ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Εκτύπωση
( 1 Vote )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Τρίτη, 05 Ιούνιος 2012 19:46

www.xenesglosses.eu

Ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αποφάσισε τα ακόλουθα για τις κατατάξεις πτυχιούχων ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3404/05 και την Υπουργική Απόφαση Φ2/121871/Β3/03-11-2005:

  • Κατατάξεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών: Ορίζεται ποσοστό 2% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. Η κατάταξη γίνεται στο α΄ εξάμηνο με βαθμό πτυχίου ΑΕΙ και πτυχίο Ιταλικής γλώσσα επίπεδου Β2.
  • Κατατάξεις πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και ισότιμων προς αυτά: Ορίζεται ποσοστό 5% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. Η κατάταξη γίνεται στο α’ εξάμηνο με βαθμό πτυχίου ΑΕΙ και πτυχίο Ιταλικής γλώσσας επιπέδου Β2
  • Κατατάξεις πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών: Oρίζεται ποσοστό 2% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. Η κατάταξη γίνεται στο α’ εξάμηνο με βαθμό πτυχίου ΑΕΙ και πτυχίο Ιταλικής γλώσσας επιπέδου Β2.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, γραφείο 512, 5ος όροφος, από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2012

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (αρχείο .doc)
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου, με αναγραφή του βαθμού πτυχίου.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας, επικυρωμένη.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου γλώσσας επιπέδου  Β2

Επίσης:

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να προσκομίσουν:

  • Tον τίτλο σπουδών τους.
  • Βεβαίωση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

                                                                                        

                                                                                                                 ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 05 Ιούνιος 2012 19:56