετροι περιορισμοί στη διαφημιστική δραστηριότητα).
Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Εισήγηση δεν προδικάζει την ύπαρξη παράβασης και δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών

…………………………………………………………………….

Έθνος

Καρτέλ κρατά ψηλά τα δίδακτρα ξένων γλωσσών

Η γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού, έπειτα από αυτεπάγγελτη έρευνα, έχει κάνει τη σχετική εισήγηση προς την ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού και σύμφωνα με την αρχή «θα συνεδριάσει στις 23 Ιουλίου για να εξετάσει το ενδεχόμενο παράβασης των κανόνων ανταγωνισμού»

Η υπόθεση του καρτέλ, όπως αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, «αφορά πρακτικές από συλλόγους ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών που δραστηριοποιούνται ιδίως στις περιοχές της Αττικής, της Βόρειας Ελλάδας

 

 
Η υπόθεση του καρτέλ, όπως αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, «αφορά πρακτικές από συλλόγους ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών που δραστηριοποιούνται ιδίως στις περιοχές της Αττικής, της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης για τον καθορισμό των διδάκτρων των μελών τους και τη διατήρηση περιορισμών στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας» (φωτογραφία αρχείου)

Καρτέλ… των μεγαλύτερων συλλόγων φροντιστηρίων ξένων γλωσσών κρατούν στα ύψη τα δίδακτρα που πληρώνουν οι γονείς για τις σπουδές των παιδιών τους.

Το εντόπισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού ύστερα από αυτεπάγγελτη έρευνα και ξεκινά τη διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης στις 23 Ιουλίου.

Οπως ανακοίνωσε η ανεξάρτητη διοικητική αρχή ανταγωνισμού, ύστερα από ελέγχους των υπαλλήλων της βρήκε στα γραφεία των συλλόγων σε περιοχές της Αττικής, της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης, έγγραφα και στοιχεία που δείχνουν τον καθορισμό κατώτατων τιμών στα φροντιστήρια ? μέλη τους, περιορισμό στις εκπτώσεις και τις μειώσεις των διδάκτρων, αλλά και απαγόρευση των ιδιοκτητών φροντιστηρίων να μετέχουν οι μαθητές τους σε διαγωνισμούς άλλων κέντρων πιστοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τις δύο μεγαλύτερες της χώρας ομοσπονδίες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, στις οποίες ουσιαστικά είναι μέλη η συντριπτική πλειονότητα των φροντιστηρίων.

«Πρακτικές»

Η γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού έχει κάνει τη σχετική εισήγηση προς την ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού και σύμφωνα με την αρχή «θα συνεδριάσει στις 23 Ιουλίου για να εξετάσει το ενδεχόμενο παράβασης των κανόνων ανταγωνισμού». Η υπόθεση, όπως αναφέρει η Επιτροπή, «αφορά πρακτικές από συλλόγους ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών που δραστηριοποιούνται ιδίως στις περιοχές της Αττικής, της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης για τον καθορισμό των διδάκτρων των μελών τους και τη διατήρηση περιορισμών στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας».

Τα στοιχεία που βρήκαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού και σύμφωνα με την εισήγηση της γενικής διεύθυνσης Ανταγωνισμού, δείχνουν ότι «οι εν λόγω σύλλογοι ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών, με βάση σειρά αποφάσεων των καταστατικών τους οργάνων ή/και σχετικές ρυθμίσεις στα καταστατικά, στους κανονισμούς δεοντολογίας ή σε άλλα έγγραφά τους? είτε προέβησαν στον καθορισμό των διδάκτρων που χρεώνουν τα μέλη τους (κατώτατη τιμή διδάκτρων, όροι παροχής εκπτώσεων), είτε συντόνιζαν άλλες σημαντικές παραμέτρους της εμπορικής δραστηριότητας των μελών τους με ρήτρες μη ανταγωνισμού (ρήτρες περί της συμμετοχής ή μη σπουδαστών σε εξετάσεις γλωσσομάθειας, υπέρμετροι περιορισμοί στη διαφημιστική δραστηριότητα)».

Ομοσπονδίες

Τιμοκατάλογοι στους ιδιοκτήτες

Με απλά λόγια, οι συγκεκριμένες ομοσπονδίες έστελναν συγκεκριμένους τιμοκαταλόγους στα φροντιστήρια-μέλη τους και υποχρέωναν τους ιδιοκτήτες τους να μην κατεβάζουν τις τιμές κάτω από ένα συγκεκριμένο ύψος. Επίσης είχαν καθορίσει από κοινού ένα συγκεκριμένο σύστημα εκπτώσεων και μειώσεων τιμών, χωρίς να δίνουν το περιθώριο στους ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων να δίνουν μεγαλύτερες παροχές. Ακόμη στις συμβάσεις που κάνουν οι σύλλογοι με τα μέλη τους έβαζαν ρήτρες που τους εμπόδιζαν ώστε να συμμετέχουν σε άλλες εξετάσεις πιστοποίησης σπουδών. Το αποτέλεσμα είναι να περιορίζεται ο ανταγωνισμός και μάλιστα σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομική περίοδο οι γονείς δεν μπορούσαν να έχουν καλύτερες τιμές.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι τιμοκατάλογοι διδάκτρων των Κ.Ξ.Γ. στο Παρατηρητήριο Τιμών προς ενημέρωση των καταναλωτών

Στο «μικροσκόπιο» της Επιτροπής Ανταγωνισμού τα δίδακτρα στα ξενόγλωσσα φροντιστήρια