Τμήμα Ιταλικής ΑΠΘ – Κατατακτήριες 2012-2013 και ύλη κατατακτηρίων, past papers προηγούμενων ετών, αιτήσεις 1-15/11/2012 Εκτύπωση
( 0 Votes )
Συντάχθηκε απο τον/την administrator   
Πέμπτη, 01 Νοέμβριος 2012 15:32

Τμήμα Ιταλικής ΑΠΘ – Κατατακτήριες 2012-2013, ύλη κατατακτηρίων και past papers προηγούμενων ετών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατάξεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ

H Γενική Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 393/28-5-2012, έχοντας υπόψη την κατανομή του αριθμού εισακτέων για το ακαδ. έτος 2012-13, το αρθρ. 15 του Ν.3404/05, την Υπουργική Απόφαση Φ2/121871/Β3/3-11-2005, το αρθρ. 26 παρ. 1 του Ν. 3467/06 και το αρθρ. 25 του Ν. 3794/09, τη διευκρινιστική εγκύκλιο Φ2/134351/Β3/6-12-2011 και την Φ.151/65680/Β6/10-6-11(ΦΕΚ 1202/Β) αποφασίζει την κατανομή των θέσεων, σύμφωνα με τα ποσοστά για τις κατατακτήριες εξετάσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ 2012-13, ως εξής:

Για τα Ποσοστά των Κατατακτηρίων Εξετάσεων:

Α) Κατατάξεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι., πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών και πτυχιούχων Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και Σωμάτων Ασφαλείας:

Ποσοστό 2% = 2 άτομα

Στο Α΄ εξάμηνο : 1 άτομo

Στο Γ΄ εξάμηνο :  1 άτομο

 

- Οι πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών και οι πτυχιούχοι Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και Σωμάτων Ασφαλείας, θα συμμετέχουν για τις εξετάσεις εισαγωγής μόνο του Α΄εξαμήνου.

 

Β) Κατατάξεις πτυχιούχων Τ.Ε.Ι

Ποσοστό 5% = 5 άτομα

Στο Α΄ εξάμηνο : 4 άτομα

Στο Γ΄ εξάμηνο :  1 άτομo

 

Γ) Κατατάξεις πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών (αντίστοιχου ή συναφούς Τμήματος Πανεπιστημίου):

Ποσοστό 2% = 2 άτομα

Στο Α΄ εξάμηνο : 2 άτομα

 

- Σε περίπτωση που το ποσοστό δεν καλυφθεί από επιτυχόντες οι κενές θέσεις μεταφέρονται σε άλλο εξάμηνο σπουδών, στην ίδια ή άλλη κατηγορία, εφόσον υπάρχουν επιτυχόντες.

- Δεν γράφονται οι ισοψηφούντες ως υπεράριθμοι.

- Ως χρόνος διεξαγωγής κάθε εξέτασης ορίζονται οι τρεις (3) ώρες.

- Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους κατά την διάρκεια της εξέτασης λεξικά ή άλλα βιβλία εκτός από στυλό μπλε και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Από τη Γραμματεία

……………………………………………………..

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Η υποβολή αιτήσεων για τις κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνει 1-15 Νοεμβρίου 2012, στη γραμματεία του Τμήματος, κτίριο Καραθεοδωρή, 2ος όροφος, γραφείο 201.

Δικαιολογητικά:

  • έντυπη αίτηση, χωριστά κάθε εξάμηνο συμμετοχής (η  )
  • αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο)

Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν οι πτυχιούχοι και στα δύο εξάμηνα εισαγωγής.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν 03-12 Δεκεμβρίου 2012.

……………………………………………………….

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη συνεδρία της αριθμ.392/23-4-2012, σχετικά με τις κατατάξεις των πτυχιούχων, αποφάσισε τα εξής:

 

Κατατάξεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Η κατάταξη θα γίνει στο  Α΄ ή  Γ΄ εξάμηνο, μετά από ενιαίες εξετάσεις, στα παρακάτω μαθήματα:

Α΄  εξάμηνο

α) Τεστ κατανόησης γραπτού λόγου

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταλάβουν και να αποδώσουν στην ελληνική αυθεντικά γραπτά κείμενα συμπεριλαμβανόμενα στην ακόλουθη τυπολογία:

- προσωπικά γράμματα – προσωπικά μηνύματα – αγγελίες – απλές οδηγίες χρήσεως – σύντομα δημοσιογραφικά άρθρα πληροφοριακού τύπου – διαφημίσεις – πρόβλεψη καιρού.

Η κατανόηση ελέγχεται, είτε μέσω ερωτήσεων (που έχουν σαν στόχο να εντοπισθεί: η κύρια πληροφορία και οι δευτερεύουσες πληροφορίες του κειμένου, η στάση του αποστολέα απέναντι στο θέμα του μηνύματος, ο στόχος που θέλει να πετύχει ο αποστολέας με το μήνυμά του, η περίσταση επικοινωνίας), είτε μέσω ασκήσεων πολλαπλής επιλογής ή συμπλήρωσης ή αντιστοίχισης ή ερωτήσεων σωστό / λάθος ή περίληψης.

 

β) Τεστ παραγωγής γραπτού λόγου

Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να παράγουν τα ακόλουθα  γραπτά κείμενα:

- γράμμα ημιεπίσημο στο οποίο εκφράζεται μία ανάγκη που θέλει κάποιος να ικανοποιήσει, ή δίνονται πληροφορίες σχετικά με την προσωπική ή επαγγελματική εμπειρία, ή ζητούνται πληροφορίες πρακτικού χαρακτήρα.

- απάντηση σ’ ένα ανεπίσημο γράμμα στο οποίο προσπαθεί κανείς να λύσει μια αντίθεση ή να ξεπεράσει μια διαφορά γνώμης ή να δικαιολογηθεί.

Τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

- σπίτι – τουριστική τακτοποίηση – αγορές – υπηρεσίες – σπουδές – επάγγελμα – υγεία – διακοπές – ταξίδια – ελεύθερος χρόνος.

 

γ) Τεστ μεταγλωσσικής ικανότητας και λεξιλογικού πλούτου

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν ότι ελέγχουν τα κύρια μορφοσυντακτικά φαινόμενα μέσω ασκήσεων συμπλήρωσης (CLOZE), αντιστοίχισης, μετασχηματισμού.

 

Γ΄ εξάμηνο

α) Ιταλική γλώσσα

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδείξουν κατά την προβλεπόμενη εξέταση ότι μπορούν: να κατανοήσουν γραπτό κείμενο 15 περίπου γραμμών που έχει παραχθεί από Ιταλόγλωσσο άτομο ή άτομα και που απευθυνόταν σε επίσης Ιταλόγλωσσο άτομο ή άτομα. Αποκλείονται τα λογοτεχνικά και τα επιστημονικά κείμενα των οποίων η κατανόηση απαιτεί ειδικές γνώσεις και δεξιότητες.

Ο  έλεγχος της κατανόησης μπορεί να γίνει είτε με “ερωτήσεις κατανόησης” είτε με περίληψη, είτε με την παραγωγή, εκ μέρους των υποψηφίων, νέου κειμένου για το οποίο το αρχικό κείμενο θα αποτελεί ερέθισμα. Να συντάξουν γραπτό κείμενο για το οποίο θα τους δοθούν οι βασικές παράμετροι επικοινωνίας, δηλαδή με ποιαν ιδιότητα γράφουν, σε ποιον απευθύνονται, για ποιο λόγο, τι έχει προηγηθεί κ.λπ.

Να αναλύσουν ιταλικό κείμενο χρησιμοποιώντας βασικές έννοιες της περιγραφικής γλωσσολογίας. Ο έλεγχος της δυνατότητας ανάλυσης μπορεί να γίνει θέτοντας στους υποψηφίους συγκεκριμένα ερωτήματα βασισμένα σε κείμενο, όχι όμως ζητώντας τους να συμπληρώσουν ασκήσεις μηχανιστικού τύπου.

β) Ιστορία Ιταλικής Λογοτεχνίας

Σύνοψη της ιστορίας της Ιταλικής Λογοτεχνίας. Οι πιο ουσιαστικές όψεις της Ιταλικής Λογοτεχνίας από τις αρχές μέχρι σήμερα, με αναφορές στους μεγαλύτερους συγγραφείς που χαρακτηρίζουν αυτές τις περιόδους.

 

Βιβλιογραφία :

- Giulio Ferroni, Profilo Storico Della Letteratura Italiana, Einaudi, Torino 1991 (volume 1)

- Giulio Ferroni, Profilo Storico Della Letteratura Italiana, Einaudi, Torino 1991 (volume 2)

- Giuseppe Petronio, La Nuova Attività Letteraria In Italia, Palumbo,   Firenze  2000

 

γ) Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία

Βασικές έννοιες:  1) γλώσσα, λόγος, ομιλία

2) ιδιότητες της γλώσσας

3) γλωσσική ικανότητα και γλωσσική εκτέλεση

4) συνταγματικός άξονας vs. παραδειγματικός άξονας

5) συγχρονία vs. διαχρονία

6) γλωσσικό σημείο: σημαίνον και σημαινόμενο

7) λειτουργίες της γλώσσας

8) γλώσσα και διάλεκτος

9) γλωσσικές προκαταλήψεις

 

Ταξιμόμηση των γλωσσών: 1) γενετική ταξινόμηση

2) τυπολογική ταξινόμηση

 

Συστήματα γραφής

 

Βιβλιογραφία

Graffi, Giorgio/ Scalise, Sergio, Le lingue e il linguaggio, Bologna, il Mulinoκεφάλαια 1-3.

 

====================

 

Σχετικοί σύνδεσμοι στον ιστότοπό  μας:

 

1. Θέματα εξετάσεων 2009

2. Παλαιότερα Θέματα εξετάσεων

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 01 Νοέμβριος 2012 15:43