Το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2013 12:11

Το νέο Οργανόγραμμα του υπουργείου Παιδείας

Μεώνονται κατά 47% ο οργανικές μονάδες

Κατά 47% μειώνονται οι οργανικές μονάδες του υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από ην Κυβέρνηση.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού μεταστεγάζεται σε κεντρικό κτίριο, από έντεκα (11) που διατηρεί σήμερα. Απλοποιούνται και παρακολουθούνται, μέσω διαδικτύου, οι διαδικασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων, η χορήγηση αντιγράφων των πρακτικών και γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (K.A.Σ.), του Συμβουλίου Μουσείων (Σ.Μ.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.).

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ