ΚΠΓ Νοέμβριος 2012 - Όλες οι πληροφορίες και τα έντυπα Εκτύπωση
( 2 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2012 07:23

Παρακάτω ακολουθούν χρήσιμα έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις του ΚΠΓ του Νοεμβρίου 2012, καθώς και άλλα χρήσιμα.

Έντυπα εξεταστών

Έντυπο αίτησης υποψηφίου εξετάσεων ΚΠγ Νοεμβρίου 2012

Συνοπτικές προδιαγραφές εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2012

ΚΠΓ Προκήρυξη εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2012

Θέματα ΚΠΓ 2008-2012 από ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και Υπουργείο Παιδείας

Πηγή ΚΠΓ